Veckans Insikt & Änglabudskap för V.38

Det är du som bestämmer över din tid

Änglarna vill visa dig hur kraften i ett enda medvetet andetag påverkar dig i dina val och beslut. Andningen är själva länken som binder samman ditt kroppsliga

Jag med ditt själsliga

Jag via ditt medvetande.

Änglarna vill lära dig, genom praktisk vetskap, hur du kan utvidga ditt medvetande genom din andning.

Detta är något du måste göra för att kunna förstå.

Det räcker inte med att endast läsa om det.

Du behöver praktisera det. Det behöver integreras i din kropp för att kunna tillämpas. Och, när du har tillämpat denna kunskap i ditt vardagliga liv så kommer du automatiskt att göra konstruktiva val och ta produktiva beslut eftersom du då är i kontakt med ditt själsliga Jag. Änglarna vill be dig om att ta flera djupa medvetna andetag så ofta du kan.

Ge dig själv tillåtelse att använda din tid på ett medvetet sätt.

Att ta djupa medvetna andetag är att använda din tid på ett klokt, hållbart och konstruktivt sätt.

Änglarna vill också be dig om att göra följande två övningar så ofta du kan:

1. När din telefon ringer; vänta tre signaler innan du svarar. Under dessa signaler tar du ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv bestämma om du vill svara direkt, ringa tillbaka om en stund eller bara låta det vara.

2. När det "blippar" i din telefon, platta, dator eller annat; motstå frestelsen att titta direkt. Ta ett djupt medvetet andetag.

Sedan kan du själv bestämma om och när du ska titta eller bara låta det vara.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att det är du som bestämmer över din tid.

Hur vill du använda den idag?

 


Veckans Insikt & Änglabudskap V.34

ORÄDDHET

Den här veckan vill änglarna att du ska träna upp de själsliga musklerna mod och tillit. Änglarna kommer att hjälpa dig! Själsegenskaperna mod och tillit ingår i kategorin oräddhet. Enligt "The Bhagavad Gita" behöver varje människa träna upp 26 olika själskvaliteter för att kunna uppnå upplysningens nivåer

Varje själskvalitet kan innehålla flera själsegenskaper.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att träna upp den allra första själskvaliteten oräddhet som innehåller själsegenskaperna mod och tillit.

Att träna upp mod och tillit innebär att varje dag medvetet välja att ha nyfikenhet istället för rädsla och uppgivenhet som drivkraft framåt.

Detta är något som alla människor kan träna sig till. Vi omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla. Detta kollektiva moln av oro och rädsla påverkar oss alla, medvetet eller omedvetet. Änglarna ber dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med världens smärta. Gör inte världens smärta till din smärta.

Att stanna på ytan i våra samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på bekvämt avstånd.

De som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet. Änglarna ber dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors smärta.

Gör inte andra människors smärta till din egen.

Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till.

Hur vi växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll.

Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går djupt inom oss själva kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

Änglarna ber dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors "litenhet" och be aldrig om ursäkt för din "storhet".

Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global "filmduk". Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka, hålls även utvecklingen i stort tillbaka. I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att när rädslan, uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu vi behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta oss vidare.

Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när vi står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och det personliga, som vi till sist kan skåda ljuset. I den mörkaste natten när vi känner oss som mest sårbara inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.

"Vad jag nu säger er är ett mysterium:

vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas."

-1 Kor 15:51-52


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.33

Kreativitet, äkta identitet, livsuppgift och överflödet inom dig

Den här veckan vill änglarna ge dig ett viktigt budskap från Ärkeängel Gabriel.

Ärkeängel Gabriel är här för att hjälpa dig att uppleva kreativitetens fulla kraft som leder dig till din livsuppgift.

Gabriel vill hjälpa dig med att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft i ditt liv eftersom att leva kreativt är de modigas väg, och Gabriel är här för att säga att du är en av de modiga. Gabriel vill att du ska förstå den universella frågan om varför du är här, därför att Gabriel vet att du ställt den frågan många gånger.

De människor som har funnit svaret på denna fråga utstrålar en viss slags energi som andra människor dras till och deras tillvaro är fylld av mening.

Den insikt de vunnit om syftet med sitt liv ger dem förmågan att glädjas åt livet när det är bra och styrka att klara av de svåra perioderna i livet.

Gabriel ber dig att inte gripas av panik om du inte vet vad ditt ändamål är just nu, utan börja bara med att titta lite extra på den frågan och lita på de svar du hör från ditt inre.

Dina inre röster finns där för att leda dig till storslagna höjder.

Gabriel vet att du vid något tillfälle i livet fått en glimt av din kallelse, men av någon anledning valde du att inte följa den.

Du läser det här just nu därför att Gabriel vill ge dig en andra chans.

Gabriel är här just nu med sin energi för att ge dig insikt om din livsuppgift och även mod till att följa den.

Tillåt Gabriel vägleda dig till att göra sådant du gillar och tycker om, helt enkelt bara för att du mår bra när du gör det.

Gabriel vill att du med säkerhet ska veta att du är utvald.

Du har nu tillåtelse till att leva ett kreativt liv.

Gabriel vill att du ska veta att du är välsignad.


