Ärkeängeln Uriel

Den fredliga ängeln Uriel Finns det något vi människor behöver så är det fred.

Denna fantastiska ängel kan lära oss mer om freden. Både den inre och den yttre. Uriel lär oss att när vi lever som vi lär kommer våra rätta jag fram. Därför är Uriel ängeln som strålar som guld i solsken. Fred på jorden är enkelt.

Om alla människor skulle hjälpa varandra och de människor de möter. Då skulle ingen någonsin vara utan hjälp. Du skulle få uppmärksamhet och hjälp och så skulle alla i din omgivning vara lyckliga. Den dagen vi slutar tänka i jag-form och börjar tänka i vi-form då har Uriel uppfyllt sitt syfte. I vårt hjärta finns guldet som glimmar och det kan bara ses genom våra handlingar Ärkeängeln Uriel Tjänar ifrån den den guldfärgade strålen av fred. Betydelse ”Guds Eld” eller ”Gud är mitt ljus”. Han nämns som ängeln som frälser.

Denna stråle är strålen av service och hjälp, fred, brödraskap och systerskap, återuppväckning och gudomligt dömande av allt som är ont. Guldstrålen innehåller även något av purpur och rubin, som tillhandahåller stark och kraftfull gudomlig kärlek. Den tar fram önskan om att uppnå själv-undervisning eller lärdom i ens eget Kristus-medvetande, för att kunna tjäna både Gud och människor.

Uriel kommer med profetior. Ärkeängeln Uriel anses som en av de visa änglarna på grund av sin intellektuella framtoning, praktiska lösningar och kreativa insikter, men han är mycket esoterisk eller subtil.

Du kanske inte ens märker att han har svarat på din bön, förrän du inser att du har fått en helt otrolig idé helt plötsligt.

Han är den som kommit med kunskaper och praktiska lösningar inom alkemi, och den som gett förutsägelser och varningar. Med tanke på detta, så har Uriel sin expertis inom gudomlig magi, problemlösning, andlig förståelse, studier och läror, alkemi, väder, förändringar på jorden och skrivande.

Eftersom han är den ängel som hjälper vid jordbävningar, översvämningar, bränder, stormar, tornados, naturkatastrofer och förändringar på jorden. Så kan du be honom att avleda sådana händelser eller att hela och återställa dem i efterarbetet. Ärkeängeln Uriel vibrerar i fred och sammanhållning, där han åkallas.

När det behövs lugnas ned i tvister, eller det saknas sammanhållning i en grupp eller ett folk. Där vill han hjälpa till att hantera kraften av att döma varandra orättvist, buren av ljuset i sin stråle, han håller isär vad som är verkligt och vad som är osant. Hans änglar tar hand om det som inte är från ljuset i individer och i jorden. För att hjälpa oss att nå våra mål i detta livet, ber han oss att affirmerar att Gud är ett med vårt sanna jag, genom bönen: Fred, var stilla och vet att jag är i Gud, jag är Gud.

Att använda den korta bönen / mantrat kan ge dig guld ljuset till din värld på ett kraftfullt sätt. Det sätter en viktig markering på att vi skall tänka att allt annat är mindre inom oss, än vår Kristus medvetenhet. Du kan säga den så många gånger du behöver för att känna energin, och att medvetenheten rent bildligt talat byter skepnad, och du blir mer till freds och lugn.

Förutom att Uriel kommer med fred i större sammanhang, hjälper han oss som individer att ta hand om våra egna inre konflikter. Känner du dig arg och irriterad? Är det svårt att stänga av tankarna? Sover du dåligt? Har du ombytliga relationer eller livsstil?

Ärkeängel Uriel är här för att på minna dig om, att när som helst när du är stressad eller upprörd finns han här för att leda dig ur disharmoni och fylla dig med lugn och ro. Ärkeängeln Uriel förknippas med ordet ”spänning”, så åkalla honom om du letar inre lugn, och släpp rädsla och oro. Om du är full av ilska och irritation, om du vill ha slut på konflikter och energikrig inom dig själv och ute i samhället, världen. Om du inte kan ge med ett öppet och fritt hjärta, eller om du ger för mycket av din tid och energi till andra, och om du inte själv kan ta emot, be honom hjälpa dig. Vi är ofta vår egna ”bödlar” och skapar de problem som vi tampas med, Uriel räddar oss från dessa själv framkallade situationer – om vi ber!

När du har problem med arbetskamrater, chefer, medarbetare får du hjälp av Uriel på mirakulösa sätt. Både du själv och de inblandade kommer strax att glömma varför ni blev arga på varandra från början. Han är nämligen mästare på att bringa harmoni i kaotiska situationer. Ärkeängel Uriel är även beskyddare för forskare och magiker, naturväsen, och den ordinära världen. Han håller och har även nycklarna till älvornas rike, han övervakar allt som har med jorden och kommunikationen med elementen, vatten , eld, jord och vinden att göra. Alla har De sina uppgifter och ger jorden så mycket skönhet. Uriel är den ängel som har med det ekologiska att göra, all vetenskap som hör därtill, och tillhandahåller det som behövs för fortsatt forskning.

Han har fredliga lösningar på personliga, sociala och yrkesmässig relationer, hjälp med att skapa en harmonisk stimulerande miljö för kreativitet och tillväxt, inspiration och hjälp till sjuksköterskor, läkare, rådgivare, domare, ämbetsmän och alla som tjänar andra. Ärkeängel Uriel, hjälper dig att bryta ner ditt falska jag – det uppblåsta super egot – och leder dig till ditt rätta jag.

Han kommer med stadga och ramar i kaos och ger dig förändring i livet. Du kan också få beslutsamhet att göra vad du måste göra, så be honom om beslutsamhet. Ärkeängel Uriel lyssnar när du behöver få lugn och ro i ditt liv, och till omgivningen. När du åkallar honom kan du göra så här:

Säg inom dig tyst, eller tänk.

Ärkeängel Uriel jag ber om fred, harmoni och förståelse och kärlek till världen , så vi få möjlighet att leva på ett mer andligt och tryggt sätt.

Du kan också föreställa dig, känna eller se Ärkeängel Uriel´s stråle av gyllene ljus som omger dig från huvud till tårna, som omedelbart bringar lugn och ro till situationen.

Känn det gyllene ljuset som fyller hela din kropp, och stråla sedan ut det själv till omgivningen, för att ge lugn, ro och stillhet. För att sända fred till hela jorden, visualisera jorden omringat av det gyllene ljuset, och föreställ dig och se hur det sugs in i jordklotet, och till alla som finns där, människa och djur.

Be om att en känsla av fred skall finnas närvarande och tillgänglig för alla levande, för att göra jorden till en bättre plats för alla oss.

Bön till uriel Innan du börjar be Uriel att närvara och manifestera sig i rummet som energiform. Sedan ber du.

* Fyll mig med frid, släpp mina rädslor.

Ge fred till världen,

* Hjälp mig att tjäna andra, så de kan uppfylla sitt andliga syfte. Tack

Kristall jag använder med uriel är bärnsten.