Ärkeängeln Gabriel 

Tjänar på den vita strålen. Han ger oss harmoni och renhet. Är den enda av ärkeänglarna som omtalas eller avbildas även som kvinna i konsten eller litteraturen.

Han är en av de två högsta ärkeänglarna, och är en mycket stark och kraftfull ängel. Betydelse ”Gud är min styrka”, eller Guds man/kvinna. Är också den ängel som berättade för Maria att hon var havande med Kristus, Guds son. Gabriel avbildas ofta med en trumpet och är den ängel som ”bebådar”, en budbärare till varje själs ljus om de goda nyheterna om vägen till uppstigning och deras förening med Gud.

Han har gett det meddelandet till många av oss, vilket har resulterat i att vi känner oss kallade ”hem”, och har massor av arbete att göra för att balansera vår karma och nå ”slutstationen”. Beträffande att nå detta mål, har Gabriel lagt tonvikt på att seriösa sökare av ljuset skall vara beslutsamma att ha och hålla ljuset, vara ljusets tjänare medan de lär sig att bli mästare av ljuset.

Ärkeängeln Gabriel hjälper ljusbärare att arbeta med ljuset, lär oss att kunna använda det vita ljusets kvalitéer – renhet, ordning, hopp, glädje och disciplin. Gabriel och de vägledande änglarna hjälper dig att förstå och utföra din livsuppgift, och din livsplan. De kommer att hjälpa dig med att erinra dig, vad du måste göra för att fullborda den planen och med att möta de människor som kan hjälpa dig förverkliga den. Änglarna försvarar också din livsplan mot allt som skulle kunna hindra den från att gå i lås ex. modlöshet, andras kritik, brist på pengar och resurser.

De kommer att hjälpa dig att organisera ditt liv på ett sådant sätt, att du kan fullgöra dina dagliga plikter och åtaganden samtidigt som du arbetar mot dina högre mål. De vägledande änglarna kommer att tala till dig när du tar dig tid att lyssna. Ett av de bästa sätten att få vägledning av änglarna är att be dem tala, med dig när du sover, överföra information, om de inte redan gör det. Gabriel och hans här av änglar bistår även människor som har kommunikation i sitt yrke och livsmål som exempelvis lärare, författare och skribenter, skådespelare, talare och fotografer bland andra. Serafer änglarna samarbetar också med Gabriel, bär ljuset från fader himmel och moder jord.

De kan bildligt talat vara närvarande över oss, så vi kan ta upp det ljus och den energin in i våra kroppar som en svamp suger åt sig vatten. När vi önskar förena oss med det gudomliga medvetandet genom att rena ande, kropp och själ, kan dessa änglar hjälpa oss att resa kundalini-elden för att nå det målet.

Ärkeängeln Gabriel är som nämnt en budbärare och ansvarig för kommunikation, det kan vara inom dig eller med andra. Han hjälper oss att hitta vårat rätta kall. Be om ärkeängeln Gabriels guidning om du önskar förstå din livsplan och ditt livs syfte, eller har missat avfarten till din själs väg riktning. Om du inte hittar någon anledning till att finnas, om det är förändringar på gång och du behöver någon att fråga om tex. meditation över en flytt, eller stort inköp, tankar om karriär, familjeplaner. Om du behöver hjälp med att kommunicera med människor, din partner, dina föräldrar, dina barn, chefen på jobbet osv.

Ärkeängeln Gabriel visar på att han alltid finns där för dig, att hjälpa dig igenom de förändringar som ligger framför dig. Om du känner dig otillfredsställd med livet, så finns Gabriel där så du kan se din själs väg riktning. Gabriel förhärligar kvalitéerna av renhet. Du kanske måste lyssna bättre till din fysiska kropp för att undvika gifter och börja motionera. Gabriel hjälper dig att göra dig av med orena eller negativa tankar, så du kan bli hel i dina känslor.

Ärkeängeln Gabriel kan komma med meddelanden till dig precis som han gjorde till Maria, eller Jeanne D´arc i hennes uppgifter. Åkalla Gabriel om ditt tredje öga är stängt och din förmåga till andlig visualisering är stängd, om du vill ta emot änglars guidning om vilket håll du är på väg emot, om du behöver hjälp med drömtydning och bilder. Du kan åkalla ärkeängeln Gabriel för att väcka upp reningsprocessen, som kanske behövs för att kunna göra förändringar. Det gäller även om den fysiska kroppen är full av gifter och behöver renas. Om dina tankar behöver renas, om du har blivit angripen och känner dig ”smutsig”. Om du har blivit psykiskt attackerad, om du har blivit rånad, om din arbetsplats eller ditt hem känns negativt, eller om du har tagit på dig någon annans problem. Du kan också få hjälp att väcka dina talanger inom alla aspekter i ditt liv och dina relationer. Åkalla ärkeängeln Gabriel när du behöver hjälp med din andliga väg och för att få in harmoni i ditt liv.

För att åkalla eller be ärkeängel Gabriel att närvara och hjälpa dig kan du göra så här.

Säg tyst inom dig eller tänk: Ärkeängel Gabriel, jag behöver din hjälp för att se min andliga väg och att du leder mig dit där jag skall vara. Du kan också visualisera, föreställa dig, känna eller se en ren stråle av vitt ljus som fyller dig från huvudet till tårna, den vita strålen av gudomligt ljus.

Känn hur den vita strålen flödar genom hela din kropp med renhet och harmoni. Känn hur den stärker dig att kunna uttrycka glädje och kärlek till andra runt omkring dig Bön till Gabriel Innan du börjar be Gabriel att närvara och manifestera sig i rummet som energiform.

Sedan ber du.

• Visa mig till livets kall.

• Guida mig på min själs livsväg.

• Hjälp mig genom de förändringar som ligger framåt i tiden.

• Rensa min kropp från alla gifter, fyll mitt sinne med positiva tankar.

• Min kropp, själ och ande är flödande och ren.

• Visa mig betydelsen av mina drömmar.

Jag är fri och i fullständigt flöde Tack

Kristall jag använder när jag arbetar ned Gabriel är Citrin.