Veckans Insikt & Änglabudskap V.32

Tvivel, tvekan och osäkerhet

Den här veckan vill änglarna att du ska förstå att all tvivel, tvekan och osäkerhet är ett resultat av att du har motstridiga önskningar inom dig.

Detta betyder att huvudet och dina tankar säger en sak (dina egna eller någon annans), och hjärtat och dina känslor säger en annan sak (dina egna eller någon annans).

Detta skapar en inre konflikt som alltid resulterar i olika typer av tvivel, tvekan eller osäkerhet. Änglarna vill be dig om att inte förvänta dig att få något från andra (uppmärksamhet, kärlek, vänlighet, förlåtelse, vänskap, saker, tid, materiella tillgångar etc.), på så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskningar.

Änglarna vill också be dig om att inte använda andra för att uppnå dina egna syften, och var uppmärksam så att andra inte använder dig för att uppnå sina egna syften.

När vi gör något så är det inte egentligen själva handlingen i sig som är det viktiga eller avgörande, utan det är motivet bakom handlingen som avgör resultatet av själva handlingen. Två olika individer kan utföra precis samma handling men få helt olika resultat. Detta beror på att tanken, syftet och motivet till varför de vill utföra handlingen kan vara helt olika. Se alltid till att ha den renaste och högsta intentionen till varför du väljer att göra vissa saker. Det finns två saker du kan göra om du står inför ett val:

1. Ta några djupa andetag. Meditera gärna en stund. På så sätt kan du koppla bort både tankar och känslor och gå direkt till själens visdom som befinner sig på en medvetandenivå bortom både tankar och känslor. Där finner du alltid den renaste och högsta intentionen.

2. Fråga sedan dig själv: "Varför vill jag göra det här? Vad är mitt syfte med att utföra denna handling? Hur kan det jag tänker göra hjälpa andra?" Invänta sedan ett inre svar. Bara DU kan veta svaret. Lita på dig själv och gå vidare med det du har beslutat.

Änglarna har ett extra budskap till dig som har "orkat" läsa så här långt. Och, eftersom du läser det här just nu så vill änglarna meddela att du kan släppa dina tvivel, din tvekan och din osäkerhet.

Du är omhändertagen av änglarna och du vet redan vad du behöver göra. Ditt syfte är rent med den allra högsta intentionen. Du behöver inte tveka. Änglarna vet att du kommer att lyckas.

Din framgång är redan säkrad av änglarna!

Du är välsignad!


Veckans Insikt & Änglabudskap V.31

Äkta vänskap

Den här veckan vill änglarna dela med sig av sin äkta vänskap till dig.
Du kan alltid lita på änglarna. Oavsett vad det är som du bär på, kan du alltid prata med änglarna.

De vill alltid ditt bästa och dömer aldrig.

De är dina äkta inre vänner. Änglarna vill också be dig om att acceptera stöd från dina yttre "fysiska" vänner. Ge dig själv tillåtelse att låta dina vänner hjälpa dig. Det kan också vara så att dina vänner behöver din hjälp och ditt stöd men vågar inte be om detta. Kanske kan du hjälpa någon idag genom att ta första steget till kontakt? Berätta för dina vänner om dina känslor, tankar, hopp, önskningar och drömmar på ett ärligt och avskalat sätt.

Detta kommer att öppna dörren till deras hjärta och ni kommer att fördjupa er vänskap på ett innerligt sätt.

Änglarna säger att du behöver dina vänner och dina vänner behöver dig. Det här är en bra tid för djupa, ärliga och konstruktiva möten och diskussioner.

Änglarna vill också be dig att sänka tempot. Du försöker just nu att göra för mycket vilket kan leda till att livet känns som om det är ur balans. Sakta ner och sänk tempot så du inte får stressrelaterade hälsoproblem. Det är endast du som kan skapa mer tid för lek, glädje och passion.

Änglarna ber dig att göra något njutningsfullt.

Änglarna kommer att hjälpa dig skapa utrymme för detta. Ta reda på vad du skulle behöva för att må bra.

Kanske kan du ta en lång och skön skogspromenad?

Kanske kan du gå på bio? Kanske kan du unna dig en avslappnande kroppsbehandling?

Kanske kan du ringa och prata med en god vän?

Kanske kan du be någon om hjälp för avlastning?

Kanske kan du ge dig själv tillåtelse till att sova och ”slappa” en hel dag?

Kanske kan du boka in en filmkväll?

Kom ihåg att änglarna alltid är med dig! Om du känner att du har "tappat" kontakten med dem, så kan du enkelt bjuda "hem och in" dem igen och igen och igen.


Veckans Insikt & Änglabudskap V.30

Själens språk

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att lära dig översätta, tolka och tyda Din Själs språk så att Du tydligt kan förstå dess budskap.

För att kunna översätta, tolka och tyda själens språk, behöver du först lära känna din själ. Änglarna vill visa dig att själen är ingen objektiv sak, plats eller något som finns utanför dig själv. Själen är ett medvetandetillstånd som alltid är tillgängligt inom dig och som finns bortom dina tankar och känslor. För att uppleva detta medvetandetillstånd behöver du förstå att dina tankar och känslor inte är detsamma som ditt medvetande. Det medvetandetillstånd som änglarna pratar om finns på en djupare nivå inom dig, bakom och bortom dina tankar och känslor. För att nå dit behöver du först tysta din inre ljudliga dialog.

