Veckans Insikt & Änglabudskap för v.39

Ett disciplinerat sinne

Änglarna vill den här veckan att du ska förstå att en person med ett disciplinerat medvetande lever i frihet eftersom de har förmågan att välja innehåll på sina tankar och har utvecklat förmågan till koncentration, vilket gör att de kan rikta all sin energi och sitt fokus på konstruktiva mål som i sin tur skänker den personen frid, harmoni och glädje.

Allt börjar med att bli medveten om vilka tankar du väljer att tänka.

De flesta av oss är odisciplinerade i vårt tänkande där tankarna ofta går i strid mot varandra och skapar motstånd, rädsla, inre konflikt, hjälplöshet och depression.

När vi verkligen lyssnar till vår inre konversation kanske vi förvånas över hur ofta de saker vi säger är negativa budskap i form av kritik mot oss själva eller andra.

Det kan till en början verka som om de negativa tankarna uppstår av en slump, eller som ett resultat av vad någon eller något "därute" har gjort.

Men, sanningen är att det är vi själva som skapar dem. En av de största gåvorna vi människor har fått är vår fria vilja att välja vilka tankar vi vill fylla vårt medvetande med. Kom ihåg att detta är ett val du behöver göra, varje dag.

När vi beslutar oss för detta börjar vi steg för steg att ersätta de negativa tankarna med positiva och konstruktiva tankar.

Detta kan du träna dig till, och änglarna vill den här veckan hjälpa dig med det.

Den här veckan rekommenderar änglarna dig att bli som en betraktare av din egen inre dialog och konversation med dig själv.

Titta och lyssna på dina egna tankar utan att börja analysera. Efter ett tag kommer du märka hur dynamiken i dialogen och konversationen förändras och kanske även avtar. Sedan kan du själv välja vilka tankar du vill ha kvar i ditt medvetande.

Kanske är det inga tankar alls?

Kanske vill du skapa helt nya, fräscha och friska tankar?

Vad vill Du?

Vad väljer Du?

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.38

Yttre fred börjar med inre frid

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att uppleva inre frid så att du kan vara en budbärare för yttre fred.

Om vi vill förändra världen, behöver vi börja med att förändra oss själva.

När vi är grundade i inre frid så skapar vi automatiskt relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla.

Därför att inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går hand i hand.

Änglarna skulle vilja be dig om att, den här veckan, ha inre frid som ditt enda mål. Vad du än gör, säger, känner eller reagerar på så har du inre frid som ditt slutgiltiga mål.

Änglarna vet att de flesta av oss gör så att vårt mål att skapa inre frid blir beroende av att andra människor förändras.

Änglarna vill visa dig en annan väg.

Det finns säkert oändligt många saker vi vill förändra hos vår partner, vän, barn, släkting och arbetskamrat. Vi vet alla hur det känns när de inte beter sig precis som vi vill och tycker att de ska göra. Vi blir irriterade, arga och upprörda för att de inte lever upp till våra mål för dem och vi förlorar vår egen inre frid.

Och när vi förlorar vår egen inre frid så lägger vi skulden på vår partner, vän, barn, släkting eller arbetskamrat för den brist på frid som vi själva upplever.

Känner du igen dig?

Då är du långt ifrån ensam. Det har blivit ett normalt tillstånd för oss människor, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd. När vi har som mål att älska någon precis som hen är och samtidigt har som mål att förändra den personen, kan vi bara uppleva konflikt.

Det blir en inre konflikt med dig själv och en yttre konflikt med personen och situationen som du har att göra med. När vi har som mål att förändra andra människor, ger vi dem makten att bestämma om vi ska uppleva inre frid eller inte. Vår frid blir då beroende av att andra förändras, eller av att de beter sig på ett visst sätt som vi önskar oss. Om de inte förändras för att passa in i våra mallar, blir vi irriterade och frustrerade.

Kom ihåg att alla människor gör alltid så gott de kan enligt deras förmåga, och de beter sig alltid utifrån deras egen medvetandenivå.

Änglarna vill att du, den här veckan, lägger tyngdpunkten på det du kan förändra hos dig själv, och inte på det som du tror att den andra måste ändra på.

För att kunna göra det behöver du släppa taget om bindningen till ditt eget behov av att den andra personen ska förändras.

När du gör det så blir ditt mål, automatiskt, att alltid skapa inre frid som alltid resulterar i yttre fred. Detta händer inte av sig själv. Det är ett val du behöver göra varje dag och inför varje situation.

Detta är något du kan träna dig till genom att öva, öva och åter öva.

Men, allt börjar med din egen villighet.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.37

Kraften i ett enda medvetet andetag

Änglarna vill den här veckan visa dig hur kraften i ett enda medvetet andetag påverkar dig i dina val och beslut.

Andningen är själva länken som binder samman ditt kroppsliga

Jag med ditt själsliga  jag via ditt medvetande.

Den här veckan vill änglarna visa dig, genom praktisk vetskap, hur du kan utvidga ditt medvetande genom din andning.

Detta är något du måste göra för att kunna förstå. Det räcker inte med att endast läsa om det.

Du behöver praktisera det. Det behöver integreras i din kropp för att kunna tillämpas. Och, när du har tillämpat denna kunskap i ditt vardagliga liv så kommer du automatiskt att göra konstruktiva val och produktiva beslut eftersom du då är i kontakt med ditt själsliga Jag.

Änglarna vill be dig om att göra följande övning den här veckan:

• När din telefon ringer. Vänta tre signaler innan du svarar. Under dessa signaler tar du ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv besluta om du vill svara nu, ringa tillbaka om en stund eller bara låta det vara.

• När det "blippar" i din telefon. Motstå frestelsen att titta på telefonen direkt. Ta ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv bestämma om och när du ska titta på telefonen.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att det är du bestämmer över din tid och telefon.

Det är inte din telefon som bestämmer över hur du ska använda din tid.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.36

Vägen till upplysning går via förmågan att kunna vara medvetet närvarande i nuet

Änglarna vill den här veckan visa dig att dina tankar inte är detsamma som ditt medvetande.

Den medvetandenivån som änglarna pratar om ligger bortom både tankar och känslor. Medvetandet är rymden där vi bara "vet".

Det är mellanrummet och utrymmet mellan våra tankar. När du kan känna detta utrymme så är du i kontakt med änglarna och har då möjligheten att leva ditt liv i samklang med änglarna.

Utmaningen ligger i att lära sig att separera ditt tänkande från ditt medvetande. Detta kräver full uppmärksamhet och förmågan till att kunna vara medvetet närvarande i nuet. Änglarna är här för att säga att detta kan du träna dig till.

När du har förmågan att befinna dig i det innevarande ögonblicket, då har du även förmågan att fullt ut kunna leva i samklang med alla delar av dig själv, så även med änglarna eftersom denna energifrekvens finns inom dig.

När du börjar utveckla en högre medvetenhet och utvidga ditt medvetande så innebär det också att du får andra prioriteringar och värdegrunder. I detta skifte mellan det gamla och det nya kan en inre konflikt uppstå.

Kom ihåg att detta tillhör processen. Det som är energilöst och stagnerat kommer ha svårt att anpassa sig till din nya värdegrund och det kan kännas riktigt utmanande. Kanske upplever du till och med att du vill avstanna processen istället för att röra dig vidare framåt. Änglarna är här för att ge dig mod och kraft till att fortsätta på din väg. Det finns en uppsjö av tekniker och metoder för att träna upp en medveten närvaro.

Men, det är också det här som är det kluriga. Vi kan träna oss till att vara medvetet närvarande i nuet, men vi kan inte träna oss i att uppnå upplysning. Medveten närvaro är endast en nyckel eller porten inåt till att nå upplysningens nivåer.

Medveten närvaro är inte målet, utan endast vägen dit. Anledningen till att vi inte kan träna oss till upplysningens nivåer är för att vi har det redan inom oss. Denna vetskap kan komma till vem som helst när som helst.

Det går inte att förtjäna sin upplysning. Vi kan bara vara den. Antingen är vi den eller inte. När vi väl har vaknat upp till att vi redan är den, så börjar vi också förstå ansvaret i den. Av sig självt kommer vi att leva våra liv annorlunda.

Vi vet vad som behöver göras eller inte göras och vi gör det utan någon personlig vinning. Det sista steget kräver mycket mod och det är att leva sin själs funktion. Vi är kanske ännu inte villiga att ge upp vår egen personliga vilja i utbyte mot den gudomliga viljan. Det är oftast här det brister för många.

Vi är inte tillräckligt motiverade att släppa och ge upp det som vi tror att vi är i utbyte mot det vi faktiskt är. I flera år har vi byggt upp en personlighet som vi tror är vi. När vi väl börjar upptäcka att detta inte är den vi faktiskt är, kan vi bli förvirrade och skapa ett inre motstånd. Därför behöver vi oftast låta det ske successivt. Vi släpper lite i taget så vi kan hänga med i processen.

När vi i själ och hjärta vet och förstår att vi i grund och botten är kärlek och inget annat och att Gud och änglarna vill vårt allra bästa, då kan vår riktiga resa börja. Och det är just det vi alla så innerligt längtar efter.

Vi längtar efter att få leva det som är kärnan och källan i oss själva. Det finns många vägar till att nå ett tillstånd av medveten närvaro, vilken genom vi har möjligheten att nå upplysning. Det här är bara en väg av många som har samma mål.

Ta till vara på det som känns bra för dig och lämna resten. När du väl har vandrat länge nog så förstår du att du behöver välja väg och följa denna väg fullt ut, och du vet när du nått dit. Lägg då din energi på den vägen och praktisera och följ denna fullt ut, då kommer du att lyckas.

Du är välsignad!

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.35

Grunden till allt överflöd

 Änglarna vill att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig.

Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet.

Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.

Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv ser du bara brist.

Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och äkta identitet.

Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv.

Den är en del av Den Du Är. Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor.

Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig, för du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna. Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar. Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, men om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv.

En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det. Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet.

Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv.

Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.34

Tre andliga lagar

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå och tillämpa tre andliga lagar.

Dessa är:

1. För in ljuset istället för att bekämpa mörkret.

2. Allt som du kämpar emot, förstärker du och allt som du gör motstånd mot lever kvar.

3. De som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och allt som tillhör Dig kan ingen annan ta ifrån dig.

Den här veckan kommer änglarna att på sitt eget unika sätt visa dig, på ett sätt som du förstår, hur du kan tillämpa dessa tre andliga lagar i ditt liv.

Änglarna kommer att guida dig på ett personligt och unikt sätt och de kommer att använda ett "språk" som du förstår.

Tona in på deras energi, slappna av och tillåt änglarna att få guida dig.

Änglarna vill att du gör utrymme för dem i ditt liv.

När du gör det kommer änglarna att fylla dig med allt ljus som du behöver och du kommer att ge vidare genom att fylla alla du möter med ditt ljus.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.33

Din kropp håller på att helas

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå att det finns en läkande kraft inom dig som är som en sorts gudomlig läkare placerad inne i ditt medvetande.

Denna del av dig kommunicerar med varje cell i din kropp.

Energin i denna kraft är som en slags intelligens som går bortom dina egna tankar och känslor, och som verkar i en dimension som existerar i djupet av din själ.

Änglarna vill hjälpa dig att nå denna dimension inom dig.

Tillåt änglarna att omringa dig med deras energi och låt denna energi omsluta alla delar av din kropp, sinne och själ.

Låt sedan denna energi absorberas där den behövs.

Änglarna är som en slags bro över- från den mänskliga medvetandenivån till den gudomliga medvetandenivån.

När du tillåter änglarna att guida dig över denna bro så kommer de att hjälpa dig med att läka alla dina sår- kroppsliga, mentala, emotionella och själsliga- så att du kan uppleva helandets sanna natur.

Du är inte ensam! Änglarna är alltid med dig! 

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.32

Roll, identitet och relationer

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå hur din roll och identitet påverkar dina relationer.

Mänskligheten i allmänhet befinner sig under stark press att utvecklas och denna energi påverkar alla aspekter av ditt liv, i synnerhet dina nära relationer.

Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna vill hjälpa dig med att förstå varför.

Alla spelar vi olika roller i våra liv.

Vi spelar rollen som förälder, vän, kollega, partner och så vidare. De olika rollerna vi spelar är mentala tankekonstruktioner som vi väljer att visa för andra.

Det blir då en bild av oss själva som vi väljer att spela upp för någon annan.

Det är först när vi identifierar oss med denna självbild som en identitet skapas.

En identitet skapas när du får en känslomässig bindning till din roll.

Denna identifiering kan vara personlig eller kollektiv och kan sitta väldigt hårt fast och vara svår att släppa då vi så länge har övat på att spela denna roll.

Den inre och yttre konflikten som kan uppstå med andra människor när du utvecklas och utvidgar din medvetenhet är att du börjar inse att rollen som du spelat så länge och som andra har identifierat dig med, inte längre är den du vill vara. När du utvecklas så förändras din inre energi vilket gör att hela din varelse förvandlas, så även din gamla roll och identitet. Detta kan vara svårt för andra människor i din närhet att förstå då denna förändring inte alltid syns med blotta ögat men känns och upplevs väldigt tydligt på en subtil energetisk nivå. Andra människor vet då inte riktigt hur de ska förhålla sig till ditt "nya jag", eftersom det blir då en ny bild av dig själv som du visar för andra.

Och denna nya självbild kan utmana andra människor.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att du inte behöver oroa dig för hur andra människor definierar dig.

När andra människor definierar dig begränsar de sig själva, vilket är deras problem och inte ditt.

Änglar vill den här veckan be dig om att öva när du interagerar med andra människor att vara där främst som medvetenheten bortom en roll och identitet.

Då kommer äkta självkänsla automatiskt att infinna sig och vad andra tycker och tänker om dig kommer då inte längre att spela någon roll för dig.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.31

Två viktiga frågor

Den här veckan vill änglarna be dig om att ställa dig själv två viktiga frågor:

1. Vart är jag på väg?

2. Vem vandrar vägen med mig?

Det viktiga här är att du ställer frågorna i den exakta ordningen.

Änglarna vill få dig att inse att om du ställer fråga 2 före fråga 1 finns risken att du följer andra vind för våg och hamnar på ställen i ditt liv som inte är ämnade för dig, utan för någon annan.

Änglarna undrar vart DU är på väg, eftersom de vill visa dig vilken väg som är Din.

När du har ett eget syfte med ditt liv så kan du gå vidare med fråga 2: "Vem vandrar vägen med mig?".

Har du människor i din omgivning som lyfter dig, stödjer dig och hjälper dig? Eller, behöver du sänka dig till deras nivå för att få deras gillande, uppskattning och omtanke?

