Änglakort/Orakelkort för daglig vägledning och tolkning Tex vad bör jag tänka på idag, vad bör jag göra i denna situvation mm

Änglakort eller Orakelkort kan dras för dagen eller närmaste tiden.

Låt änglakorten eller orakelkorten vägleda dig när du står inför svåra val eller utmaningar.

Meditera med ett änglakort i din hand och se vad som kommer upp!

Det finns massa olika läggningar att göra med korten. Jag använder även tarot kort ibland för lite djupare svar.