Den medvetandenivån är rymden eller utrymmet där vi bara "vet". Det är mellanrummet mellan våra tankar som är porten inåt.

När du kan uppleva detta utrymme så är du i kontakt med din själ och har då möjlighet att kunna höra Själens röst. Själen talar ofta till oss på olika "språk". Det kan vara i text, bild, ljud, ljus och vetande. När du vet din själs språk så kan du också tolka rösten på ett sätt som bara du kan förstå.

Detta är väldigt personligt och ska inte jämföras med andra. Ingen annan kan tolka din själs språk mer än du. Här behöver du odla tilliten till dig själv. Det finns många lärare, tekniker och metoder som kan ge dig nycklar till att lära känna din själ. Men, kom alltid ihåg att tolkningen tillhör endast dig. Tona in på änglarnas energi (använd gärna änglabönen "Själens språk". så kommer de alltid att hjälpa dig med det du behöver. Det är inte alltid det du tror att du vill ha, men det är alltid det du behöver för att kunna ta dig vidare.
Använd änglabönen nedan så ofta du kan.

Det kommer att hjälpa dig!


Änglabön "

Mina kära änglar, Tack för att ni visar hur jag på bästa sätt kan lyssna till min själs röst.

Tack för att ni lär mig tolka min själs språk på ett sätt som jag bäst förstår.

Tack för att ni stänger ute allt annat brus och låter mig vila och omslutas av er gudomliga närvaro.

Låt era vingar vidröra min själ så att endast er visdom upplevs vilket leder mig till min gudomliga kallelse.

Må jag för alltid väcka er kärlek hos varje människa jag möter och må jag vara en välsignelse för allt och alla.

Amen


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.27

Sambandet mellan dina tankar och din andning

Den här veckan vill änglarna få dig att uppleva sambandet mellan dina tankar och din andning.

Det här är något du behöver praktisera för att kunna uppleva eftersom det går bortom vår intellektuella förmåga att förstå.

Detta innebär att det räcker inte att endast läsa om det, du behöver utöva det för att kunna uppleva det. Inte förrän du upplevt det, kan du med sanning förstå det.
 Änglarna vill dela med sig av några grundläggande principer gällande sambandet mellan dina tankar och din andning:

Tankarna följer andningen.

Andningen följer tankarna.

Lugn andning = Lugna tankar.

Lugna tankar = Lugn andning.

DU kan kontrollera DINA tankar genom att kontrollera DIN andning.

DU kan kontrollera DIN andning genom att kontrollera DINA tankar.

Kontroll över DINA tankar = Kontroll över DITT liv.

Kontroll över DITT liv = Kontroll över DINA tankar.

Genom att observera och betrakta andningen, lär du dig att observera och betrakta tankarna. Genom att observera och betrakta tankarna, lär du dig att observera och betrakta andningen. Att lära sig att släppa taget om något eller någon (oavsett vad) = Att släppa taget om tankarna om något eller något (oavsett vad).

Att släppa taget om något eller någon (oavsett vad) + Att släppa taget om tankarna om någon eller något (oavsett vad) = Att börja med att ta djupa medvetna andetag och sedan observera och betrakta din andning.

Att börja med att ta djupa medvetna andetag och sedan observera och betrakta din andning = Att släppa taget om något eller någon (oavsett vad) + Att släppa taget om tankarna om någon eller något (oavsett vad).

Änglarna vill förmedla att det är dags för DIG att ta full kontroll över DITT liv.

Eftersom du läser det här just nu så vet änglarna att du redan har styrkan, modet och uthålligheten för att klara av att göra det som krävs.

DU är välsignad!

DU är beskyddad!

DIN framgång att nå ditt mål är redan säkrad.

Du kommer att lyckas!

Änglarna är med DIG!

DU är älskad!


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.26

Alla tror vi på något

Alla tror vi på något eller någon.

Det änglarna vill fråga Dig den här veckan är!

VAD TROR DU PÅ?

Änglarna vill förmedla att alla dina beteenden får sin näring av det du tror på.

Det är fullständigt omöjligt att skapa en hållbar förändring i någons beteende utan att först ta itu med den trosföreställning som beteendet grundar sig på.

Du kan tillgripa vilken handling du vill för att förändra ditt beteende, men om du inte förändrar den trosuppfattning som skapade beteendet kommer du inte att kunna få en hållbar förändring.

Makten till att byta ut en gammal trosuppfattning mot en ny ligger hos dina tankar. Det du tänker är det du tror på.

Änglarna vill påminna dig om att: TANKAR blir till ORD.

ORD skapar HANDLING.

En upprepad HANDLING blir VANOR (så som invanda beteenden, tankar, känslor och trosuppfattningar).

VANOR formar dina KARAKTÄRS- & PERSONLIGHETSDRAG.

Dina KARAKTÄRS- & PERSONLIGHETSDRAG skapar ditt LIV.

Om du vill förändra ditt liv så börja med att förändra dina tankar.

Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig, om du tillåter dem att göra det.

Glad Midsommar fylld med Kärlek till dig


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.25

Personligt, kollektivt och kosmiskt ansvar

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå din del i det stora hela.