Kanske är det dags nu att avsluta allt det som inte längre är Du och som inte är i linje med den Du vill vara?

Kanske är du på väg någon helt annanstans än du var för bara ett år sedan, eftersom Du har utvecklats?

Kanske är det dags att börja om på en helt annan plats? Änglarna vill också att du ska veta att om du vet svaret på fråga 1, så löser sig fråga 2 utan att du behöver anstränga dig.

Den här veckan kommer änglarna hjälpa dig med att finna svaret på fråga 1.

Lyssna noga för svaret kan komma på ett sätt som du inte har förväntat dig.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.30

Det andliga ingenmanslandet

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå "det andliga ingenmanslandet".

Änglarna vill att du ska veta att vi alla hamnar emellanåt i "det andliga ingenmanslandet".

Det tillhör utvecklingsprocessen.

Det andliga ingenmanslandet är klyftan vi hamnar i när vi tagit steget ut i det okända men inte ännu landat på andra sidan klyftan.

Det är när vi står i ett vägskäl i livet och kan behöva en hjälpande hand för att ta oss vidare.

Änglarna ber om att få vara din hjälpande hand.

Låt dem vara bron som tar dig från där du befinner dig just nu till dit du vill komma.

Låt änglarna få bygga en hållbar bro över klyftan så du kan ta dig igenom detta andliga ingenmansland tryggt och säkert.

När detta uppträder i ditt liv och du hamnar i det andliga ingenmanslandet kan du vara säker på att ett medvetandeskifte, inom dig, är på väg att inträffa.

Det är inte en fråga om NÄR, utan om HUR.

Ställ inte dig själv i vägen för din egen medvetandeutveckling. Låt det få ske.

Änglarna är med dig.

Lyssna noga för de kommer att guida dig på ett sådant ödmjukt och glädjefyllt sätt att du inte ens märker att det redan har hänt.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.29

Tillämpa meditation till ditt vardagliga liv

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att skapa utrymme för att tillämpa meditation i din vardag.

Änglarna vet att det pågår mycket inom dig just nu och att det känns som om dina tankar lever ett eget liv där den ena tanken avlöser den andra och skapar oordning inom dig.

Det är viktigt just nu att du skapar tid för meditation så du kan få tyst i huvudet. Denna tystnad kommer att hjälpa dig.

I denna tystnad kommer en helt ny lösning att träda fram.

En lösning som du inte kan tänka dig fram till. Den kommer när du är redo. Genom meditation gör du dig redo och villig att ta emot den information som änglarna försöker att ge dig.

Just nu försöker änglarna att nå fram till dig men dina tankar av oro, motstånd och rädsla blockerar deras hjälp.

Änglarna vet att det är klarhet som du söker. Klarhet kan du inte tänka dig fram till. Klarhet kommer när du utvidgar ditt medvetande.

Meditation är ett sätt att utvidga medvetandet på.

Det är mycket viktigare än du tror att du skapar utrymme för meditation i ditt liv. Det är dags nu att börja meditera dagligen och skapa en hållbar rutin för detta som passar dig. Änglarna kommer att hjälpa dig med det.

Nu är det dags att "välja din väg" där du kan gå djupt istället för att hoppa hit och dit och inte komma vidare.

Änglarna kommer att guida dig till "din väg". Var uppmärksam på alla tecken som visar sig så att du med lätthet kan förstå vad änglarna försöker säga dig.

"Spiritual unfoldment is like a green, tender sprout. You must water it daily with meditation and plant a hedge around it so the animals of worry, fear, anger and doubt will not devour it."

-Paramahansa Yogananda-

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.28

Från uppgivenhet till nyfikenhet

Den här veckan vill änglarna be dig om att ha nyfikenhet som drivkraft framåt snarare än uppgivenhet.

Änglarna vet att det just nu råder svåra tider, svårare än många tycks vilja erkänna. Vi omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla som är begriplig men inte alltid så lätt att tala om.

Detta kollektiva moln av oro och rädsla påverkar oss alla även personligt, medvetet eller omedvetet.

Änglarna vill att du ska veta att, just nu, lever vi alla med en "kollektiv depression" som vi inte hanterar utan snarare slätar över och undertrycker.

Det är där vi som mänsklighet befinner oss idag och den utagerade oro, rädsla och ilska vi möter från andra människor beror på att vi inte ännu mött djupet i vår egen smärta.

Att stanna på ytan i våra samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på bekvämt avstånd. De som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet. Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till. Hur vi växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll.

Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går djupt inom oss själva kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global "filmduk". Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka hålls även utvecklingen i stort tillbaka.

I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att det är även nu det vänder. När uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu vi behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta oss vidare.

Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när vi står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och personliga, som vi till sist kan börja skåda ljuset. I den mörkaste natten när vi känner oss som mest sårbara inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.

"Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas."

-1 Kor 15:51-52-

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.27

Glädjande besked

Den här veckan kommer änglarna att ge dig massor av extra energi och glädje.

Änglarna vill guida dig till ditt naturliga tillstånd av glädje och förundran.

Änglarna säger att du tar saker och ting alldeles för personligt just nu. De ber dig att skapa utrymme för att ha roligt därför att glädjande besked är på väg till dig.

Änglarna ger dig, den här veckan, möjligheten till att se ovanliga lösningar på situationen som du är i.

Du kommer att kunna se situationen från ett annat perspektiv och du kommer att finna nya tillvägagångsätt som kommer att förnya dina planer.

Du är på rätt väg!

Änglarna ber dig att tro på dig själv och dina talanger. Genom att du tror på dig själv kommer du att på ett naturligt sätt attrahera människor som kan hjälpa dig.

Du är intelligent, begåvad och attraktiv.

Använd dessa egenskaper för att skapa utrymme till det glädjande beskedet som är på väg till dig.

Med kärlek Jessica

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.26

Den här veckan vill änglarna att du ska gå bortom tanken och känslan på att hitta det rätta valet.

Änglarna ber dig istället om att söka det högsta valet. Änglarna vill också att du ska veta att det finns inga fel val, så de ber dig att släppa rädslan för att göra fel.

Du kan aldrig göra fel, därför att alla människor alltid gör val efter sin medvetandeförmåga.

När du utvidgar ditt medvetande så kommer en ökad förståelse och insikt att infinna sig, vilket gör att du kan gå bortom vad som är "rätt" eller "fel" och istället ta in en tredje faktor: Det högsta valet.

För att kunna göra det högsta valet tar vi in änglarna som rådgivare innan vi tar ett beslut.

Det kan du göra genom att använda följande änglabön:

"Mina kära änglar, Tack för att ni höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se er välsignelse i allt och alla. Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner igen sanningen när jag ser den.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor, problem och val till er, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till er så vet jag att jag får ett gudomligt svar tillbaka.

Tack!

Jag är nu villig att acceptera en gudomlig lösning.

Amen"

Med Kärlek Jessica

 


Veckans Insikt & Änglabudskap

 Medvetenhet skapar klarhet 

Änglarna vill be dig om att vara uppmärksam på allt som händer både i det inre och i det yttre.

Änglarna vill påminna dig om: Att tänka positivt är inte detsamma som att förneka det negativa.

Att vara positiv är att varje dag välja att fokusera på det som är bra i livet, trots det negativa. Att tänka kritiskt är inte detsamma som att vara negativ, dömande eller påpeka och rapportera andras misstag.

Att tänka kritiskt är att lära sig att tänka självständigt med intentionen att bli en så högt utvecklad människa som är möjligt.

Att ge konstruktiv kritik är inte detsamma som att döma och ge människor sin egen personliga åsikt utan att någon bett om den.

Att ge konstruktiv kritik är att ha förmågan att lyfta en annan människa till oanade höjder vid behov och om de ber om det.

Att förneka allt det negativa som händer i världen och vägra titta på nyheterna är inte detsamma som att vara andlig och upplyst.

Att vara andlig och upplyst är att vara insatt i allt som händer inom och utanför en, men att välja att gå bortom det.

Du kan inte höja dig över något och gå bortom något som du inte är medveten om. Medvetenhet skapar klarhet, även om det är smärtsamt.

Den medvetna smärtan är kortsiktig, medan den omedvetna och förnekande smärtan är långsiktig.

Änglarna vet att det är klarheten du söker just nu. Därför ber änglarna dig att uppmärksamma allt som händer både i ditt inre och i ditt yttre.

Omfamna allt och försök att inte sätta etiketten "bra eller dålig" på något eller någon. Fråga dig själv:

"Hur kan jag lära mig att hantera dessa känslor och tankar som dyker upp när jag uppmärksammar just detta?

" Överlämna det till änglarna och lita på svaret du får från dem. Änglarna försäkrar dig om att den här veckan kommer änglarna att ge dig klarhet i en viss fråga.

Vet väl att änglarna är med dig!

Du kan när som helst kalla på änglarna för hjälp och vägledning.

”Tack alla änglar för att ni hjälper mig se min högsta potential.

Tack för att lösningen på mitt problem redan finns här.

Tack för att ni hjälper mig att se denna lösning klart och tydligt.

Tack för att ni alltid finns med mig med all er kärlek”

Jag och änglarna önskar dig en riktigt fin helg.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.24

Från att be änglarna förändra världen till att be änglarna förändra oss

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska veta att för att livet ska förändras behöver vi resa på djupet inom oss själva och låta förändringsprocessen starta där.

Att försöka förändra världen genom att "rätta till världen" är som att försöka förändra en film genom att ändra på filmduken.

Den värld vi känner till är bara en filmduk som vi projicerar vårt medvetande på, och filmen är densamma tills vår medvetenhet om oss själva förändras. Om vi vill ha äkta förändring i livet hjälper det inte att flytta från en stad till en annan, ett arbete till ett annat eller en relation till en annan. Vart vi än går tar vi oss själva med oss.

Förändringen vi söker är inte egentligen någon geografisk förändring utan snarare en medvetandeförändring. Vi kan resa långt bort geografiskt, men den typ utav resa kan aldrig förändra oss i grunden.

För att livet ska förändras i grunden behöver vi först resa på djupet inom oss själva. Änglarna rekommenderar dig att först resa djupt för att sedan (om du fortfarande vill) resa långt. Oavsett så börjar resan med dig själv.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förändra dig själv, så att du kan bli ett verktyg för att förändra världen.

Börja med att be änglarna förändra DIG, be sedan dem om att visa dig vad de vill att du ska göra.

Använd gärna änglabönen nedan:

Mina kära änglar, Jag är villig att låta er förändra mig på djupet så att jag kan bli ett verktyg för er gudomlighet här på jorden.

Vart vill ni leda mig?

Vad vill ni att jag ska göra?

Vad vill ni att jag ska säga?

Och, till vem?

Amen

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.23

Utmaningen i att växa

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå att vi lever i en tid av djupgående förändring, och det handlar inte bara om tillväxt.

Miljontals människor känner sig själsligt kallade att bidra till en global förvandling, till en storslagen övergång från en värld av rädsla till en värld av kärlek.

Vi känner att tiden är kommen och vi vet att det är vi som måste göra det. Det enda problemet är att vi inte är säkra på hur det ska gå till. Hur kan vi bäst bidra till en sådan enorm uppgift?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig att uppleva den nya energin som kan hjälpa dig att leva, tänka och vara på ett mer upplyst sätt. Detta sker alltid på en högst personlig nivå, så var uppmärksam.

Det enda du behöver göra är att vara villig! Var och en av oss får andlig näring från Gud i varje stund genom en så kallad "kosmisk navelsträng". Ändå följer de flesta av oss fortfarande egots rädsla, vilket resulterar i att vi gör motstånd mot den gudomliga näringen istället för att ge efter för den gudomliga näringen. Den mentala förvirringen som orsakas av alla våra tankar är så intensiv, eftersom vi är tränade att gå rädslans ärenden.

Änglarna är här för att säga att det är dags att "lära om" och träna oss i att istället uppmärksamma glimtarna av ljus som existerar mellan våra tankar.

Den här veckan kommer dessa glimtar av ljus att bli fler och starkare.

Änglarna ber dig att inte göra motstånd mot dessa glimtar, utan istället ge efter för dessa glimtar.

Ge dig hän och överlämna dig själv till dessa glimtar av ljus och hela din värld kommer att ljusna.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.22

Alla dina relationer

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas. Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer.

Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna är här för att hjälpa dig med alla dina relationer.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen.

De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring.

De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.

Eftersom du läser det här just nu så är DU en utav dessa människor som inte bara kommer att födas på nytt, utan även kommer att hjälpa andra att göra det. Änglarna vill att du nu, just nu, tar ett djupt andetag och släpper ditt inre motstånd. Ge dig hän och överlämna dig själv till änglarna.

Låt nu änglarna fylla hela ditt väsen och öppna dig för en ny slags medvetenhet.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap För v.21

Mellantiderna

Ibland lever vi i mellantiderna, d.v.s. faser då vi inte längre är den vi var förut men ännu inte kommit fram till nästa stadium heller.

Änglarna vill att du ska veta att just nu befinner sig hela världen i dessa mellantider.

Detta är tider då vi alla på ett personligt plan förbereder oss själva för en inre och yttre förändring.

Vi förbereder vårt hjärta på övergången från det "gamla" till det "nya".

Den stora utmaningen nu är att ta reda på vad det "gamla" resp. "nya" är för just Dig. Kanske känner du en längtan att få upptäcka dig själv,dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?

Kanske vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?

Kanske vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?

Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?

Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?

Kanske känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla, och du vill veta varför?

Kanske känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

Kanske känns det som om du är ensam trots alla dina vänner, och önskar finna mer likasinnade vänner?

Kanske känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner, och har en innerlig önskan att få uppleva detta?

Oavsett vad just DU står inför för vägskäl i livet så kom ihåg att änglarna är med dig. Den här veckan kommer änglarna att ge dig ledtrådar på vad det "gamla" resp. "nya" är för just Dig.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.20

Den gudomliga vägledningen

Den här veckan vill änglarna att du ska veta att du just nu befinner dig i slutet av en cykel i ditt liv. Du vet, intuitivt, att det är dags att avsluta det som inte längre fungerar i ditt liv. Detta gör att du kan känna ledsamhet, sorg och uppgivenhet.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att dessa känslor tillhör processen. Du har tagit ett stort steg framåt och änglarna hedrar dig för det.

De vill också tacka dig för att du äntligen vågar be dem om hjälp. Änglarna vill allra ödmjukast förmedla till dig att den gudomliga vägledningen som du väntar på kommer inte att följa dina planer och ditt schema. Den kommer inte att vänta på att komma när det passar dig, utan den gudomliga ordningen har ett eget schema.

