Ärkeängeln Mikael

Hjälper oss att ta bort alla hinder på vår livsväg.

Mikael tillhör ”specialstyrkan” i änglarnas dimension, ledarna av alla änglaskaror, skapade som de främsta i änglariket. Alla ärkeänglars namn slutar på prefixet ”el”. El betyder” i Gud”, och den första halvan av namnet visar vad varje enskild ängel är specialiserad på.

Ärkeänglar har förmågan att vara på flera platser samtidigt. Du behöver aldrig känna att just ditt problem är för obetydligt för att de skall göra sig kända för dig. Det är det de är här för, att hjälpa dig växa. De är majestätiska varelser som personifierar gudomliga attribut och tjänar mänskligheten på jorden. De arbetar oförtröttligt med att besegra det onda och upphöja det goda.

Ärkeänglarna har människans motsvarighet, det vill säga två sidor av sitt varande, manligt och kvinnligt, eller alfa och omega, som de använder i sin särskilda färg eller stråle av andligt ljus som de tjänar ifrån. De assisterar varandra i arbetet, även om de också kan ha specifika uppdrag. Det sägs att ärkeänglarna har varit våra första lärare, på de andliga vägarna i miljontals år. De beskrivs också som Guds gudomliga arkitekter, som han använder för att planera och genomföra sina projekt. De är kosmiska designers och byggarbetare i den vidaste mening i världen, håller våra gudomliga planer, och anstränger sig för varje enskild plan, från de minsta till de största. Alla ärkeänglar är också helare, som kommer likt himmelska chefsläkare för att laga våra själar och eteriska kroppar, mentala, emotionella och fysiska.

Tänk dig själv den enorma kraften från ärkeänglarna, som i fyra miljoner år inte gjort annat än att manifestera Guds verklighet och öka det andliga ljuset i sin existens. Då när de är mitt ibland oss, tar de hand om oss, renar oss genom att överföra det enorma ljus som de har tillgång till. Om vi lär oss att använda dessa energi förstärkare från änglarna på rätt sätt, kan vi få hjälp att utveckla oss mycket mer i våra dagliga och andliga liv. De förmedlar positiv energi till det fysiska från det gudomliga och tvärtom. Dessa änglar kan höra hemma på flera olika nivåer men trivs med människorna, vakar och tar hand om oss. ¨Ärkeänglarna arbetar genom sina strålar och färgförbindelser, och har möjlighet att hjälpa och assistera oss inom alla tänkbara områden i våra liv, om vi bara åkallar dem och ber dem att hjälpa oss.

För att åkalla eller be ärkeängel Mikael att närvara och hjälpa dig kan du göra så här.

Säg tyst inom dig eller tänk:

Ärkeängel Mikael jag behöver din hjälp för att se min andliga väg och att du leder mig dit där jag skall vara. Du kan också visualisera, föreställa dig, känna eller se en ren stråle av vitt ljus som fyller dig från huvudet till tårna, den vita strålen av gudomligt ljus. Känn hur den vita strålen flödar genom hela din kropp med renhet och harmoni. Känn hur den stärker dig att kunna uttrycka glädje och kärlek till andra runt omkring dig.

Mikael är första ängeln som Gud skapade.

Han är ledare över alla ärkeänglarna, och har ansvaret för omhändertagande, mod, styrka, sanning och heder. Har som betydelse ”vem är som Gud”, kallas också ibland för ”ljusets prins”. Tjänar i den första strålen, den blå. Ärkeängel Mikael är ofta avbildad med ett svärd, eller när han håller rättvisans vågskål med den blå flammans beskydd. Han ger oss skydd och styrka både fysiskt och andligt. Han är den största ”krigarängeln” av alla, ljusets och kärlekens beskyddare. Du kan åkalla honom eller be om den hjälp du behöver närhelst du känner och behöver.

Ärkeängeln Mikael, vill låta dig veta att han är här för att hjälpa dig fysiskt, känslomässigt och andligt. Han vill också att du skall veta att du är trygg och säker i hans närvaro. Man kan ofta se en liten blå flamma eller blixtliknande lysande ljus när Mikael finns omkring, det är hans sätt att visa oss sin närvaro. Ärkeängeln Mikael kan ge dig mod och skydd när du känner dig rädd, och vill hjälpa dig hitta rätt riktning i livet, när du känner dig vilsen och inte vet var du ska gå. Du kan be om hans närvaro och fråga om saker som bekymrar dig. Som alla änglar och ärkeänglar, är Mikael informell och enkel. Din önskan och bön om hjälp eller stöd gör att du får den assistans du behöver av honom direkt. När du ber om Mikaels närvaro, hjälp och stöd, kan du även visualisera den blå strålen omkring dig och inom dig. På det sättet får du både den blå strålens och ärkeängeln Mikaels beskydd.