Varje människa har ett ansvar i världen.

Det ansvaret består utav tre delar:

1. Personligt ansvar

2. Kollektivt ansvar

3. Kosmiskt ansvar Utmaningen ligger i att integrera de tre delarna till en helhet.

När varje enskild individ klarar av det, så tar man fullt ansvar för sin egen del i det stora hela + att man är en del av helheten. Då har ens "lilla själv" smält samman med det stora Självet och skapat en ENHET.

Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse av vad detta innebär. Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse.

Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din "andliga ryggrad" som också kan kallas dina chakran.

Ditt personliga ansvar innebär att du tar fullt ansvar för dig själv.

Du gör inte dig själv till ett offer och skyller inte på andra för dina egna brister.

Du tar hand om dig själv och tar fullt ansvar för dina egna tankar, känslor och beteenden. Ditt kollektiva ansvar innebär att du har utvidgat ditt medvetande så pass mycket att du förstår den djupa innebörden i: "Det du ger och sänder ut till andra är det du får tillbaka". Du tar ett kollektivt ansvar genom att du vet att du är här på jorden, just nu, för att hjälpa andra och inte för personlig vinning. Du arbetar villigt med dig själv för att utveckla dina gudomliga själsegenskaper ännu mer.

Några av de gudomliga själsegenskaperna kan vara: Medkänsla Vänlighet Tillit, etc. Ditt kosmiska ansvar är att du medvetet lever ditt liv i samklang med "Din Högre Kraft". Du vet att det finns något som är större än dig själv och som endast vill ditt bästa. Du vet inom dig att det är ditt ansvar att "tona in" och leva ditt liv i samklang med denna intelligens. Du vet också att när du gör det så tar de andra delarna automatiskt hand om sig själv.

Det handlar om att leva i samklang med nuet, det som sker inom oss och utanför oss. Detta kan verka teoretiskt lätt, men är oftast en utmaning rent praktiskt.

Den här veckan kommer änglarna att praktiskt hjälpa dig att "tona in" på ditt kosmiska ansvar ännu mer. Änglarna vet att du redan har kommit långt på din väg och de vill att du ska förstå att du redan tar ett personligt och kollektivt ansvar. Nu är det dags att utveckla och gå ännu djupare in i ditt kosmiska ansvar.

När du gör det så kommer du att få tillgång till de svar som du söker.

 

Den kosmiska lagen kan varken stoppas eller ändras och människan skulle må bra av att bringa sig i samklang med den Från En Yogis

Självbiografi" av Paramahansa Yogananda 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.24

Du är beskyddad

Den här veckan vill änglarna ge dig ett viktigt budskap från Ärkeängel Mikael. Ärkeängel Mikael vill hjälpa dig med att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut.

Ärkeängel Mikael beskyddar dig, din familj och allt som du skapar- nu och för alltid.

Ärkeängel Mikael skär igenom illusionens slöja så att du kan leva i den absoluta Sanningen, och ger dig modet till att göra de livsförändringar som behövs för att du i trygghet ska kunna arbeta med ditt gudomliga livssyfte.

Ärkeängel Mikael hjälper dig att släppa bindningen till ditt förflutna. Tillåt Mikael att kapa alla bindningar till de relationer som inte längre fyller någon funktion i ditt liv.

Tillåt även Mikael att kapa alla känslotillstånd och invanda tankemönster som är kopplade till minnen som inte längre tjänar något syfte.

Tillåt Ärkeängel Mikael hjälpa dig att bli fri och leva i denna frihet för all evighet. Ärkeängel Mikael hjälper dig att släppa taget om alla självdestruktiva tankar, känslor och beteenden, så att du kan leva i total sinnesfrid.

Ärkeängel Mikael ber dig att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut. Även om det kan kännas lockande att ge med sig för någon annans vilja, så ber Mikael dig om att stå fast vid ditt beslut.

Du vet vad du gör och var du är på väg.

Du behöver inte försvara dig själv eller förklara varför.

Människor i din närhet kanske inte, just nu, förstår ditt syfte och din vision eftersom du är en av dem som går först i ledet.

Våga vara den som andra människor vill följa.

Ärkeängel Mikael är med dig och hjälper dig.

Du kommer att lyckas! Stå stadigt och backa inte, för det är viktigt att du står upp för din övertygelse.

Håll ut och stå stadigt i kärlekens ljus.

Tänk ljusa tankar, känn kärlek och agera med övertygelse.

Det värsta är nu bakom dig och din framtid är nu tryggt skyddad av Ärkeängel Mikael.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.23

Tillräckligt med information?

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå att när du ska ta ett beslut men känner dig förvirrad, så betyder det att du inte har tillräckligt med information för att kunna ta ett väl grundat beslut i klarhet just nu.

Eftersom det egentligen är klarhet du söker och att du inte passivt kan sätta dig ner och tänka dig fram till klarhet, så behöver du agera genom att aktivt ta reda på den information som du behöver.

Detta kan betyda att du behöver kliva utanför din egen bekvämlighetszon.

Ibland är Sanningen inte så vidare bekväm, men den är alltid befriande och ger dig klarhet. Du kan komma att behöva ställa obekväma frågor till dig själv och andra för att få mer information om den situationen du behöver mer klarhet i.