Lita på den gudomliga intelligensen och släpp dina egna förväntningar på hur det kommer att ske och på ett visst givet resultat. Be om vägledning och släpp sedan taget.

Ha tillit till något som är större än dig själv och var öppen för alla tecken genom vilka den gudomliga vägledningen visar sig.

Den här veckan kommer den gudomliga vägledningen att visa sig för dig på ett sätt som du inte förväntat dig.

Änglarna ber dig att vara uppmärksam och inte ignorera de små tecknen och korta tillfällena.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.19

Dags att tända själens eld 

Den här veckan vill änglarna att du ska göra ett bål av det som inte längre fyller någon funktion i ditt liv.

När du gör det så kommer änglarna att ge dig mod till att göra de förändringar som behövs för att du i trygghet ska kunna arbeta med din gudomliga kallelse.

Änglarna vill hjälpa dig med att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut. Du vet vad du gör och var du är på väg. Du behöver inte försvara dig själv eller förklara varför.

Människor i din närhet kanske inte, just nu, förstår ditt syfte och din vision eftersom du är en av dem som går först i ledet.

Våga vara den som andra människor vill följa. Du kommer att lyckas!

Änglarna är med dig. Stå stadigt och backa inte, för det är viktigt att du står upp för din sanning och övertygelse.

Låt själens eld brinna.

När den väl är tänd så går den inte att släcka. Själens eld ger dig mod och skapar ett upplyst tempel inom dig som för alltid är beskyddat av änglarna.

Låt ditt inre mantra vara:

"Änglarna är inom mig, omkring mig och skyddar mig".

Upprepa mantrat tyst för dig själv så ofta du kan.

Mantrat tänder din själs eld och ger den näring kontinuerligt.

Änglarna vill att du ska veta att det värsta är nu bakom dig och din framtid är nu tryggt skyddad av änglarna.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.18

Att finna en strategi för att kunna hantera svårigheter

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att finna en strategi för att kunna hantera svårigheter.

Det finns fyra huvudnycklar som änglarna menar att varje människa bör lära sig att bemästra. De är:

1. Varje människa bör lära sig att klara av att hantera besvikelser. Detta gör att du kan, utan ansträngning, vända en negativ attityd till en positiv. Du blir en mästare på att förstå din egen attityd och andras.

2. Varje människa bör lära sig att klara av och hantera att bli avvisad. Detta har med integritet att göra. Du blir en mästare på att hålla din integritet och respektera andras.

3. Varje människa bör lära sig att hantera ekonomiska problem. Detta har att göra med flexibilitet. Om du har ett flexibelt och öppet sinne förstår du att pengar i sig aldrig är ett problem. Det som behövs i dessa situationer är din flexibilitet till att finna andra lösningar. Det finns alltid en lösning. Så fort ett problem uppstår, uppstår även lösningen till problemet. Frågan är bara hur flexibel du är till att finna den? Vad väljer du att fokusera dina tankar på? Problemet eller lösningen?

4. Varje människa bör lära sig att bedöma sig själv utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar, och inte utifrån vad andra tycker, tänker och tycks göra. Detta har att göra med självkännedom. Du har en ärlig villighet till att lära känna dig själv och modet att förändra det som inte är DU och som inte tillhör DIG.

Änglarna vill att du ska veta att det finns lika många strategier för detta som det finns antal människor. Den här veckan vill änglarna att du lyssnar noga till deras viskningar, för de vill visa dig vad som är just DIN strategi.

Använd gärna följande änglabön:

"Mina kära änglar,

Lär mig att fokusera på lösningen och inte problemet.

Lär mig att se bortom mina egna och andra människors brister.

Jag ser inte framtiden, men det gör ni. Jag vet inte vad som är bäst för helheten, men det gör ni.

Jag förstår inte det här, men det gör ni.

Fatta det här beslutet åt mig.

Visa mig lösningen så tydligt och klart att jag inte kan missta mig. Ge mig mod till att följa er vägledning.

Jag lägger min tillit i era händer.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor och problem till er därför att jag vet att lösningen redan finns här.

Genom att jag villigt överlämnar allt till er så vet jag att jag får ett gudomligt svar tillbaka.

Jag är nu villig att acceptera en gudomlig lösning. Amen"

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.17

Andliga principer

Änglarna vill den här veckan förmedla några av de "andliga principerna" till dig.

Andliga principer är som universella lagar som gäller i den själsliga världen.

Dessa förändras inte över tid, men vi gör det. När vi mognar, växer och utvecklas får vi tillgång till djupare information som vi kanske endast förstått på ett abstrakt plan tidigare.

Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att varje situation som dyker upp i livet antyder följande fråga som änglarna vill att du ställer dig själv:

”Är jag villig att gå tillräckligt djupt inom mig själv för att finna den klarhet som behövs för att växa och utvecklas av den här situationen?”

Det är den andliga och djupare frågan bakom varje situation som uppstår i livet. Det är inte vad som händer oss, utan snarare vad vi gör med det som händer och vilka människor vi beslutar oss för att bli på grund av det som händer.

Änglarna vet att du redan är djupt förankrad i några av de andliga principerna som änglarna förmedlar.

Och nu anser änglarna att du är redo för några fler.

• När besvärliga situationer uppstår är inte lösningen att delta i det yttre kaoset, utan lösningen är att sakta ner, gå på djupet och skära igenom mörkret med ljuset för att finna stillheten. Endast där finns en hållbar lösning.

• Den värld vi vill skapa för oss själva och våra barn kommer inte att uppstå ur en ökad elektronisk överföringshastighet utan ur en andlig stillhet med rötter i själen.

• Ytliga förändringar hjälper inte. Den tiden är förbi då vi skyller på yttre omständigheter. Med det menar änglarna att det inte är en förändring i rummet och tiden som behövs, utan snarare en förändring i vårt eget sätt att se världen på.

Änglarna vill att du den här veckan ska vara uppmärksam på dina drömmar, människor du möter, filmer du ser, musik du lyssnar på och konstnärliga objekt som du tittar på.

Det kommer att vara en nyckel för dig till ett nytt sätt att se livet på.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap För v.16

Vilka delar du än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu

Änglarna vet att du längtar efter en förändring och de är här för att hjälpa dig att göra dig fri från det som håller dig tillbaka. Änglarna vill att du ska förstå att först när du har tillåtit dig själv att släppa bindningen till den situation eller person som du upplever håller dig tillbaka, kan du omfamna den förändring som kommer.

Förändringen som kommer är av gudomlig natur, så släpp alla dina rädslor och ha tillit till att änglarna vet vad de gör, när det ska göras och hur detta kommer att genomföras.

Släpp alla tankekonstruktioner och känslomässiga förväntningar på ett visst givet resultat.

Detta är större än du, just nu, har förmågan att tänka dig fram till. Vilka delar av dig själv som du än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu.

Det kanske handlar om förhållanden, beroenden, något med jobbet, något med barnen, din familj eller annat.

Vad det än är så vill änglarna ge dig insikten om att du begränsar din egen möjlighet att leva ett storslaget liv så länge du inte tar itu med problemet. Det som håller så många tillbaka från att ta itu med saker är inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja.

Vi känner oftast till många av principerna för det högre medvetandet, men vi tillämpar dem inte i vårt vardagliga liv. Istället förlåter vi när det är lätt, känner tillit när det verkar logiskt försvarbart och älskar när det passar oss och när vi vet att vi är älskade tillbaka.

Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är ”andliga elever”, men utmaningen är att även lyckas ta ”den andliga examen”.

Det är inte alltid lätt att tillåta vår andliga potential att födas för att ”komma ut ur den andliga garderoben”. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt.

Änglarna vill hjälpa dig med att göra dig redo och villig till att ta itu med detta arbete så att du kan vara en dem som går först i ledet och vågar visa andra vägen till befrielse.

Jag och änglarna önskar dig en riktigt Glad Påsk fylld med kärlek, omtanke och tillit!


Veckans Insikt & Änglabudskap För v15

Att rensa ut det förflutna så att framtiden får plats

Änglarna vet att du redan har gått en bra bit på den andliga vägen och att det nu är dags att verkligen överlämna allt det som inte längre är Du, allt det som du inte längre behöver och som inte tillhör Dig.

Detta gäller både i det inre som i det yttre. Du kommer steg för steg framöver att bli mer och mer medveten och uppmärksammad på vad som inte längre stödjer dig i livet.

Änglarna ber dig om att inte se detta som ett straff, utan som en välsignelse. Allt det som inte längre tillhör dig och ditt liv behöver rensas ut eftersom du har förändrats och något nytt är på väg in.

Det är din uppgift nu att göra plats och utrymme för att det nya ska kunna komma in.

Änglarna vill att du startar med en riktig storstädning, både i det inre och i det yttre. Ibland kan det vara lättare att börja i det yttre.

Gör en riktig storstädning hemma och rensa ut allt det som du inte längre vill ha med dig in i framtiden.

Tacka varje sak som du rensar ut med eftertanke, eftersom varje sak som du rensar ut i det yttre rensas också från ditt inre.

Det är nu dags att verkligen kavla upp skjortärmarna och se till att jobbet blir gjort. Ingen mer förhalning!

Sedan är det dags att rensa i det inre. En bra metod för att rensa i ditt inre är meditation. Att meditera är som att dränka in en smutsfläck med tvålvatten och låta den stå över natten för att mjukna upp och sedan sköljas bort.

Änglarna ber dig om att ta dig tid till meditation för att ta itu med rädslans djupaste lager och varsamt skölja bort dess inverkan på dig.

Det är dags nu att inte endast byta ut innehållet, utan även att bygga upp en ny grund och struktur där innehållet kommer att bestå av ljus och kärlek, och inte rädsla, skuld och ångest.

Änglarna vill att du ska känna tillit till att de vet vad de gör.

Lita på processen och låt den få ta den tid den behöver.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för V.14

Den enda väg att gå nu är inåt

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att förstå att det inte går att "fly ifrån" situationen som vi alla befinner oss i just nu.

Vi behöver ta oss igenom den. Och änglarna är här för att visa dig hur.

Änglarna vet att den enda väg att gå nu är inåt. Änglarna vet att det pågår mycket både utanför dig och inom dig. Kanske känns det som om dina tankar lever ett eget liv där den ena tanken avlöser den andra och skapar kaos inom dig.

Änglarna vill be dig om att inte låta dina egna tankar och känslor bli din egen fiende. Änglarna vill be dig om att tysta rösten i huvudet genom att skapa ett mellanrum mellan dina tankar. I dessa mellanrum kommer nya idéer att ta form som i sin tur kommer att hjälpa dig med att ta dig igenom situationen.

Meditation är ett sätt att tysta rösten i huvudet och skapa mellanrum mellan dina tankar.

Ett annat sätt är att ta djupa medvetna andetag så ofta du kan.

Kanske kan du göra det till en vana att ta dessa andetag innan du svarar i telefon?

Kanske kan du ta dessa andetag innan du skriver ett mail?

Kanske kan du ta dessa andetag om du ligger sömnlös på natten?

Kanske kan du ta dessa andetag innan du svarar på en fråga?

Kanske kan du ta dessa andetag när du känner dig frestad att försvara dig verbalt när du upplever att någon är otrevlig mot dig?

Kanske kan du ta dessa andetag för att du vill och för att du längtar efter inre frid, lugn i sinnet och ro i själen?

Oavsett anledning så vill änglarna att du, just nu, tar 3 djupa medvetna andetag.

Visst känns det skönt?

Ta nu väl hand om Dig och kom ihåg att änglarna är med dig och beskyddar dig och dina nära och kära.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för V.13

Din själs visdom

Änglarna vill den här veckan be dig om att vrida ditt medvetandets antenn där den kan fånga upp din själs visdom.

Din själs visdom kommer från hjärtat.

Ett vist hjärta omsluter andra och sig själv med medkänsla och öppenhet.

Din själs visdom har förmågan att veta vad som är viktigt i livet och vad som inte är det.

Din själs visdom leder dig alltid till din inre kallelse. Den har förmågan att sortera igenom alla intryck och all information som kommer in och behåller endast det som bidrar till något ännu bättre och som är i linje med din själs kallelse.

Din själs visdom har förmågan att veta vilka aktiviteter som tjänar ditt högre syfte och vilka som lockar dig bort från din väg.

Din själs visdom vet hur dina tankar fungerar och den lär dig att förstå att DU är den som väljer vilka tankar du ska tänka, vilka känslor, reaktioner och önskningar som stödjer dig och vilka som inte gör det.

Människor med ett tränat sinne kan undvika att dras med i en kollektiv oro och rädsla även när de ställs inför svåra utmaningar.

De vet att ingenting kan finnas i deras värld om det inte finns där på grund av ett medvetet val och en aktiv inbjudan.

Din själs visdom vill bjuda in dig till att istället för att kämpa emot eller göra dig av med lägre tankar kan du placera tankar av en högre natur vid sidan av dem.

Att fokusera på det som är positivt istället för att döma transformerar all negativ energi och oskadliggör den.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att få tillgång till din själs visdom. Änglarna vet att du försöker handskas med en viss situation just nu.

Budskapet bakom denna situation är att änglarna vill få tillåtelse till att leda dig till din själs visdom. Det är detta situationen vill tala om för dig.

Nu är det dags att gå ännu djupare.

Änglarna vet att du har kommit långt i din andliga förståelse och utveckling.

Nu är tiden inne för att ta nästa steg. Du är redo för det nu!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.12

Du är beskyddad

Änglarna vill den här veckan be dig om att varje dag tona in på deras energinivå.

När du gör det så ger du änglarna tillåtelse att ge dig och dina nära och kära skydd och beskydd. Detta är en färskvara, så ge dig själv tid till att, varje dag, prata med änglarna, meditera, reflektera, tända ljus och annat som får dig att tona in på deras energi.

Att tona in på änglarnas energinivå och höra deras röst är som en andlig radio där det är lättast att få bra mottagning sent på kvällen, tidigt på morgonen eller när vi mediterar.

Det är stunder då världen och det kollektiva medvetandet inte tar vår uppmärksamhet i anspråk och våra tankar och känslor tyngs inte lika mycket av orolig energi.

Att medvetet varje dag tona in på änglarnas energi i en värld där rädslans tankar dominerar är inte alltid lätt, men det kommer alltid att ge dig inre frid.

Om vi vill förändra världen är det just ett sådant ställningstagande som behövs. Det finns inget andligt med att undvika världens problem.

Målet är inte att undvika världen, utan målet är att läka den. De gudomliga gåvorna kan bara ges till dem som själva försöker förkroppsliga dem.