När du väljer ärkeängeln Mikael till din hjälp kan det visa på att du kanske behöver göra förändringar i livet på något plan. Det kan vara relationer, arbete osv. Oavsett vilka hinder som finns framför dig, så kan

Ärkeängeln Mikael ge dig mod och styrka att genomföra de förändringar du behöver. Ärkeängeln Mikael är symbolen för sanning, och han uppmanar dig att titta djupt inom dig själv, så att du upptäcker din sanna natur och är ärlig mot dig själv. Du kan också be om att han skall kapa alla band som binder dig till det förgångna, framtida eller rent karmiskt, så att du kan gå vidare.

Ärkeängeln Mikael, ger oss modet att möta olika hinder, oavsett hur oöverstigliga de verkar. Det kan gälla mental eller känslomässig påfrestning i ex relationer, att man känner sig trött på livet, olika beroenden eller att man lider av en sjukdom. Du kan fråga och du kan be Mikael att ge dig modet att möta framtiden vad som än händer i livet.

Ärkeängeln Mikael hjälper oss att följa vår egen inre sanning utan att behöva kompromissa med vår hederlighet. Han hjälper oss att hitta vårt sanna jag och vara trogen mot oss själva utifrån vem vi är. Han kan ge hjälp i så många situationer. Om du är rädd för att berätta eller se sanningen, inte är sann mot dig själv, om du gör vad andra vill i stället för att lyssna på ditt inre så ger han hjälp. Han kan också befria dig från gamla tankemönster, mardrömmar och programmeringar. Säg bara tyst inom dig eller tänk:

Ärkeängel Mikael, jag ber om din hjälp – jag behöver ditt beskydd och din vägledning nu.

Du kan också göra så här: Känn att den blå strålen flödar in och genom ditt kronchakra och ner genom varje chakra i din kropp, (panna, hals, hjärta, solarplexus, navel och baschakra) strömmar ut genom fötterna och ned i jorden. När den blå strålen lämnar din kropp så kan du känna hur all rädsla och känslor av sårbarhet försvinner ur kroppen. Föreställ dig, känn eller se att allt det försvinner ut med den blå strålen och ersätts med känslan av mod och beskydd som du får av ärkeängeln Mikael. Ta emot det som han ger till dig och erbjuder i kärlek. Känn innerlig och djup tacksamhet i ditt hjärta till ärkeängeln Mikael för det som han bistår dig med.

 

Bön till ärkeängeln Mikael Kära ärkeängel Mikael

• Hjälp mig.

• Befria mig från allt skadligt

• Ge mig mod att möta den här situationen.

• Hjälp mig att se sanningen

• Hjälp mig att vara sann mot mig själv. Tack. 

Mikaels svärd

Ärkeängeln Mikael bär ett flammande svärd med sig. Det svärdet kan hjälpa dig att kapa bort eteriska negativa band som finns mellan dig och andra människor i alla slags relationer, och som håller dig och din egen utveckling i livet tillbaka. Bara genom att visualisera Ärkeängeln Mikaels svärd som kapar av dessa energisträngar som finns mellan dig och andra människors energier, kommer du att kunna släppa alla känslor av att sitta fast in gamla intryck. Bara visualisera känn eller se ett vitt band mellan de människor eller den situation som ”tömmer dig och du inte kan hantera” energimässigt, och se sedan Mikaels svärd som kapar av de banden. Känn Mikaels kärlek och omsorg när han finns med dig, fyller och omsluter dig med sin varma blå stråle och ljus. Ärkeängeln kan du även be om hjälp när det gäller att höja vibrationen i rum som du befinner dig i.

Visualisera Mikael omgärdad av det blå ljuset och känn, föreställ dig eller se att det blå ljuset utvidgar sig i hela rummet eller i den byggnad det gäller. Se hur ljuset tar bort det tunga och ersätter det med värme och omsorg. När den sista resten av de gamla energierna försvinner bort, se hur Mikaels svärd skär igenom det och frigör det ner i moder jord. När du känner rädsla eller att du behöver omsorg, be honom att vara med dig och stå vid din sida.

Kristall jag änvänder när jag jobbar med Mikael är Sugilit.