Tänkte jag skulle lägga ut lätt och förstålig information om änglar.

Änglar är nog som ni förstår något som står mig nära och som jag tror på,

jag tror på mycket annat också då pga att jorden och universum är gigantiskt så självklart är vi fler fast vi lever i olika dimentioner.

I min tro finns änglarna i en dimention nära oss dom är lätta att nå och dom finns alltid med oss.

Många kan slå bort dom pga att dom inte tror på att änglarna skulle hjälpa just dom. Och de gör dom inte heller om du inte ber dom om hjälp, dom gör inget utan vår tillåtelse. Men dom är snabba att komma och hjälpa så fort vi ber och tillåter de.

Vissa kan tycka att Änglarna är många och vem av dom ber man om hjälp av osv, det är inte komplicerat, att dom har namn är pga att vi människor vill gärna ha namn och så men att be änglarna om hjälp behöver man inte be en specifik utan man kan lätt ropa på dom och tilltala dom med ordet ärkeänglar och sen prata med dom och be om hjälp. När man lägger sig på kvällen är det lätt att ropa på dom och be om högsta ljuset be dom ta bort allt negativt och fylla oss med rent ljus, ligg och känn dom jobba och ljuset stömma genom kroppen.

Det som är viktigt att om har man ropat på dom bett dom om hjälp så tackar man dom.

Lite kort och enkelt om Änglar

I underkategorierna kan du läsa mer om de åtta Ärkeänglarna jag jobbar mest med.

Jessica Nilsson


Dom fyra elementen vad dom står för samt vilken ängel som tillhör respektive element.

Luft - Öster - Rafael - Healing - Tanke - Kommunikation.

Jord - Norr - Uriel - Visdom - Matriella.

Eld - Söder - Mikael - Kraft - Skydd - Tro.

Vatten - Väster - Gabriel - Uppenbarelser - Känslor - Kärlek.


Mikael

Skiner i blått."Han som liknar Gud" Guds högra hand och budbärare, Symbol Vågen, den som väger de dödas själar, onda mot goda. Han står för  Skydd, balans och ger oss tålamod. han kommer när du vill ha helande för självförtroende och komma i kontakt med din själ. Han står för sanning och rättvisa och du kan kalla på honom och be om hjälp om du är utsatt för fara, eller är rädd eller orolig. Han ger dig trygghet och beskydd.

 

Gabriel  

Skiner i vitt."Gud är min styrka" Gabriel kommer när någon behöver andlig vägledning, hitta och förverkliga sin livsuppgift, ge glädje, lycka och uppfyllelse av dina önskningar. Han står för hopp och  kärlek. Han hjälper dig att skapa ordning i livet, både praktiskt och känslomässigt. Han förser oss med intuitiv lärdom och upplysning om de andliga plikterna.

Rafael

Skiner i grönt. "Han som Gud helade" Han representerar den läkande kraften. Han kommer för att ge en känsla helhet, visioner, inspiration och insikter. Du kallar på honom när du behöver hjälp vid t.ex att ge healing. Han ger healing för kropp, sinne, själ & ande. Inspiration för musik och kreativt skapande.Han hjälper till att hela motsättningar mellan nationer, healing av sårade och kränkta människor och ger inspiration för nya botemedel för sjukdomar. Han väcker din kreativitet och hjälper dig att se skönheten i världen.

Uriel 

Skiner i vinrött,guld eller rubinrött, beroende på budskap. "Elden av Gud" Han är naturens egen ängel. Han är siarkraften och visdomen och honom kan du se med en bok eller bokrulle. Han är ärkeängeln för alkemi och visioner och han sägs kunna se igenom evigheten. Uriel ser över alla naturandars arbete och hjälper oss att bli medvetna om dem för att sedan kunna arbeta i harmoni med dom.Han ger inre frid, lugn för själen och ger nytt hopp. Han hjälper till att hela problem i relationer och det förflutna. Han hjälper dig att bränna bort det du inte längre vill ha i ditt liv. Uriel manifesterar gudomlig rättvisa och helar karma.

Jophiel

Skiner i gult. "Skönheten av Gud" Han står för visdom. Han kommer om du behöver visdom och vägledning, upplysning, förståelse, inspiration, kunskap, medialitet, kontakt med din sanna identitet och hitta din livsväg. Han ger dig hjälp med att samla kunskap och hjälper också till att hela planeten jorden. Därför kan du kalla på honom när du behöver rena en plats från negativ energi.

Samuel

Skiner i rosa."Han som såg Gud" Han står för kärlek. Samuel hjälper dig att utveckla kärlek, medlidande, förståelse. Han hjälper dig även om du har en låg självkänsla. Han hjälper dig att se ditt eget värde och övervinna dåligt självförtroende. Samuel skyddar mot ondska, skvaller och missuppfattningar.

Zadkiel

Skiner i violett. "Rättmätighet av Gud" Han är ängeln för karma och rättvisa. Han kommer när du behöver känna glädje, för att förmedla nåd och förlåtelse, lycka och en inre frihet att gå sina egna vägar.