Freden och friden måste börja inom oss själva och sprida sig utåt till andra människor. Änglarna vet att du är en av dem som går först i ledet och visar andra vägen, därför ber änglarna dig att, trots motståndet, fortsätta framåt och inte ge upp.

Änglarna vet att du har kommit långt på din andliga väg och ber dig att kliva utanför din "komfortzon" så att du kan sprida din kunskap och visdom vidare.

Kom ihåg att änglarna alltid är med dig!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.11

Ge din själ näring

Änglarna vill den här veckan be dig om att ge din själ mer näring.

Den skriker efter uppmärksamhet. Ett bra sätt att ge sin själ mer näring är att praktisera vänlighet.

Vänlighet är en attityd av ömhet och kärlek till oss själva, andra människor, livet och världen. I vänlighetens kärna ligger en önskan om att inte skada någon eller något och framförallt inte vårt eget inre barn.

Varje gång du tänker en positiv tanke om dig själv eller någon annan ger du din själ näring. Varje gång du tänker en negativ tanke om dig själv eller någon annan dränerar du din själ på näring. Din själs näring är Din Livskraft.

Änglarna ber dig om att från och med idag göra ditt allra bästa för att anamma en postiv livsattityd som kommer att stärka vänligheten till dig själv. När du har anammat en attityd av vänlighet till dig själv, kommer du automatiskt och utan ansträngning att ge detta vidare till andra.

Änglarna vet att det inte alltid är lätt att praktisera vänlighet i en värld som har en "hård yta" med "taggiga" människor.

Änglarna förstår!

Det kräver styrka och mod att ha den självkontroll som vänlighet fordrar i en värld som denna. Men, änglarna är här för att meddela dig att DU har den styrka och det mod som behövs för att gå först i ledet.

Änglarna ber dig om att ta din plats och inta det som är DIN livsuppgift. Det är dags nu!

Änglarna ber dig om att ta dig tid att praktisera vänlighet i allt du gör och med alla du möter. Vänlighet lär oss att omfamna istället för att döma.

Vänlighet är att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, tala lugnt och tänka vänligt. Det är något vi alla kan träna oss till. Det är ett val vi behöver göra varje dag. När du väljer vänlighet kommer du att känna hur din själ blomstrar. När din själ blomstrar sker mirakel automatiskt, utan att du behöver anstränga dig.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.10

Änglarna vet att du djupt inom dig känner att du har ett viktigt uppdrag att utföra i ditt liv. Kanske upplever du det som ett inre kall.

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att fördjupa förståelsen för detta inre kall och uppdrag.

Änglarna vill påminna dig om att ett inre kall inte är detsamma som att vara känd och berömd. Det finns många högt utvecklade själar som väljer att leva mer eller mindre anonyma liv.

Det finns en falsk föreställning som säger att du automatiskt kommer att bli berömd om du har ett viktigt uppdrag att utföra under din livstid. Men, du kan inte bedöma värdet av det arbete som du gör här på jorden med personlighetens kriterier.

Det är bara genom din själs ögon som du kan se vilken enorm inverkan du har på mänskligheten.

Du kan vara okänd och verka i det fördolda eller så kan du vara berömd och välkänd. I båda fallen har du precis lika stor effekt på mänskligheten.

Änglarna vet med säkerhet att DU har ett viktigt uppdrag att utföra här på jorden och änglarna vet med säkerhet att DU redan är i full gång med att utföra det.

Hur kan änglarna veta det? Det vet änglarna, eftersom DU läser detta just nu!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.9

Du kommer få det finansiella stödet du behöver

Änglarna vill påminna dig om att du alltid kommer att få det du behöver, så även det finansiella stödet du behöver för att kunna genomföra den förändring som kommer.

Allt det personliga och andliga arbete du har gått igenom kommer att ge resultat. Du är på rätt väg och förändringarna du längtar efter är inom räckhåll. Att försöka bromsa denna förändring är lönlöst.

Du kommer att få det finansiella stödet som du behöver för att kunna genomföra denna förändring. Släpp dina förväntningar på hur och när detta kommer att ske.

Änglarna ber dig att inte försöka kontrollerna hur detta kommer att ske. Pengarna kommer att komma på oväntade sätt.

Låt änglarna ta hand om inflödet, så kan du ta hand om utflödet. Änglarna vet att ett av skälen till att du oroar dig beror på att du inte vet hur pengarna ska komma till dig.

Desto mer du kan släppa din oro och ha tillit, desto snabbare presenteras lösningen för dig. Tro på dig själv! Detta är inte något du kan tänka dig till.

Ta steg för steg så kommer lösningen att uppenbara sig efter hand. Änglarna är med dig!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.8

Änglarna vill ge dig en riktig "KärleksBoost" idag och alla dagar framöver.

Låt Alla-Hjärtans-Dag fylla dig med så mycket kärlek att det inte finns plats och utrymme för något annat.

Änglarna vill också be dig om att låta Kärlekens dag fylla alla dina dagar. Låt alla dina dagar fyllas med så mycket kärlek att det inte finns utrymme för något annat i ditt liv.

Änglarna vill påminna dig om att: Du kan inte ge något du inte har. Du kan inte få något du inte ger. Därför vill änglarna den här veckan fylla dig med så mycket kärlek, att det enda du har är kärlek.

På så sätt kommer du alltid att kunna ge kärlek som i sin tur gör att du alltid kommer att få kärlek tillbaka. Varje önskan som ditt hjärta bär på finns där för att du ska ge uttryck åt den. Om du önskar bli eller göra något beror det på att du har möjligheten att förverkliga det du önskar. Deepak Chopra säger att: "Inom varje önskan finns maskineriet för dess upplevelse" Goethe sa: "Om vi kan tänka oss det och tro på det kan vi åstadkomma det"

Änglarna undrar: "Vad önskar du dig?" Änglarna viskar till Dig: "Vi älskar Dig" Jag och änglarna önskar Dig en riktigt kärleksfylld Alla-Hjärtans-Dag!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.7

Änglarna vill att du ska lyckas och vara lycklig

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att avlägsna det som hindrar dig från att fullt ut förverkliga dig själv och din dröm, för änglarna vill att du ska lyckas och vara lycklig.

Änglarna säger att det som så länge har hindrat dig från att lyckas och vara lycklig är ett gammalt invant tankemönster och trosuppfattning som nu börjar avlägsnas.

När vi befinner oss i mellanrummet, mellan det gamla och det nya, kan förvirring uppstå. Kom ihåg att det tillhör processen och betyder inte att något är fel.

Änglarna säger att det är dags nu att titta lite djupare på vad det är som hindrar dig från att förverkliga din dröm och tjäna pengar på att göra det du älskar.

Änglarna vill be dig om att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft.

Kanske kan din hindrande trosuppfattning och gamla tankemönster vara:

Det är inte andligt att tjäna pengar.

Rika människor är inte goda.

Jag kan inte tjäna pengar på att göra det jag älskar.

Livet är inte lätt.

Ekonomisk framgång innebär för mycket extra arbete.

Jag vill inte sticka ut.

Jag vill inte bli kritiserad.

Jag vill inte bli bedömd.

Änglarna vill be dig om att våga titta lite extra på just det som hindrar Dig. Avlägsna sedan den hindrande trosuppfattningen genom att byta ut den mot något mer positivt, konstruktivt och upplyftande.

 

Håll dig borta från människor som förringar dina ambitioner. Småsinta människor gör alltid det, men de riktigt storsinta och framgångsrika får dig att känna att du också kan bli framgångsrik"

-Mark Twain-

Lycka till nu och tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

Med kärlek

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.6

Änglarna hjälper oss aldrig att undvika våra problem - Änglarna förvandlar dem

Änglarna vet att du länge har försökt dölja ditt innersta istället för att låta det läkas.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att läka ett djupt känslomässigt sår som du länge har burit.

Änglarna kommer varsamt att visa dig detta och de ber dig om att ha modet att våga titta på det och stå kvar i sanningen. Vår ovilja att titta närmare på våra egna problem beror ofta på att det fortfarande finns en naiv förhoppning att problemen försvinner av sig själva om vi bara ignorerar dem.

Det krävs känslomässigt mod för att se djupt inom oss själva och möta det som finns där.

Änglarna är här för att tala om för dig att DU har det modet som behövs just nu för att se det djupa känslomässiga såret inom dig som så länge förföljt dig. Änglarna vet att du längtar efter en förändring och att helas fullt ut. Det är dags nu! bland kan det tyckas att saker och ting blir värre istället för bättre på vägen mot en andlig transformation. Detta tillhör processen.

Änglarna vill inte att vi endast ska släta över saker och ting, utan de vill att vi går på djupet och förvandlar oss själva så att de yttre förändringar vi söker kan bli hållbara och fylla vårt liv med syfte och mening. Det är dags nu.

Änglarna vill tala om för dig att du är redo! Om du vill kan du använda följande änglabön för att överlämna situationen till änglarna:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar denna situation till er. Tack för att ni visar mig att lösningen redan finns här. Jag är villig att se mig själv och denna situation genom era ögon"

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.5

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig att förstå vad en förhöjd medvetenhet egentligen innebär. När du ändrar fokus från att se din tillvaro genom egots ögon, till att se din tillvaro genom din själs ögon kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra "glasögon".

När det här skiftet har integrerats inom dig, då har du vidgat din medvetna sida och på så sätt fördjupat/förhöjt din medvetenhet. När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras.

Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor och tankar av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt och lyckligt liv.

Det handlar om vad du väljer att prioritera. Den här veckan vill änglarna visa dig hur du kan göra detta... 

En förhöjd medvetenhet är att lära dig välja kärleken Änglarna vill visa dig hur du själv kan lära dig att steg för steg ändra fokus från att se egots perspektiv på tillvaron till att se änglarnas perspektiv på tillvaron.

När du ändrar fokus från rädslans grepp om ditt liv till kärlekens synsätt på ditt liv, kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra ”glasögon”. När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras. Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit.

Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt liv. Det handlar om vad du väljer att prioritera. Dr. Wayne W. Dyer har medverkat i filmen ”The Shift”.

I filmen redovisas en undersökning som utförts på kvinnor och män gällande deras prioriteringar före och efter detta skifte i medvetandet, från rädsla till kärlek. Prioriteringarna visade sig vara olika för kvinnor och män, vilket presenteras nedan. Prioriteringarna är listade från ett till fem, där ett är den viktigaste prioriteringen.

Prioritering för kvinnor före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Familjen

2. Självständighet

3. Karriär

4. Att passa in

5. Skönhet- att vara attraktiv Prioritering

för män före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Välstånd- pengar

2. Äventyr

3. Prestation- ”du är vad du gör”

4. Nöje

5. Respekt- att vara respekterad

Prioritering för kvinnor efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Egen personlig utveckling. Att växa som människa

2. Självvärde, självkänsla och självförtroende

3. Andlighet

4. Att vara lycklig

5. Förmågan att förlåta

Prioritering för män efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Andlighet

2. Inre frid

3. Familjen

4. Att följa Guds vilja

5. Ärlighet och hederlighet

Några tecken på en förhöjd medvetenhet:

•Du accepterar att alla har sin egen väg att följa.

•Du betraktar omvärlden och andra människor på ett icke-dömande sätt.

•Du har lätt att förlåta dig själv och andra. Det som du tidigare såg som misstag ser du nu som erfarenheter.

•Det som du tidigare betraktade som ”fel” ser du nu som en del av den gudomliga planen.

•Du blir mer rofylld.

•Du anklagar inte dig själv och andra längre. •Du har tagit ett inre beslut att göra allt du kan för att vara en så bra människa du bara kan. Du har tagit beslutet att vara fri.

•Du accepterar dig själv precis som du är.

•Du accepterar andra precis som de är.

•Du får tillgång till en inre stillhet och du upptäcker att lycka är ett naturligt tillstånd som kan uppnås utan hjälp av yttre medel.

•Du får lätt att vara dig själv.

•Du finner det skönt att tillbringa tid med dig själv i stillhet.

•Du prioriterar egen tid i stillhet.

•Du finner skönheten i allt.

•Du får allt lättare att lyssna utan att inta försvarsställning.

•Du har tålamod.

•Du omsätter i handling ditt syfte för att vara här på jorden, medveten om att livet ”prövar dig” ibland.

•Du har insikten om att du är unik och inte behöver efterlikna andra.

•Du delar med dig istället för att samla på dig.

•Du misströstar inte vid varje problem för du vet att det finns en ”andlig” och högre lösning på alla problem. Du har insikten att så fort ett problem dyker upp, gör även lösningen det.

•Du tror på en kärleksfull Gud istället för en straffande Gud. •Du känner dig älskad.

•Du är medveten om att det finns en icke-personlig universell kraftkälla som du kan använda dig av.

•Du börjar se universums tecken och de meningsfulla tillfälligheterna i ditt liv.

•Du sluter en ny överenskommelse med livet. Du höjer dig över den sociala ordningen och bryter överenskommelsen som har definierat din personliga verklighet.

•Du förstår innebörden av acceptans och kapitulation. Om inte, gör du allt för att finna denna förståelse.

•Du vet att ensamhet och tomhet är värdefulla andliga gåvor. Några tecken på ett ego- och rädslobaserat beteende:

•Du vill jämföra och tävla.

•Du vill argumentera och konfrontera.

•Du ängslas och oroar dig för allt.

•Du jagar, strävar och stressar. •Du vill att alla ska ”lägga märke” till dig.

•Dina tankar går på högvarv hela tiden. Det finns ett ständigt ”pladder” i ditt huvud hela tiden.

•Du gottar dig i andras problem och lidanden.

•Du pratar illa om andra för att må lite bättre själv.

•Du låter dina känslor styra ditt liv.

•Du pratar hellre än att lyssna och vill gärna övertyga andra om att du har rätt.

•Du går ständigt och tänker på pengar, din kropp och låter dig styras av reklambudskap.

•Det yttre skenet är mer angeläget för dig än ditt syfte och ändamål i livet.

•Du dömer andra efter deras yttre. Några förslag på hur du kan välkomna den förhöjda medvetenheten till ditt liv och få den att stanna där:

•Läs, reflektera och tillämpa Veckans Insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag..

•Prioritera att varje dag gå in i tystnaden, om så bara för ett ögonblick. •Tänd ljus så ofta du kan.

•Omge dig av skönhet.

Njut av blommors skönhet, naturens kraft, havets mäktighet och människans vänlighet.

•Var vänlig mot dig själv och andra.

•Städa ditt hem.

•Starta varje morgon med en bön.

(”Välsigna denna dag och alla jag möter”.) •Avsluta dagen med en bön. (”Tack för denna dag och alla jag mött.”)