Det kan också betyda att du behöver ringa några (för stunden) "jobbiga" samtal, be någon om hjälp och vara beslutsam att hitta de svar som du behöver.

Att acceptera en situation är inte detsamma som att ge upp, bli passiv och inte göra någonting.

Tvärtom!

Det är nu arbetet börjar med att bygga upp det mod som du behöver för att finna klarhet till att kunna ta nästa steg och agera med beslutsamhet.

Att acceptera är att medvetandegöra något som du kanske länge har trängt undan och undvikit på grund av rädsla för smärtan som det kan komma att orsaka dig själv och andra. Men, när vi klarar av att acceptera, det vill säga medvetandegöra, en situation som vi vet behöver förändras och när vi tar beslut i klarhet och har tillräckligt med insiktsgrundande information så blir det alltid bra och till det bästa för alla inblandade.

Nu vill änglarna rikta sig speciellt till DIG som läser det här just nu!

Änglarna vet att DU länge har funderat på något och att det är dags att ta ett beslut. Änglarna är här för att meddela DIG att du har tillräckligt med information för att kunna ta ett väl grundat beslut och agera med klarhet.

Änglarna försäkrar dig att allt kommer gå bra!

Det är dags att ta nästa steg nu! 

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.22

Stanna upp, acceptera, slappna av, överlämna

Den här veckan vill änglarna ge dig ett redskap när obehagliga känslor, tankar, situationer eller problem uppstår.

Börja med att:

1. Stanna upp. Ta några djupa andetag.

2. Acceptera att det är som det är, oavsett vad eller vem som du tycker har orsakat detta obehag inom dig.

3. Slappna av. På så sätt kan den stagnerade energin lättare frigöras från din kropp och sinne. 4. Överlämna. Ha tillit till att det finns något större än dig själv som vill dig väl och hjälper dig. Därefter kan du ta ett beslut om hur du vill hantera situationen. Då kan du antingen välja att agera eller acceptera.

Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att du inte är dina tankar och känslor. Du är medvetenheten bortom dina tankar och känslor som betraktar och iakttar dessa. Det är när du identifierar dig med dina tankar och känslor som problem uppstår.

Tankar och medvetande är inte samma sak.

Dina tankar är endast en liten del av medvetandet som inte kan existera utan medvetandet. Däremot kan medvetandet existera utan några tankar.

Känslor är kroppens reaktion på olika tankar, dina eller någon annans, och de uppstår i skärningspunkten mellan kroppen och sinnet.

En fientlig tanke av något slag, din egen eller någon annans, leder till en viss ansamling energi i kroppen som uttrycker sig som oro, rädsla, negativitet etc. Dina tankar och känslor är alltid präglade av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det som är välkänt för dig, även om det är smärtsamt.

Därför kan du aldrig lösa ett problem på den nivå där problemet har uppstått, för du kommer då bara att upprepa det förflutna.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att problem är inget annat än mentala konstruktioner av situationer som uppstår. När en situation uppstår behöver den hanteras, inget annat. Det är när du går in med dina tankar och känslor och dömer situationen som "bra" eller "dålig" som ett problem kan uppstå. Du tappar då kontakten med medvetenheten bakom dina tankar och känslor och du upplever då obehag, rädsla, oro, missnöje, skuldkänslor etc.

Änglarna vill hjälpa dig med att stanna kvar i medvetenheten bortom dina tankar och känslor när olika situationer uppstår. När en situation uppstår så ber änglarna dig och stanna upp och be dem om hjälp innan du hinner sätta en mental etikett på situationen.

Sedan bestämmer du dig för att villigt hantera situationen.

Du kan hantera en situation på följande sätt:

1: Agera. När en situation uppstår kan du välja att agera, det vill säga lämna situationen eller förändra den. Att förändra den innebär att du transformerar om den. Det gör du genom att ta tag i den direkt, ringa det där samtalet, prata med den där personen, skicka det där brevet etc. Du är villig till att göra det som situationen kräver. DU är villig till att förändras, så att en transformation kan genomföras.

2: Acceptera. När en situation uppstår och du inte kan varken lämna situationen eller förändra den så behöver du acceptera den. Att acceptera den är ett val du gör i stunden, vilket innebär att ibland behöver du acceptera att du för tillfället inte klarar av att lämna situationen eller förändra den. Då inväntar du modet till att klara av att agera, utan att döma situationen.

Änglarna existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas och där bearbetar änglarna medvetandet.

När du ber änglarna om hjälp så hjälper de dig att leda dig bortom dina tankar och känslor till det rena medvetandet där du kan finna konstruktiva lösningar på de situationer som uppstår, utan att du behöver upprepa det förflutna.

"The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new."

-Socrates


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.21

Hjärtats djupa längtan eller egots ytliga önskan!

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig att byta ut ytliga, flyktiga och övergående önskningar mot eviga sanningar.

Buddha säger att det finns en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar efter att få uppleva två tillstånd i livet:

1. Att bli fri från allt lidande.

2. Att leva i evig lycksalighet. Buddha säger också att så länge du har kvar och har en bindning till egots ytliga, flyktiga och övergående önskningar kommer du inte att kunna höra ditt hjärtas röst och förstå ditt hjärtas djupa längtan efter total inre frid och lycksalighet.