•Låt ditt inre mantra vara: ”Jag är villig till att vara villig”.

•Ta ett inre beslut om att förverkliga den du verkligen är. •Var ärlig och sann mot dig själv och andra. "MIna kära änglar! Tack för att ni alltid hjälper mig att ha ett öppet och kärleksfullt hjärta. Tack för att ni alltid finns hos mig. Tack för att ni hjälper mig att se storheten i mig själv och andra på ett icke dömande sätt. Tack för att ni hjälper mig att inse min och andras gudomlighet och att alltid se livet från ert perspektiv.

Tack för att ni hjälper mig avlägsna alla tankar, känslor och handlingar som inte är av gudomlig natur och istället fyller mig med er välvilliga energi. Tack för att ni hjälper mig inse att när jag älskar er, så älskar jag mig själv och när jag älskar mig själv kan jag älska andra."

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap För v.4

Ängla-ambassadören är Den nya människan

Änglarna vill att du ska ta steget till att vara en Ängla-ambassadör.

Det är inte något du egentligen blir, utan något som DU ÄR.

Att vara en Ängla-ambassadör innebär att ta del av en andlig välsignelse som vitaliserar människor och som är en del av Den nya människan som vill födas fram här på jorden.

Det är Den nya människan som kommer att skapa en ny Jord, ”Ett himmelrike på Jorden”. Den nya människan är en Ängla-ambassadör som villigt är med och förnyar världens värderingar på den allra djupaste nivån. Den nya människan byter inte endast ut innehållet, utan bygger upp en ny hållbar struktur med en fast grund att stå på.

Att vara en Ängla-ambassadör betyder inte att du behöver tillkännage detta för alla och envar.

En Ängla-ambassadör behöver inte berätta detta för människor som inte har en aning om vad du pratar om.

En Ängla-ambassadör lär sig att arbeta i det tysta och att hålla sina egna rådslag.

Änglarna vill att du ska veta att när det gäller andlig visdom är det viktigt att känna till att när du talar vid fel tillfälle, på fel plats eller till fel person kan den som talar verka mer som en dåre än en vis människa.

Planen för en Ängla-ambassadör går ut på att hela en människa i taget genom kärlekens kraft.

Denna undervisning har mycket lite att göra med verbal kommunikation. Det handlar mer om en slags kvalitet av mänsklig energi. En Ängla-ambassadör är var och en som väljer att vara det. Det är de som har svarat på änglarnas anrop. Du har kanske hört talesättet: ”Många är kallade men få är utvalda”. Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna.

Änglarnas kallelse är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas kallelse. Änglarna ber dig att, idag, lyssna på ditt eget hjärtas kallelse. Änglarna är här för att tala om att du är både kallad, utvald och välsignad.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.3

Följ med i förändringens riktning

Änglarna vill den här veckan be dig om att ha tillit till att änglarna vet vad de gör och mod till att följa med i förändringens riktning.

Änglarna vill att du ska förstå att det som skapar sådan förvirring i ditt liv just nu är ditt eget motstånd och rädsla till att våga förändra ditt liv.

Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel.

Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.

Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende. Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare.

Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre. Många gånger behöver man foga sig i en förändring, men det är inte den förändringen änglarna pratar om.

Änglarna pratar om en konkret önskan att förändra det som inte gör dig nöjd i vardagen. Denna förändring är en ren viljeakt. Änglarna vill be dig om att ha tillit till att det finns en gudomlig intelligens och en gudomlig ordning som är större än vår egen intelligens och som har en bättre plan än vår egen handlingsplan.

Lita på att det finns änglar som endast vill ditt bästa och som vill se dig lyckas och utveckla din högsta potential. Om du vill kan du överlämna dina bekymmer till änglarna genom att använda följande änglabön:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar nu alla mina problem till er. Tolka den här situationen åt mig. Visa mig vad jag behöver se. Vägled mig till vad jag behöver göra. Hjälp mig att se bortom motståndet och rädslan jag känner.

Tack!"

Med kärlek

 

Om du alltid säger "vi får se", händer det aldrig någonting. -Nalle Puh-


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.2

Mod att kliva utanför din bekvämlighetszon

Änglarna vill den här veckan inspirera dig till att kliva utanför din bekvämlighetszon.

Den här veckan ger änglarna dig allt mod du behöver för att göra något nytt och annorlunda som gynnar din personliga utveckling, även om det till en början känns obekvämt.

"Your comfort zone is not the place where awakening happens" -Eckhart Tolle-

Änglarna vill påminna dig om att du inte kan tänka eller känna dig fram till en lösning.

Just nu behöver du agera.

Planeringsstadiet är över och du behöver ta konkreta steg framåt för att komma vidare. Egentligen är det klarhet du söker och denna klarhet kommer att visa sig efterhand som du tar steg för steg.

Kom ihåg att:

• För att uppleva något nytt och annorlunda behöver du göra något nytt och annorlunda.

• För att få andra resultat i livet behöver du göra andra val.

Du kan börja redan idag med att skapa en bättre miljö runt omkring dig som stödjer dig i det du vill göra och dit du vill komma.

Ta reda på vad du behöver göra för att komma igång, och gör det NU.

Änglarna vet att det värsta ligger bakom dig och att ett nytt lugn och en lättare väg ligger framför dig.

Endast genom att du läser det här nu visar din villighet till att förändras och änglarna lovar dig att de alltid är med dig.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.1

Nytt år, nya möjligheter

Änglarna vill att du den här veckan ger dig själv utrymme till reflektion.

Änglarna vill visa dig att DU har förändrats. Din inre energi är annorlunda nu än den var för ett år sedan, därför vill änglarna att du medvetet tar de steg som behövs så att även din yttre miljö kan harmoniera med din inre energi.

Änglarna vill att du tittar lite extra på följande frågor:

Trivs du där du bor? Om inte, var vill du bo? Hur ser det ut där? Umgås du med människor som lyfter dig och vill ditt bästa? Om inte, vem vill du umgås med? Hur känns det i deras sällskap?

Kan du känna glädje i ditt arbete? Om inte, vilken typ av arbete vill du ha? Vad gör du då?

Änglarna vill be dig om att sluta älta det som inte fungerar i ditt liv.

Ta reda på vad du vill och sedan lägger du all fokus och energi på det du vill och dit du vill komma.

Änglarna vill att du ska veta att det nya året bär med sig massor av nya möjligheter. Ge dig själv ett löfte om att tillvarata dessa nya möjligheter.

Jag och änglarna önskar Dig ett riktigt Gott Nytt År fyllt med nya möjligheter!

Med kärlek,


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.52

Att följa kärlekens direktiv

Änglarna vill att du, speciellt den här veckan, ska veta att följa kärlekens direktiv innebär att följa änglarnas röst.

Änglarnas röst är som en andlig radio där det är lättast att få bra mottagning sent på kvällen, tidigt på morgonen eller när vi mediterar. Det är stunder då världen och det kollektiva medvetandet inte tar vår uppmärksamhet i anspråk och våra tankar och känslor tyngs inte lika mycket av orolig energi.

Änglarna vill att du ska förstå att endast genom att läsa om andliga principer ger ingen upplysning. Du behöver tillämpa dem i ditt liv för att uppleva dem. Egot älskar att använda både religion och andlighet som täckmantel, så var uppmärksam. Ett enda ögonblick av upplyst medvetenhet räcker inte heller för att garantera en transformation av ett helt liv.

Änglarna vill att du ska veta att för de flesta är den andliga vägen långsam och bitvis arbetsam. Andlig utövning är som motion, den måste praktiseras och det är vanan som räknas. Att medvetet ställa sig på kärlekens sida i en värld där rädslans tankar dominerar, är inte alltid lätt men det kommer alltid att ge dig inre frid. Om vi vill förändra världen är det just ett sådant ställningstagande som behövs. Det finns inget andligt med att undvika världens problem. Målet är inte att undvika världen, utan målet är att läka den.

De gudomliga gåvorna kan bara ges till dem som själva försöker förkroppsliga dem.Vi behöver, som Gandhi sa, vara den förändring vi vill se i världen. Freden och friden måste börja inom oss själva och sprida sig utåt till andra människor genom att vi interagerar kärleksfullt med dem.

Änglarna vet att du har kommit långt på din andliga väg och ber dig, trots motståndet, att fortsätta framåt och inte ge upp. Änglarna ber dig att varje dag lyssna på deras röst och följa kärlekens direktiv.

Änglarna ber dig att öppna ditt hjärta, stilla dina tankar och tillåta dig själv att ta emot alla änglarnas välsignelser som kommer att skölja över dig den här veckan.

 

Jag och änglarna önskar Dig en riktigt God Jul!


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.51

Effekten av att betrakta dina tankar

Änglarna vill den här veckan visa dig hur effektfullt det kan vara att lära sig gå in i observatörsrollen för att betrakta dina egna tankar.

På så sätt avbryter du den inre dialogen, och vad du bör göra eller inte göra kommer att framstå som kristallklart för dig tack vare att du har observerat dina egna tankar från en plats vid sidan av dig själv.

Man beräknar att varje människa tänker ungefär sextiotusen tankar varje dag under den vakna delen av dygnet. Problemet är inte det enorma antalet tankar utan att vi huvudsakligen tänker samma sextiotusen tankar som vi tänkte igår, i förrgår och dagen före det. Vår inre värld upprepar sig själva i det oändliga.

Och, änglarna vill påminna dig om att vår inre värld speglar vår yttre värld. Detta innebär att det som hindrar dig från att ta dig över bron från där du befinner dig just nu till dit du vill komma spärras av denna frenetiska inre aktivitet av upprepandet av samma tankar som du kanske har tänkt i flera år. Änglarna är här för att hjälpa dig.

Den här veckan vill änglarna råda dig till att dra dig undan och söka tystnaden medan du övar dig i att gå in i observatörsrollen för att betrakta dina tankar. När du gör detta kommer du att upptäcka hur en tanke dyker upp i huvudet och hur några ögonblick senare en helt motsatt tanke stiger upp till ytan.

Betrakta tankarna som kommer och se dem sedan försvinna igen. När du har utfört detta i minst 20 minuter så överlämnar du situationen och alla dina tankar till änglarna.

Det kan du göra genom att använda följande änglabön:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar allt jag tänker och känner till er. Ta mitt förflutna och planera min framtid. Sänd mig frid och harmoni så jag kan bli fri. Må jag vara en kanal för er så att jag kan tjäna världen. Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus. Tack för att ni tar mig bortom rädslan jag känner. Må jag bli den som ni vill att jag ska vara så att jag kan göra det ni vill att jag ska göra.

Amen"

På detta sätt hjälper änglarna dig att växla över din uppmärksamhet till de tankar som förser dig med en lösning.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.50

Mod till att förverkliga din dröm

Änglarna kommer den här veckan att fylla dig med kraft och mod till att förverkliga din dröm.

Änglarna vill be dig om att ha mod till att dela med dig av din gudomligt inspirerade idé till världen.

Det är dags nu!

Du har väntat tillräckligt länge! Världen väntar och behöver Dig och Din idé! Därför vill änglarna nu hjälpa dig med att förverkliga din dröm.

Gudomligt inspirerade idéer är änglarna som knackar på din inre dörr och frågar: "Får vi komma in?"

Änglarna vill be dig om att släppa all din rädsla för vad andra ska tycka och tänka. Lita på dig själv och den gudomliga inspirationen.

Att förverkliga din dröm är detsamma som att svara:

"Varmt välkommen" till änglarna när de knackar på din dörr.

Gör dig redo för Ditt livs bästa resa! Det är Du värd! Eftersom du läser detta just nu, betyder det att du är redo.

Du förstår precis vad änglarna menar, eller hur?

Med kärlek  


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.49

En nyckel till att utvidga ditt medvetande.

Änglarna vill den här veckan guida dig med hjälp av "Änglaguiden" till att utvidga ditt medvetande och ge dig en djupare förståelse för din äkta identitet.

Kanske känns det som om:

• det finns en gnagande känsla av att du inte lever det du är här för att göra?

• du inte använder dina talanger och gåvor?

• du inte kan uppleva en samhörighetskänsla med andra?

• där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla?

• du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

• du är ensam trots alla dina vänner?

• du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner?

• du längtar efter att få fly iväg och ”starta om” i en annan stad eller annat land?

• alla missförstår dig. Du kan känna dig missförstådd av både familj, vänner och arbetskamrater?

Kan du känna igen dig?

Du är inte ensam. Många känner detta just nu. Det finns en frustration över livet och fler börjar ställa sig frågan: Det måste finnas ett annat sätt att leva livet på? det en ny bok "Änglaguiden" är till för dig som befinner dig i ett vägskäl i livet och behöver en hjälpande hand som guidar dig över bron från där du befinner dig just nu till dit du vill komma.

När detta uppträder i ditt liv kan du vara säker på att ett medvetandeskifte, inom dig, är på väg att inträffa. Det är inte en fråga om NÄR, utan om HUR. Änglaguiden är en nyckel till att utvidga ditt medvetande för att skapa en ökad förståelse för din äkta identitet. Genom änglarna blir du vägledd på ett ödmjukt och glädjefyllt sätt. Vill du få ytterligare guidning av änglarna, så kan jag rekommendera dig "Änglaguiden som änglapaket

Veckans Insikt & Änglabudskap för V.48

Ett nödvändigt steg

Änglarna vet att du står inför ett val.

Detta val är ett nödvändigt steg i din personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

Det är ett inre val du behöver göra för att kunna ta dig vidare. Det kommer en tid i varje människas liv då det är nödvändigt att göra ett val.

Den tiden är NU!

Kom ihåg att även om du inte gör ett aktivt val själv, så är även det ett val som livet kommer att välja åt dig.

Änglarna ber dig om att medvetet själv, istället, göra detta val. Änglarna vill be dig om att släppa rädslan för att göra "fel" val.

Det finns inga "fel" val. Du kan aldrig skapa något som är "fel". Men, det kan finnas vissa syften som du kanske inte ännu fått insikt om eller förstått fullt ut. Detta är i sin ordning, acceptera då att det är så just nu. Innan du gör ett aktivt val kan du titta lite djupare på din intention och ditt syfte bakom detta val.

Om ditt syfte till varför du gör detta val är för allas bästa, då ber änglarna dig att gå vidare och genomföra det du tänkt. Om ditt syfte till varför du gör detta val är endast för ditt eget bästa, då ber änglarna dig att tänka om och välja igen. Den här veckan är änglarna med dig och guidar dig till det som är rätt för dig och alla inblandade.

Kom ihåg att det "rätta" valet inte alltid är det lätta. Men, det kommer alltid att ge dig lugn, ro och inre frid.

Vill du få ytterligare guidning av änglarna, så kan jag rekommendera dig att läsa min nya bok "Änglaguiden". Se mer nedan

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.47

Gåvan från änglarna

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att i alla andliga läror finns kodade budskap från Gud som innehåller den absoluta sanningen och kärnan i dess lära gäller för alla eftersom de representerar en djupare metafysisk sanning.

Änglar representerar Guds tankar och änglarna talar till oss hela tiden, men de flesta lyssnar inte. Vi ber om vägledning, men när den kommer så kanske vi säger: "Nej tack, en annan gång kanske" eller "Inte nu, jag har inte tid".

Änglarna vill den här veckan be dig om att verkligen lyssna. De har hört dina böner om vägledning och de är här för att vägleda dig. Den här veckan är början på något nytt och änglarna är här för att ge dig denna gåva.

Varje situation innebär ett val: föredrar vi att stanna kvar i de egobaserade mönstren av tankar och handlingar, eller väljer vi att leva på ett mer kärleksfullt sätt med ett utvidgat medvetande? Slår vi in på en väg av rädsla och begränsningar eller väljer vi att uttrycka oss på en högre nivå? Väljer vi att ta oss tid för att släppa in änglarna i vårt liv eller väljer vi att inte lyssna?

Vilket vi än lyssnar på förvandlas vi själva till. Det största verktyget Gud har givit oss för att förändra världen är makten att ändra vårt sätt att betrakta den, och änglarna skänker dig just nu detta vertyg.

Detta är gåvan från änglarna till just DIG. Änglarna kan lova dig att om du använder denna gåva väl och inställer både kropp och själ i kärlekens och änglarnas tjänst kan vi en dag få uppleva en upplyst värld, här på jorden.

Änglarna kan lova dig detta för de vet att DU är upplysningens elev som vill förstå änglarnas budskap och tillämpa dem i livet.

Du Är Välsignad! Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.46

Tillämpa meditation i ditt vardagliga liv för där finner du svaren på alla dina frågor

Änglarna vet att du gärna vill ha svar på en fråga som du länge har ställt dig.

För att du ska komma vidare vill nu änglarna hjälpa dig. Du har länge letat efter ett tecken och här är tecknet du har letat efter.

Änglarna vet att det pågår mycket inom dig just nu och det kan kännas som om dina tankar lever ett eget liv där den ena tanken avlöser den andra och skapar kaos inom dig.

Det är viktigt just nu att du skapar tid för meditation så du kan få tyst i huvudet.

Denna tystnad kommer att hjälpa dig. I denna tystnad kommer en helt ny lösning att träda fram. En lösning som du inte kan tänka dig fram till.

Det är viktigare än du tror att du skapar detta utrymme i ditt liv. Och låt detta utrymme få ta plats i ditt liv, varje dag. Det är dags nu att börja meditera dagligen och skapa en hållbar rutin för detta som passar dig.

Svaret på din fråga är JA. JA, du är på rätt väg och JA, du kan lita på din egen intuition.

Du har kommit långt på din väg och nu är det dags att fördjupa och inte bredda.

Nu är det dags att ”välja din väg” där du kan gå djupt, istället för att hoppa hit och dit och inte komma vidare. Änglarna kommer att guida dig till Din Väg. Var uppmärksam på alla tecken som visar sig så att du med lätthet kan förstå insikten.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.45

Förändringen som kommer är av gudomlig natur

Änglarna vet att du längtar efter en förändring och de är här för att hjälpa dig att göra dig fri från det som håller dig tillbaka.

Det är dags att släppa taget om det som inte är du och som inte tillhör dig. Tillåt dig själv att ömsa skinn. Först när du har tillåtit dig själv att släppa bindningen till den situation eller person som just nu håller dig tillbaka, kan du omfamna den förändring som kommer.

Förändringen som kommer är av gudomlig natur, så släpp alla dina rädslor och ha tillit till att änglarna vet vad de gör, när det ska göras och hur detta kommer att genomföras. Släpp alla tankekonstruktioner och känslomässiga förväntningar på ett visst givet resultat.

Detta är större än du, just nu, har förmågan att tänka dig fram till. Detta är en förändring av en glädjefylld natur. Ibland skjuter vi människor upp och undan vissa saker som vi innerst inne vet att vi borde ta hand om. Vilka delar av oss själva som vi än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu. Det kanske handlar om förhållanden, beroenden, något med jobbet, något med barnen, vår familj eller annat.

Vad det än är så är det egentligen inte själva situationen som är den viktiga utan ditt medvetandetillstånd när du tar hand om situationen.

Det viktiga här är insikten att vi begränsar vår egen möjlighet att leva ett storslaget liv så länge vi inte tar itu med problemet. Det som håller så många tillbaka från att ta itu med saker är inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja.

Vi känner oftast till många av principerna för det högre medvetandet, men vi tillämpar dem inte i vårt vardagliga liv. Istället förlåter vi när det är lätt, känner tillit när det verkar logiskt försvarbart och älskar när det passar oss och när vi vet att vi är älskade tillbaka.

Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är ”andliga elever”, men utmaningen är att även lyckas ta ”den andliga examen”.

Det är inte alltid lätt att tillåta vår andliga potential att födas för att ”komma ut ur den andliga garderoben”.

Det är egentligen väldigt enkelt, men det betyder inte att det alltid är lätt. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt.

Änglarna vill hjälpa dig med att göra dig redo och villig till att ta itu med detta arbete så att du kan vara en av dem som går först i ledet och vågar visa andra vägen till befrielse.

Att förändras, och förändras till det bättre kan vara två helt olika saker. Änglarna ber dig om att inte göra en förändring för att du vill fly ifrån något, någon och din nuvarande situation. Utan änglarna ber dig om att göra en förändring till något bättre.

Allt handlar om ditt syfte till varför du vill göra en förändring.

Vill du ifrån något eller till något?

Och, i så fall, vad och varför?

Med kärlek, 

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.44

Din äkta identitet, sanna livsuppgift och överflödet inom dig

Änglarna vill den här veckan att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du upplever att andra behandlar dig. Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet.

Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver. Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv ser du bara brist. Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och äkta identitet.

Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Den är en del av Den Du Är. Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig. De vill få dig att förstå att du inte kan ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna. Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det, och kan då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande den här veckan: Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, då kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd. Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattningen av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar. Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd. Om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv. En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det. Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet.

Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv. Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.

Med kärlek,

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.43

Några vägledande livsprinciper från änglarna.

Änglarna vet att du har bett dem om vägledning och de vill att du ska veta att de är här för att hjälpa dig. Vilken livssituation du än är i så kan du tillämpa följande livsprinciper: ~

Det du gör motstånd mot växer. Det du gör motstånd mot växer eftersom din känslomässiga energi koncentreras till det du fokuserar på.

Försök att ändra fokus från det du inte vill ha till det du vill ha in i ditt liv. På så sätt växer istället det du vill ha in i ditt liv. ~ Du kan inte hjälpa dig själv, andra och världen genom att ägna dina tankar åt det negativa.

När du riktar din uppmärksamhet på världens negativa händelser så förstärks din fokus på det negativa. Försök att vara medveten om det som händer i världen, och medvetet ändra fokus till det som är positivt och kreativt. Kom ihåg att när du gjort detta till en vana i ditt liv så kräver det inte lika mycket energi från dig. ~

Det finns tillräckligt åt alla. Bristtänkande skapar brist. Kom ihåg att livets goda aldrig tar slut eftersom det finns mer än tillräckligt åt alla. Det är meningen att livet ska vara rikt. Låt ditt liv fyllas av kärlek, tillit, medkänsla och överflöd och du kommer allt att ha ett rikt liv. ~

Dina tankar och känslor är dina redskap, din nyckel och porten in till ett rikt liv. När du väl har tagit till dig den djupa insikten att källan till allt överflöd ligger bortom dina tankar och känslor kan du låta dina tankar och känslor vara ett redskap för källan att visa dig hur du kan skapa det liv som du är ämnad till att leva och hur det automatiskt och utan ansträngning från din sida dras till dig och kommer in i ditt liv. ~

Välsigna allt och alla. När du börjar välsigna allt och alla, så även dig själv, så kommer du automatiskt och ansträngningslöst att lösa upp negativitet och missämja. På så sätt kommer du att komma i samklang med änglarnas energi och leva ditt liv enligt denna höga frekvens.

Ett tips är att starta dagen med följande änglabön:

”Mina kära änglar, Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra? Vad vill ni att jag ska säga? Och, till vem? Låt mig välsigna allt och alla jag möter mer er kärleksfulla energi. Amen”

Med kärlek,

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.42

Tacksamhetens gåva!

Änglarna vill den här veckan påminna dig om kraften i tacksamhetens gåva.

Änglarna vill hjälpa dig med att skifta fokus ifrån allt det som inte är bra med ditt liv och allt det som du inte har, till allt det som är bra med ditt liv och allt det som du redan har. Att fokusera på det du har och det som är bra i ditt liv är ett konstruktivt sätt att skifta perspektiv från självsabotage till självförverkligande.

Änglarna vet att du just nu har fastnat i ett självsaboterande tankemönster av invanda tankar och känslor som äter upp dig inifrån.

Änglarna vill att du ska veta att detta är endast invanda tankar som du själv kan välja att förändra i denna stund, utan att anklaga dig själv eller lägga skuld på någon eller något annat. För in ljuset, istället för att försöka ta bort mörkret. Då kommer automatiskt mörkret att avlägsnas, eftersom mörkret inte kan befinna sig på samma plats där ljuset är starkt närvarande. Detta är att ta tillbaka kraften till ditt eget liv.

Änglarna vill hjälpa dig med det NU.

Änglarna ber dig att NU, och sedan varje dag framöver, skriva ner en sak i ditt liv som du är tacksam för. Sedan skriver du tre anledningar till varför du är tacksam för just detta. De tre anledningarna blir då din intention och ditt syfte som alltid är den drivande kraften och energin bakom det som händer, vilket i sin tur är den energin som du attraherar in i ditt liv.

Jag är tacksam för______________

Därför att:

• _______________________

• _______________________

• _______________________

Det här hjälper dig att styra om din inre kompass från självsabotage till självförverkligande genom att du för in tacksamhetens gåva i din vardag.

Änglarna tackar Dig för att Du har valt att finnas här på jorden just nu.

Därför att:

• Du är kärleken…

• Du är tilliten…

• Du är modet som behövs här på jorden just nu.

Änglarna viskar: ”Jag älskar Dig”! Du är så nära att upptäcka varför du har valt att befinna dig här på jorden just nu.

Håll ut! Du är så nära att upptäcka den Du verkligen Är bortom all smärta, allt lidande och allt självsabotage. Du är på väg till att förverkliga dig själv. Detta är inte något du kan tänka dig till.

Detta är något du behöver uppleva.

Och när du väl har upplevt detta, så vet du vem Du verkligen Är och du kommer aldrig att behöva ifrågasätta detta mer. Fram tills dess så ber änglarna dig att praktisera tacksamhetens gåva.

Och när du minst anar det så kommer alla Guds välsignelse att skölja över dig, i dig och runt dig och du kommer att förstå vad änglarna försöker visa dig.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.41

Skillnaden mellan en personlig åsikt och ren information

Änglarna vill den här veckan lära dig förstå skillnaden mellan en personlig åsikt och ren information.

Änglarna vet att du försöker handskas med en viss situation just nu.

Änglarna är här för att ödmjukt tala om för dig att du tar saker och ting alldeles för personligt just nu. Ta ett steg tillbaka och betrakta situationen utifrån innan du agerar till att ta nästa steg. Änglarna vet att du redan har kommit långt i din andliga förståelse och utveckling.

Nu är det dags att gå ännu djupare. Du är redo för det nu! Det är detta situationen vill tala om för dig! Det är oerhört viktigt i din andliga utveckling att du lär dig att separera dig själv från situationer som uppstår i ditt liv och dina egna tolkningar (tankar och känslor) kring och om situationer som uppstår i ditt liv.

En situation i sig självt är endast ren information till dig. Det är när du tolkar situationen genom dina egna tankar och känslor som det övergår till en personlig åsikt om situationen. Änglarna ber dig om att försöka separera den rena informationen och din personliga åsikt kring situationen.

Änglarna vill få dig att förstå att du kan endast uppleva ren information om en situation när du släpper dina egna tankar, känslor, etiketter, behov av att ha "rätt" och dömande om situationen. När du har förstått denna djupa andliga insikt så förstår du också att när en situation uppstår har du alltid ett val.

Du kan välja i stunden att antingen se och tolka situationen genom ditt ego, dvs. invanda tanke- och känslomönster.

Eller, så kan du i stunden ta ett djupt andetag och kalla in änglarna genom att säga "Mina kära änglar! Jag är villig till att se situationen genom era ögon". Änglarna vet att det här är på en djupt andlig avancerad nivå.

Men, änglarna vet att du är redo till att avancera i din utveckling. Den här veckan vill änglarna att du övar när olika situationer uppstår. Gör ett medvetet mellanrum mellan själva situationen och din egen tolkning av den.

I det mellanrummet kallar du in änglarna. På det sättet kommer du alltid att kunna se alla situationer genom änglarnas ögon och du kommer därefter att alltid göra dina val som är det högsta bästa för alla inblandade.

Kom ihåg att änglarna alltid är med dig!

 

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.40

Håll ut! Du är så nära!

Änglarna vill den här veckan be dig om att inte ge upp!

Du är endast ett steg ifrån att manifestera det du behöver för att uppnå ditt mål. Vad du än gör så fortsätt att vandra framåt.

Änglarna vet att du har kämpat länge, är trött och på väg att ge upp. Änglarna ber dig att tänka om. Håll ut! Du är så nära!

Änglarna vet att du har bett dem om att ge dig ett tecken så du vet att du är på rätt väg och att detta är det "rätta" för dig att göra. Här har du ditt tecken som du väntat på. Änglarna tror på dig, älskar dig och de vet att du kommer att lyckas. Ha tillit! Håll fokus!

Koncentrera dig på en sak i taget och gör det med full koncentration, fokus och tillit. Det är receptet för framgång. Du är så nära... Änglarna vill också påminna dig om att varken dina tankar, känslor eller beteenden kan fullt ut definiera den Du Är, så identifiera dig inte med dem. Allt negativt som du tänker är konstruerat av ditt sinne och dina tankar. Dessa tankar kommer och går.

Ta det inte personligt. Det är inte den du verkligen är. All ilska, oro, tristess, trötthet och nedstämdhet som du känner är tillfälliga känslor skapade av ditt ego, det vill säga dina egna tankar som du identifierar dig med och gör till din bild av dig själv.