Änglarna vill därför hjälpa dig med att djupt inom dig förstå innebörden av vad Buddha egentligen menar.

Detta går inte att förstå med enbart ditt intellekt.

Du behöver nå själens nivå inom dig för att kunna anamma detta budskap.

Och, änglarna vill hjälpa dig med detta. För att nå själens nivå inom dig behöver du tysta ditt sinne, dina tankar och din inre ljudliga dialog. Detta kan du uppnå genom daglig andlig utövning.

Genom daglig andlig utövning kommer du att steg för steg finna Din Högre Kraft.

När du har funnit Din Högre Kraft så får du hjälp, av "något/någon" som är större än dig själv, med att steg för steg byta ut ditt "beroende" med andlig näring. (Beroende är allt som hindrar dig från att leva det liv du vill.

Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa.)

Änglarna vet att det här är att vandra "de modigas väg", och änglarna är här för att meddela att DU är en av de modiga.

Änglarna vill att du med säkerhet ska veta att du är utvald och att du är välsignad till att leva i samklang med de som vandrar "de modigas väg". 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.20

En öppen attityd till livet

Den här veckan vill änglarna lära dig en viktig andlig princip som genomsyrar allt i livet och som är andlighetens grund, kärna och bas.

Den andliga principen är att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet.

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet innebär att acceptera allt och alla som kommer din väg som en andlig lärdom och budbärare.

Denna andliga lärdom och budbärare har en viktig gåva till dig som kommer att lära dig en djup insikt om dig själv.

Denna djupa insikt är nästa steg i din andliga utveckling.

Att ha denna typ av öppen attityd är att ha "rätt" inställning till livet med en djup övertygelse att varje dag har en andlig läxa att lära oss, om vi är öppna och villiga att ta emot den.

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft framåt i livet.

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet skapar en djup mening i ditt liv.

Varje dag blir då en gåva som du väljer att förvalta på allra bästa sätt.

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att vilja utvecklas så långt som möjligt, eftersom du vet att det i sin tur gör att en dörr öppnas för dem som befinner sig ett steg bakom dig.

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att starta varje morgon med följande bön:

"Kära Gud,

Vart vill Du leda mig idag?

Vad vill Du att jag ska göra?

Vad vill Du att jag ska säga?

Och, till vem? Amen"

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att ta ansvar för sin egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

Att ta ansvar innebär att villigt avsätta tid varje dag för andligt utövande, så som meditation och bön.

Vi gör det för att vi vet att våra egna tankar kan antingen höja eller sänka energinivån hos andra människor.

Därför väljer vi medvetet att hålla våra tankar positiva med en hög energi.

Desto mer ansvar vi tar för vår egen inre utveckling, desto mer och högre ansvar får vi i det yttre.

Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att förstå att varje människa som utvecklas till nästa nivå gör det lättare för dem som är ett steg bakom att följa samma väg.

När DU väljer högre tankar, går igenom dina lärdomar och utmaningar med lätthet och förmedlar kärlek och frid så ger du ett värdefullt bidrag till mänsklighetens utveckling.

Kom ihåg att du kan vara okänd och verka i det fördolda eller så kan du vara berömd och stå i offentlighetens ljus. Båda fallen har precis lika stor effekt på mänskligheten. Många högt utvecklade själar väljer medvetet att leva anonyma liv.

Du kan inte bedöma värdet av det arbetet som du gör här på jorden, just nu, med personlighetens kriterier.

Personlighetens kriterier tittar endast på formen, det vill säga utifrån andra människors och samhällets kriterier. Det är bara genom din själs ögon som du kan se vilken inverkan ditt liv har på mänskligheten.

Änglarna är här för att meddela DIG att du är en högt utvecklad själ som har stor inverkan på mänskligheten, annars skulle du inte läsa det här just nu.

Det är dags för dig att kliva ur din "litenhet" och sluta be om ursäkt för din "storhet". Änglarna är med dig och du har ett viktigt uppdrag att utföra som änglarna kommer att visa dig den här veckan.

"Man has reached a critical point in history, where he must turn to God to avoid the consequences of his own faulty thinking.

We must pray, not a few of us, but all of us.

We must pray simply, fervently, sincerely, and with increasing power as our faith grows.

We must condition the world’s leaders by asking God’s Spirit to descend upon their hearts and minds. We must condition ourselves, each and every one, by asking God’s help in living so that peace may be possible.

We must pray in church, at home, on the train, while driving, on the job — and keep at it. Each of us is important now.

The ability of every individual to seek divine help is a necessary link in the golden chain of harmony and peace.

Prayer is a dynamic manifestation of love by the concerned, reaching out for God’s help for man.

You can help change the world by your prayers and your prayerful action."

— Dag Hammarskjöld, at the dedication of the Meditation Room; United Nations Headquarters


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.19

Skillnaden mellan beteende och personlighet

Den här veckan vill änglarna lära dig skillnaden mellan en människas beteende och personlighet så att dessa inte förväxlas med varandra.

Änglarna vill att du ska förstå att beteende och personlighet inte är samma sak.

Beteende är vad du gör, det vill säga vad andra ser.

Personlighet är hur du känner, det vill säga något som bara du upplever.