Dessa känslor kommer och går. Ta det inte personligt. Det är inte den du verkligen är. Alla självsaboterande val du gör är projicerade dolda egenskaper skapade av din "skugga"*. Dessa egenskaper kommer och går. Ta det inte personligt. Det är inte den du verkligen är. Det är dags nu att släppa taget om gamla tankar, känslor och beteenden som inte gagnar dig längre.

Nu är tiden inne för att verkligen släppa fram den Du Är. Den Du Är, är inte något som kommer och går. Den Du Är, är något som består och som är mycket mer än så.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.39

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att förstå mänsklighetens nuvarande medvetandetillstånd och dit vi är på väg.

När du ändrar fokus från egots perspektiv på tillvaron till själens perspektiv på tillvaron kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra "glasögon".

När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras. Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt och lyckligt liv.

Det handlar om vad du väljer att prioritera och var du lägger din fokus och grad av koncentration. När du går under ytan och bortom dina tankar och känslor så börjar du förstå att allt hänger samman med den källa av liv som det/den/du kommer ifrån.

När du tittar på något eller någon och låter det vara som det är utan att påtvinga det ett begrepp eller sätta någon etikett på det, uppstår en känsla av frid, djup vördnad och förundran inom dig.

Du har då klivit bortom egots domäner och dömandets värld och tagit ett steg in i änglarnas värld och den förhöjda medvetenheten. Då kommunicerar änglarna tyst med dig och återspeglar ditt innersta väsen, ditt själsliga Jag.

När du täcker över världen, saker, ting, situationer och andra människor med ord, benämningar och olika dömande etiketter så föder du egot.

Ditt själsliga Jag ligger bortom alla mentala och verbala etiketter på saker, ting, situationer och andra människor. Att ta ett steg in i änglarnas värld är att först uppmärksamma tystnadens mellanrum mellan dina tankar.

Sedan låter du detta mellanrum få ta mer och mer plats i ditt liv. När mellanrummen mellan dina tankar är fler än dina tankar, då har du tagit dig över bron till själens perspektiv på tillvaron och du är då en del av den förhöjda medvetenheten som är på väg att födas in i den här världen.

Du blir då en utav dem som går först i ledet och visar andra vägen. Det är din sanna livsuppgift. Våga anta utmaningen som änglarna har välsignat dig med. Våga gå igenom dina egna personliga blockeringar så att du även kan bryta de kollektiva barriärerna.

När du har tagit dig igenom dina egna personliga blockeringar, då är det dags att även bryta igenom de kollektiva barriärerna. Då har du blivit en andlig lärare som visar andra vägen. Om du har läst så här långt och förstår innebörden av texten (det du läser känns meningsfullt inom dig), då är du redan en andlig lärare som visar andra vägen. Du upplever redan inom dig en upplösning av egots tankemönster och du känner redan inom dig hur en ny dimension av en föhöjd medvetenhet växer fram.

Änglarna ber dig då att våga gå först i ledet och anta utmaningen till att bli mer aktiv med att sprida din visdom till världen. Änglarna kommer att visa dig hur du kan göra detta. Om du inte har orkat läsa hela texten (du har hoppat direkt ner till slutet av texten) eller om du upplever att du inte alls förstår vad texten handlar om (det du läser känns som ett helt annat språk) då behöver du lite mer tid för att väcka den slumrande potentialen inom dig. Du är på rätt spår och du behöver låta processen få ta den tid den behöver.

Änglarna är med dig och vägleder dig under hela denna process.

Fortsätt att vecka för vecka läsa "Veckans Insikt & Änglabudskap" tills du en dag upplever att texten börjar bli mer levande för dig och du inte längre endast läser budskapen, utan även tillämpar dem i ditt liv.

En förhöjd medvetenhet är inte något du endast läser om, det är något du upplever. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något. Jag och änglarna finns här för Dig.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.38

Problem är endast en mental konstruktion av en situation

Änglarna vill hjälpa dig förstå att du inte är dina tankar och känslor.

Du är medvetenheten bortom dina tankar och känslor som betraktar och iakttar dessa.

Det är när du identifierar dig med dina tankar och känslor som problem uppstår. Tankar och medvetande är inte samma sak.

Dina tankar är endast en liten del av medvetandet som inte kan existera utan medvetandet. Däremot kan medvetandet existera utan några tankar.

Känslor är kroppens reaktion på olika tankar, dina eller någon annans, och de uppstår i skärningspunkten mellan kroppen och sinnet. En fientlig tanke av något slag, din egen eller någon annans, leder till en viss ansamling energi i kroppen som uttrycker sig som oro, rädsla, negativitet etc.

Dina tankar och känslor är alltid präglade av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det som är välkänt för dig, även om det är smärtsamt. Därför kan du aldrig lösa ett problem på den nivå där problemet har uppstått, för du kommer då bara att upprepa det förflutna. Änglarna vill att du ska komma ihåg att problem är inget annat än mentala konstruktioner av situationer som uppstår.

När en situation uppstår behöver den hanteras, inget annat. Det är när du går in med dina tankar och känslor och dömer situationen som "bra" eller "dålig" som ett problem kan uppstå. Du tappar då kontakten med medvetenheten bakom dina tankar och känslor och du upplever då obehag, rädsla, oro, missnöje, skuldkänslor etc.

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att stanna kvar i medvetenheten bortom dina tankar och känslor när olika situationer uppstår. När en situation uppstår nästa gång så ber änglarna dig och stanna upp och be dem om hjälp innan du hinner sätta en mental etikett på situationen.

Sedan bestämmer du dig för att villigt hantera situationen. Du kan hantera en situation på följande sätt: 1. Agera. När en situation uppstår kan du välja att agera, det vill säga lämna situationen eller förändra den.

Att förändra den innebär att du transformerar om den. Det gör du genom att ta tag i den direkt, ringa det där samtalet, prata med den där personen, skicka det där brevet etc.

Du är villig till att göra det som situationen kräver. Du är villig till att förändras, så att en transformation kan bli möjlig.

2. Acceptera. När en situation uppstår och du inte kan varken lämna situationen eller förändra den så behöver du acceptera den. Att acceptera den är ett val du gör i stunden, vilket innebär att ibland behöver du acceptera att du för tillfället inte klarar av att lämna situationen eller förändra den. Då inväntar du modet till att klara av att agera, utan att döma situationen.

Änglarna existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas och där bearbetar änglarna medvetandet. När du ber änglarna om hjälp så hjälper de dig genom att leda dig bortom dina tankar och känslor till det rena medvetandet där du kan finna konstruktiva lösningar på de situationer som uppstår, utan att du behöver upprepa det förflutna.

Använd gärna änglabönen nedan:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar denna situation till er.

Jag förstår inte det här, men det gör ni.

Jag ser inte framtiden, men det gör ni.

Jag vet inte vad som är bäst för alla, men det gör ni.

Jag lägger min tillit till er.

Tack för att ni visar att lösningen redan finns här.

Jag är villig att se situationen genom era ögon.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.37

 En viktig insikt genom en person du möter

Änglarna älskar att skicka andra människor med budskap till dig.

Och, den här veckan kommer du att få ett budskap med en viktig insikt genom en person du möter.

Lita på att änglarna ger dig bästa möjliga tillfälle till vägledning.

Släpp dina egna förväntningar på hur, var och på ett visst givet resultat.

Kom ihåg att vägledningen kommer inte att komma när det passar dig, utan den gudomliga ordningen har ett eget schema och kommer inte att följa dina förväntningar.

Änglarna ber dig om att vara uppmärksam och inte ignorera något eller någon.

Änglarna vill också påminna dig om att DU kan vara en budbärare med en viktig insikt till någon annan.

Starta gärna varje morgon med följande änglabön:

"Mina kära änglar, Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra? Vad vill ni att jag ska säga? Och, till vem?"

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.36

Slösa din tid eller investera i din tid!

Den här veckan vill änglarna utmana dig med att tänka nya tankar och göra något annorlunda.

Änglarna är här för att tala om för dig att DU har utvecklats och förändrats.

Din inre energi är annorlunda nu än den var för ett år sedan, därför vill änglarna be dig om att utmana dig själv med att tänka nya tankar och göra något annorlunda.

Änglarna vill påminna dig om att: • För att uppleva något annorlunda, behöver du göra något nytt och annorlunda

. • För att få andra resultat i livet, behöver du göra andra val.

• För att kunna göra andra val, behöver du tänka nya tankar.

• För att tänka nya tankar, behöver du förstå att det är din intention och ditt syfte som ligger bakom dina val som är det viktiga.

Änglarna vill att du ärligt, inom dig själv, svarar på följande frågor:

• Var vill jag vara om ett år, och varför?

• Om jag fortsätter att göra det jag gör nu, kommer jag då att kunna ta mig dit?

• Vad tänker jag göra åt det, och hur ska jag gå till väga?

Änglarna vill också påminna dig om att alla har vi lika mycket tid till vårt förfogande.

Vi kan antingen slösa vår tid eller investera i vår tid. Oavsett, så kommer tiden att gå.

Den här veckan kommer änglarna hjälpa dig med att på ett konstruktivt sätt investera i din tid.

De kommer hjälpa dig med att skifta perspektiv så du kan se dig själv och ditt liv genom kälekens ögon, istället för rädslans ögon.

 

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.35

Följ med i förändringens riktning

Den här veckan vill änglarna be dig om att ha mod att följa med i förändringens riktning.

Det som skapar så stort lidande i våra liv är vårt eget motstånd och rädsla till att förändra våra liv. Den svåraste stunden i en människas liv är när man känner att man inte klarar av att förändra sitt liv och ge sig in i förändringens riktning.

Många gånger behöver man foga sig i en förändring, men det är inte den förändringen änglarna pratar om.

Änglarna pratar om en konkret önskan att förändra det som inte gör dig nöjd i vardagen, och denna förändring kräver ren viljekraft.

Änglarna är här för att lyfta bort bördan från dina axlar och transformera om den stagnerade energin till viljekraft. Den här veckan kommer du att känna kraft och motivation till att göra en förändring i din vardag.

Följ med i den riktningen så kommer det att bli en hållbar förändring och en ny grund att stå på.

Änglarna vill att du ska veta att de ser att du hedrar och följer ditt hjärtas vägledning och att du är på väg att materialisera det som du behöver och önskar.

Änglarna försäkrar dig om att du i en nära framtid kommer att manifestera din inre längtan.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.34

Mod att avsluta det som inte längre fungerar.

Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig finna det mod som behövs för att avsluta något som inte längre fungerar för dig.

Det som inte är DU och det/den som inte tillhör dig och din livsväg kommer att avlägsnas från ditt liv.

Änglarna ber dig att se det här som en välsignelse och inte som ett straff. Änglarna vill påminna dig om att det som tillhör dig kan ingen annan ta ifrån dig och de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Ha tillit till att Universums intelligens vet vad den gör och ställ dig inte i vägen för dess framfart för det finns mer bakom kulisserna än vad du kan se just nu.

Helt andra möjligheter, på en nivå som du ännu inte kan förstå eller tänka dig till, håller på att öppnas för dig. Det är dags att på ett elegant sätt avsluta det som inte längre fungerar i ditt liv för att sedan starta om på nytt, kanske någon helt annanstans.

Änglarna är här för att hjälpa dig finna det mod som behövs för denna förändring.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.33

Nya möjligheter

Änglarna är här för att säga att goda nyheter är på väg in och nya möjligheter kommer att presentera sig för dig den här veckan.

Änglarna vet att du har bett dem om vägledning och de vill att du ska veta att de hört dig och är med dig. De kommunicerar hela tiden med dig, så lyssna väl och lita på informationen du får.

Du är på rätt spår och du gör framsteg även om du själv kanske upplever att du vandrar i motvind och att allt verkar ta mycket längre tid än vad du tänkt dig.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att du följer en väg med en vision som andra kanske inte förstår just nu, och det tar alltid mycket mer energi att skapa nya vägar än att följa de gamla. Du är en av dem som har energin, modet och kraften till att gå först i ledet och skapa nya vägar som andra sedan kommer att följa.

Ha tillit, håll hoppets låga brinnande och stå kvar i din sanning.

Du kommer att komma segrande ut på andra sidan.

Öppna upp och gör dig mottaglig, den här veckan, för att ta emot de nya möjligheterna som kommer att komma din väg.

 

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.32

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

 

Änglarna vet att det är din längtan efter att få lära känna din egen gudomliga gnista inom dig som gör att du läser detta just nu.

Änglarna existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas och där bearbetar änglarna medvetandet.

Den här veckan kommer änglarna hjälpa dig med att fördjupa din förståelse av vad en förhöjd medvetenhet innebär för att tända din gudomliga gnista inom dig.

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

 

En förhöjd medvetenhet är att lära dig välja kärleken Änglarna vill visa dig hur du själv kan lära dig att steg för steg ändra fokus från att se egots perspektiv på tillvaron till att se änglarnas perspektiv på tillvaron.

När du ändrar fokus från rädslans grepp om ditt liv till kärlekens synsätt på ditt liv, kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra ”glasögon”. När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras.

Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt liv. Det handlar om vad du väljer att prioritera.

Dr. Wayne W. Dyer har medverkat i filmen ”The Shift”. I filmen redovisas en undersökning som utförts på kvinnor och män gällande deras prioriteringar före och efter detta skifte i medvetandet, från rädsla till kärlek.

Prioriteringarna visade sig vara olika för kvinnor och män, vilket presenteras nedan.

Prioriteringarna är listade från ett till fem, där ett är den viktigaste prioriteringen.

Prioritering för kvinnor före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Familjen

2. Självständighet

3. Karriär

4. Att passa in

5. Skönhet- att vara attraktiv

Prioritering för män före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Välstånd- pengar

2. Äventyr

3. Prestation- ”du är vad du gör”

4. Nöje

5. Respekt- att vara respekterad

Prioritering för kvinnor efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Egen personlig utveckling. Att växa som människa

2. Självvärde, självkänsla och självförtroende

3. Andlighet

4. Att vara lycklig

5. Förmågan att förlåta

Prioritering för män efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Andlighet

2. Inre frid

3. Familjen

4. Att följa Guds vilja

5. Ärlighet och hederlighet

Några tecken på en förhöjd medvetenhet:

•Du accepterar att alla har sin egen väg att följa.

•Du betraktar omvärlden och andra människor på ett icke-dömande sätt.

•Du har lätt att förlåta dig själv och andra. Det som du tidigare såg som misstag ser du nu som erfarenheter.

•Det som du tidigare betraktade som ”fel” ser du nu som en del av den gudomliga planen.

Du blir mer rofylld.

•Du anklagar inte dig själv och andra längre.

•Du har tagit ett inre beslut att göra allt du kan för att vara en så bra människa du bara kan. Du har tagit beslutet att vara fri.

•Du accepterar dig själv precis som du är.

•Du accepterar andra precis som de är.

•Du får tillgång till en inre stillhet och du upptäcker att lycka är ett naturligt tillstånd som kan uppnås utan hjälp av yttre medel.

•Du får lätt att vara dig själv.

•Du finner det skönt att tillbringa tid med dig själv i stillhet.

•Du prioriterar egen tid i stillhet.

•Du finner skönheten i allt.

•Du får allt lättare att lyssna utan att inta försvarsställning.

•Du har tålamod.

•Du omsätter i handling ditt syfte för att vara här på jorden, medveten om att livet ”prövar dig” ibland.

•Du har insikten om att du är unik och inte behöver efterlikna andra.

•Du delar med dig istället för att samla på dig.

•Du misströstar inte vid varje problem för du vet att det finns en ”andlig” och högre lösning på alla problem. Du har insikten att så fort ett problem dyker upp, gör även lösningen det.

•Du tror på en kärleksfull Gud istället för en straffande Gud.

•Du känner dig älskad.

•Du är medveten om att det finns en icke-personlig universell kraftkälla som du kan använda dig av.

•Du börjar se universums tecken och de meningsfulla tillfälligheterna i ditt liv.

•Du sluter en ny överenskommelse med livet. Du höjer dig över den sociala ordningen och bryter överenskommelsen som har definierat din personliga verklighet.

•Du förstår innebörden av acceptans och kapitulation. Om inte, gör du allt för att finna denna förståelse.

•Du vet att ensamhet och tomhet är värdefulla andliga gåvor. Några tecken på ett ego- och rädslobaserat beteende:

•Du vill jämföra och tävla.

•Du vill argumentera och konfrontera.

•Du ängslas och oroar dig för allt.

•Du jagar, strävar och stressar.

•Du vill att alla ska ”lägga märke” till dig.

•Dina tankar går på högvarv hela tiden. Det finns ett ständigt ”pladder” i ditt huvud hela tiden.

•Du gottar dig i andras problem och lidanden.

•Du pratar illa om andra för att må lite bättre själv.

•Du låter dina känslor styra ditt liv.

•Du pratar hellre än att lyssna och vill gärna övertyga andra om att du har rätt.

•Du går ständigt och tänker på pengar, din kropp och låter dig styras av reklambudskap.

•Det yttre skenet är mer angeläget för dig än ditt syfte och ändamål i livet.

•Du dömer andra efter deras yttre. Några förslag på hur du kan välkomna den förhöjda medvetenheten till ditt liv och få den att stanna där:

•Läs, reflektera och tillämpa

Veckans Insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag..

•Prioritera att varje dag gå in i tystnaden, om så bara för ett ögonblick.

•Tänd ljus så ofta du kan.

•Omge dig av skönhet.

•Njut av blommors skönhet, naturens kraft, havets mäktighet och människans vänlighet.

•Var vänlig mot dig själv och andra.

•Städa ditt hem. •Starta varje morgon med en bön. (”Välsigna denna dag och alla jag möter”.)

•Avsluta dagen med en bön. (”Tack för denna dag och alla jag mött.”)

•Låt ditt inre mantra vara: ”Jag är villig till att vara villig”.

•Ta ett inre beslut om att förverkliga den du verkligen är. •Var ärlig och sann mot dig själv och andra.

 

MIna kära änglar! Tack för att ni alltid hjälper mig att ha ett öppet och kärleksfullt hjärta.

Tack för att ni alltid finns hos mig.

Tack för att ni hjälper mig att se storheten i mig själv och andra på ett icke dömande sätt.

Tack för att ni hjälper mig att inse min och andras gudomlighet och att alltid se livet från ert perspektiv.

Tack för att ni hjälper mig avlägsna alla tankar, känslor och handlingar som inte är av gudomlig natur och istället fyller mig med er välvilliga energi.

Tack för att ni hjälper mig inse att när jag älskar er, så älskar jag mig själv och när jag älskar mig själv kan jag älska andra.

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.31

 

Ge situationen utrymme Änglarna vet att du just nu försöker finna en lösning på en viss situation. Situationen kan vara arbetsrelaterad, ha med pengar att göra eller så handlar det om en relation. Relationen kan vara med en vän, kollega, familj eller en kärleksrelation. Oavsett, så är änglarna här för att hjälpa dig att komma vidare med situationen.

Änglarna vet att du söker klarhet i situationen för att kunna ta ett viktigt beslut. Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig att ta nästa steg. Änglarna vet att du känner dig förvirrad just nu och de vill att du ska veta att det tillhör processen.

Börja med att acceptera förvirringen. Ta sedan ett djupt andetag och ge situationen utrymme, det vill säga släpp dina tankar och förväntningar kring situationen. Låt situation bara vara som den är och sätt ingen etikett på den, så som "bra" eller "dålig". Klarheten kommer inte genom att tänka fram en lösning.

Just nu behöver du ta ett steg tillbaka från situationen och ge den utrymme att andas. Låt situationen bara vara för några dagar. Änglarna ber dig att under dessa dagar planera in något riktigt trevligt, något som du länge har längtat efter att göra. Kanske vill du läsa en bra bok?

Kanske vill du ta en riktigt skön och lång promenad? Kanske vill du ge dig själv tillåtelse att sova riktigt länge? Kanske vill du se en riktigt bra och rolig film?

Kanske vill du besöka den där vännen? Oavsett vad du gör, så se till att njuta riktigt ordentligt och ha tillit till att änglarna kommer att hjälpa dig att komma till insikt om vad ditt nästa steg är.

Var uppmärksam, för klarheten kan komma på ett sätt som du inte förväntar dig. Kom ihåg att änglarna alltid är med dig! Om du vill kan du använda änglabönen nedan: "Mina kära änglar, Jag överlämnar denna situation till er.

Tack för att ni visar att lösningen redan finns här. Jag är villig att se situationen genom era ögon."

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.30

 

Meditationens gåva

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att få in en stunds meditation varje dag, därför att änglarna vet att det kommer att förändra ditt liv.

De andliga vägledarna från Indien har rätt när de säger att lösningen alltid är att meditera, oavsett vad problemet än är. Anledningen till att de har rätt är att du, som Einstein sa, inte kan lösa ett problem utifrån samma tänkande som du använde när du skapade problemet.

Meditation förändrar ditt sätt att tänka, och därför förändrar det också ditt liv. Varje gång du mediterar skapar du ett tryggt "skyddsrum" dit du kan dra dig tillbaka när det stormar för mycket. När du mediterar om morgonen, om så bara fem minuter, inställer du dina tankar, känslor och hela nervsystemet i änglarnas tjänst. Det är som om du varje morgon anmäler dig till din större uppgift i livet och ber om att få vägledning igenom hela dagen.

Då inser du också att den i särklass viktigaste faktorn för världens frälsning är att visare, starkare, intelligentare och mer medkännande människor stiger fram. Då kommer du också att inse att DU är en utav dessa människor.

Änglarna vet redan detta. Nu vill änglarna att även du ska veta detta djupt inom dig och sedan leva ditt liv därefter.

Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig med att skapa utrymme för en stunds meditation varje morgon.

Varje morgon kan du även be följande änglabön:

"Mina kära änglar,

Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra?

Vad vill ni att jag ska säga?

Och, till vem?"

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.29

 

Ditt tempel finns inom dig Änglarna vill den här veckan påminna dig om att ditt tempel finns inom dig.

De flesta av oss får en känsla av frid när vi befinner oss i en kyrka eller ett tempel av något slag.

När vi tänder ett ljus där, i det yttre templet, så tänder vi även ljuset inom oss.

När vi sitter i kontemplation, i det yttre templet, så påminner vi oss själva om vår inre frid.

Alla människor har en längtan efter denna inre frid. De flesta människor tror att vi endast kan nå denna inre frid genom något utanför oss själva.

Änglarna är här för att påminna dig om att det du letar efter där ute, finns redan inom dig.

Änglarna vill be dig om att starta varje morgon med att tända ett ljus. På så sätt påminner du dig själv om ditt eget inre ljus och skapar en dag med inre frid. Sitt en stund och titta på ljuset, ta några djupa andetag och använd gärna änglabönen nedan.

Genom att varje dag göra en sådan enkel handling som att tända ett ljus, räcker för att du varje dag ska komma i kontakt med ditt eget inre tempel och ljus.

Kom ihåg att storheten finns i det enkla.

”Mina kära änglar, Tack för att ni höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se er välsignelse i allt och alla. Tack för att ni hjälper mig att uppleva den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att ni avlägsnar allt som inte tillhör mig och ger mig tillit till att det Gud har givit mig och som tillhör mig kan ingen annan ta ifrån mig.

Tack för att ni ger mig vissheten till förståelse att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus. Jag är ett barn av Gud och med er hjälp sprider jag detta budskap till världen.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor och problem till er, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till er så vet jag att jag får ett gudomligt svar tillbaka. Tack!

Jag är nu villig att acceptera en gudomlig lösning.”

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.28

 

Stå upp för dig själv och det du tror på Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut.

Den här veckan kan du komma att bli utmanad att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut. Någon i din närhet kommer att ifrågasätta dina beslut.

Även om det kan kännas lockande att ge med sig för någon annans vilja, så ber änglarna dig att stå fast vid ditt beslut. Du vet vad du gör och var du är på väg.

Du behöver inte försvara dig själv eller förklara varför. Människor i din närhet kanske inte, just nu, förstår ditt syfte och din vision eftersom du är en av dem som går först i ledet. Våga vara den som andra människor vill följa.

Änglarna är med dig och hjälper dig. Du kommer att lyckas! Stå stadigt och backa inte, för det är viktigt att du står upp för din övertygelse. Änglarna ber dig också om att vara vaken och uppmärksam, trots att du är på rätt väg för någon i din närhet kan just nu avundas dig och det du gör.

Håll ut och stå stadigt i kärlekens ljus. Tänk ljusa tankar, känn kärlek och agera med övertygelse.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.27

 

Självsabotage eller Självförverkligande?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att medvetet välja att förverkliga dig själv istället för att sabotera för dig själv.

Änglarna undrar vilka tankar och känslor du matar dig själv med?

Är det näringsrika tankar och känslor eller är det dömande tankar och känslor som dränerar dig?

Änglarna ber dig ödmjukast att genast sluta straffa dig själv!

Hur behandlar du din kropp? Ger du den uppskattning genom sköna promenader, varma bad och god mat eller straffar du den med krävande dieter, utmattande motion och en kylig avsky för hur den ser ut?

Änglarna ber dig att sluta med ditt eget självsabotage!

Änglarna vill att du istället lägger fokus på att förverkliga dig själv och lär dig att lyssna på din kropps signaler.

Den här veckan vill änglarna att du gör något njutningsfullt.

Öppna en flaska champagne en tisdagskväll, gå och lägg dig tidigt en lördagskväll och läs en riktigt bra bok.

Stäng av mobilen och datorn för det du söker kommer du inte att finna på "google".

Änglarna önskar dig en njutningsfull och själfylld vecka.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.26

 

 

Du är på rätt väg Änglarna är här för att tala om att DU är på rätt väg. Änglarna vill be dig om att slappna av i vissheten att du är på DIN rätta väg. Änglarna vet att du har tvekat och undrat om du verkligen är på rätt väg i livet. Änglarna vet att du har tvekat och undrat om du har gjort de rätta valen i livet. Änglarna vet att du har tvekat och undrat om det du gör verkligen har ett värde för dig och för mänskligheten. Änglarna vill att du ska förstå att du gjort de rätta valen, att du är på rätt väg och att DU är värdefull. Den här veckan vill änglarna att du ska vila i denna visshet, och de vill samtidigt utmana dig till att överlämna det förflutna i det förflutna. Du är inte ditt förflutna. Du är mycket mer än så. Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att: För att skapa något nytt, behöver du göra något nytt. För att kunna uppleva något annorlunda, behöver du göra något annorlunda. För att få andra resultat i livet, behöver du göra andra val. Änglarna undrar; Vad väljer du att göra just nu? Använd gärna änglabönen nedan. "Mina kära änglar, Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra? Vad vill ni att jag ska säga? Och, till vem?"

Trevlig Midsommar!

Med kärlek

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.25

 

Det är aldrig för sent att börja om Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att djupt inom dig förstå att du kan börja om med precis vad du vill när som helst. Änglarna vet att du har en viss speciell situation i dina tankar som inte blev precis så som du önskade. Situationen kan vara en relation, vänskap, arbetssituation etc. som fick en annan riktning än du hade hoppats på. Änglarna är här för att tala om för dig att allt sker av en högre anledning, där du just nu inte kan se hela bilden. Inom sinom tid kommer du att förstå och också inse att situationen är en öppning för dig till något annat och mer storslaget än du just nu kan förstå. När saker och ting inte blev så som vi önskade kan vi antingen se situationen som ett problem eller som en möjlighet. Änglarna kommer den här veckan hjälpa dig med att se situationen från ett annat perspektiv, på så sätt kommer du att kunna förstå att situationen är en möjlighet för dig att nå storslagna höjder. Allt startar med din villighet. Först behöver du bestämma dig för att kliva ur din identifikation med rollen som offer och sedan ta kontroll över ditt eget sätt att se på situationen. Då kommer du utan ansträngning att kunna börja om från början som en ”vinnare”. En vinnare har tagit beslutet att alltid se alla yttre händelser ur ett högre perspektiv och tar chansen att se det som händer i det yttre som en möjlighet att höja sin egen medvetenhet. En vinnare vet att Livet är dess bästa, största och högsta andliga lärare. Sedan tar du änglarna till hjälp. Det finns en gudomlig intelligens och en gudomlig ordning som är större än vår egen intelligens och som har en bättre plan för oss än vår egen handlingsplan för vårt liv. Lita på att det finns människor och änglar som endast vill dig väl och som vill se dig lyckas och utveckla din högsta potential. Överlämna allt det som bekymrar dig till änglarna så du kan uppleva, om så bara för en kort stund, hur det känns att leva på en ängels medvetandenivå. Du kan överlämna allt det som bekymrar dig till änglarna genom följande änglabön: ”Mina kära änglar, Jag överlämnar nu alla mina problem till er. Tolka den här situationen åt mig. Låt mig bara se kärlek inom mig själv och andra. Visa mig vad jag måste se. Vägled mig till vad jag måste göra och hjälp mig att se bortom rädslan jag känner. Tack!”

Med kärlek