Det viktiga här är att vi inte kan utläsa vad andra har för personlighet genom att dra slutsatser utifrån beteende och utseende.

Änglarna vill också passa på att meddela dig hur livsnödvändigt det är att skapa en tillvaro som stämmer överens med din personlighet, det vill säga enligt din biologiska passform. Problemet som kan uppstå om vi inte gör det och istället spelar en roll, är att det leder till ökad stress och minskad lycka.

Det kan ibland vara användbart att använda sig av en "roll" om man vet om att det är en roll som man tillfälligt spelar för att en viss situation kräver det och att man sedan återvänder till sitt naturliga och "rätta" element.

Änglarna ber dig att inte försöka ändra på den DU ÄR.

Behöver du ändra på något så ändra på det DU GÖR.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.18

Tanke + Energi = Manifestation

Den här veckan vill änglarna visa dig hur kraftfulla dina tankar är.

Änglarna vill att du ska veta att om du vill manifestera något i ditt liv behövs endast en tanke på det du vill manifestera + energi.

Energi i det här avseendet är en intensiv känsla.

Änglarna vill nu att du noggrant läser ovanstående stycke igen, så att du verkligen kan ta in innebörden för att sedan tillämpa det i ditt liv.

Den stora frågan här är: "Vad vill DU manifestera i ditt liv?"

Änglarna vill också avslöja en stor hemlighet: "DU styr dina tankar med din vilja."

Detta betyder att DU har det liv som DU VILL ha.

Läs detta igen: "DU har det liv som DU VILL ha", eftersom det är Du som väljer dina egna tankar. Alla tankar som vi människor tänker finns som "spår" eller "avtryck" i etern.

Frågan är vilka tankar som du väljer att fånga upp?

Vilket spår tonar du in dig på?

Hur väljer du att bidra med dina tankar?

Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse av detta.

Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse.

Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din "andliga ryggrad" som också kan kallas dina chakran.

 

"Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path."

-Paulo Coelho- 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.17

Den gyllene regeln

"Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem"

-Den gyllene regeln-

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå en av de främsta andliga lagarna och börja utöva den i din vardag. Änglarna pratar om den gyllene regeln:

"Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem".

Änglarna vill också visa dig att även det omvända kan du använda dig av i ditt liv och i din vardag: "Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem". Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig tillämpa den gyllene regeln i ditt liv och i din vardag.

Att tillämpa den gyllene regeln i ditt liv och i din vardag innebär att börja leva ditt liv efter den.

Att leva ditt liv efter den innebär vidare att du praktiserar den genom att uttrycka den i allt du gör genom att börja vara den.

Att börja vara den innebär att du utvecklar de själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln och sedan uttrycker du dessa själsegenskaper till allt och alla.

De själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln är: Mildhet, vänlighet och medkänsla. Alla dessa själsegenskaper resulterar i goda handlingar som alltid ger vår själ näring.

Mildhet är en attityd av ömhet och kärlek till människor och till världen omkring oss och kommer från en djup inre önskan att inte skada någon eller något. I mildhetens närvaro är alla trygga.

Det är att omfamna istället för att kontrollera. Att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, prata lugnt och tänka vänligt.

Vänlighet är förmågan att kunna möta andra med värme och omsorg så att andra alltid kan känna sig välkomna. I vänlighetens tecken accepterar vi de läxor livet lär oss i medvetenhet om att misstag ofta är våra bästa lärare.

För att kunna vara genuint vänlig mot andra, behöver vi först utveckla en vänlig attityd till oss själva. När vi upplever vänlighetens äkta energi skäms vi inte eller lägger skam på andra med illusionen att vi bör vara perfekta. Vi gör vårt allra bästa och vet med säkerhet att det räcker.

Vänlighet påminner oss om att vi hellre än att vara stolta bör vara tacksamma för våra framgångar.

Vänlighet får oss att göra de mest små och enkla saker som om de vore stora och ädla. Medkänsla är en djup gudomlig kärlek till allt och alla.

Medkänsla kan endast strömma fritt från våra hjärtan när vi inte dömer utan istället försöker förstå. Vi behöver vår egen medkänsla precis lika mycket som andra.

Oavsett om det är en stilla bön eller en mild beröring, så är medkänsla en ovärderlig gåva. När vi upplever äkta medkänsla förstår vi att vi kan bara behålla det vi själva ger.

"Visa medkänsla om du vill att andra ska vara lyckliga.

Om du själv vill vara lycklig, visa medkänsla."

-Dalai Lama-


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.16

Utforska dina skuggsidor

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att på ett ödmjukt sätt utforska dina egna skuggsidor, för där döljer sig din högsta potential.

Det som just nu håller dig tillbaka är något omedvetet som finns djupt inbäddat i dina skuggsidor.

Den här veckan vill änglarna ge dig möjligheten att medvetandegöra något som du länge har försökt dölja för dig själv och andra.

När du tar mod till dig och vågar utforska denna sida av dig själv så får du tillgång till mer kraft och energi.

Kom ihåg att det inte handlar om att börja identifiera dig med dina skuggsidor. Det handlar om att bli mer medveten om dem så de inte behöver styra dig längre.

Änglarna vill be dig om att ha nyfikenhet, och inte rädsla, som drivkraft i detta arbete. Änglarna kommer att guida dig på ett kärleksfullt sätt, om du tillåter dem att göra det. Ibland skjuter vi människor upp och undan vissa saker som vi innerst inne vet att vi borde ta hand om.

Vilka delar av oss själva som vi än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu. Du är redo för detta arbete nu, för nu klarar du av att hantera alla känslor och tankar som kan komma att dyka upp i denna helande process.

Det kan handla om förhållanden, beroenden, något med jobbet, något med barnen, något med familjen eller något annat.

Vad det än är så kommer du att klara av att ta hand om situationen.

Det viktiga här är insikten att vi begränsar vår egen möjlighet till att leva ett storslaget liv så länge vi inte tar itu med problemet/situationen.

Det var den schweiziske psykologen Carl Gustav Jung som från början myntade begreppet "skuggan". Han menade att skuggan är vår mörka sida, våra hemligheter, våra undertryckta känslor som vi vid en viss given tid i vårt liv inte klarande av att hantera där och då och det är våra dolda impulser.

Skuggan kan ses hos den person i släkten som vi kritiserar mest, i den offentliga person vars beteende vi fördömer eller kändisen som får oss att skaka på huvudet av avsmak.

Skuggan består av de tankar, känslor och impulser som vi tycker är för smärtsamma, genanta eller smaklösa för att acceptera.

Så i stället för att ta itu med dem undertrycker vi dem och stoppar undan dem i någon del av vårt psyke så att vi inte behöver känna bördan och skammen de för med sig.

Men det är också vår mörka sida, de undertryckta och förnekade sidorna av vår personlighet, som håller oss tillbaka från att upptäcka vår högsta potential.

Allt det vi har gömt undan i skam eller förnekat på grund av rädsla utgör nyckeln till vår högsta potential som vi kan känna stolthet över och som driver oss till handling av en stor vision, vår kallelse i livet och vår livsuppgift.

Det är därför vi behöver utforska våra skuggsidor.

Dolt och djupt inbäddat bland dina skuggsidor finns utkastet, mallen, kartan och visionen av ditt sanna Jag.

Änglarna vet att du längtar efter att få uttrycka din högsta potential och det är därför änglarna ber dig om att ha mod till att utforska dina skuggsidor.

Änglarna kommer den här veckan hjälpa dig med detta arbete. 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.15

"Skörden är stor men arbetarna få"

-Matt. 9:37-

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå vad Jesus menade när han sa till sina lärjungar: "

Skörden är stor men arbetarna få." Det som håller så många tillbaka från att medvetet söka de högre andliga dimensionerna är oftast inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja.

Vi vill gärna nå dit för att kunna översköljas av alla de välsignelser som "skörden" kan ge oss, men det är inte alla som är villiga att bli en "arbetare" och göra de ansträngningar som krävs för att ta sig dit.

De flesta vill "skörda", men utan att anstränga sig.

Det är så vårt samhälle ser ut idag, men håller på att förändras.

Änglarna vet att du i djupet av din själ längtar efter denna förändring. Vi känner oftast till många av principerna för det högre medvetandet, men vi tillämpar dem inte i vårt vardagliga liv.

Istället förlåter vi när det är lätt, känner tillit när det verkar logiskt försvarbart och älskar när det passar oss och när vi vet att vi är älskade tillbaka.

Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är "andliga elever", men utmaningen är att även lyckas ta "den andliga examen".

Det är egentligen väldigt enkelt, men det betyder inte att det alltid är lätt. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt. Precis som en pianist som vill bli bra på att spela piano behöver öva genom att tillbringa tid vid pianot, behöver du om du vill nå de högre andliga dimensionerna öva och tillbringa mer tid med "Gud".

En bra metod för att öva och nå de högre andliga dimensionerna är meditation och bön. Att meditera är som att dränka in en smutsfläck med tvålvatten och låta den stå över natten för att mjukna upp och sedan sköljas bort.

När du mediterar renar du dig själv och gör dig redo för att lyssna till vad Gud vill säga dig. Att be är att samtala med Gud.

Att meditera är att höra Guds svar på din bön. Guds röst är som en andlig radio där det är lättast att få bra mottagning tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Det är stunder då världen och det kollektiva medvetandet inte tar vår uppmärksamhet i anspråk och våra tankar och känslor tyngs inte lika mycket av orolig energi.

Änglarna vill att du ska veta att för de flesta är den andliga vägen långsam och bitvis arbetsam.

Andlig utövning är som motion, den måste praktiseras och det är vanan som räknas. Änglarna vill också att du ska veta att skörden är till för alla, men du måste göra din del av det "gudomliga avtalet" för att kunna uppleva alla de välsignelser som skörden ger dig.

Desto högre upp du når, desto fler arbetsuppgifter får du.

DU är redo för det nu! Bra jobbat!

Änglarna vet att du klarar av att hantera alla dina uppgifter och lite till. De har full tillit till DIG och de vet att du kommer att lyckas.

Din framtid är redan "försäkrad" av änglarna eftersom DU är en av "lärjungarna".


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.14

Förlåtelsens helande effekt

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att uppleva frid och harmoni med dig själv och andra, som är några av de många helande effekter som änglarna kan välsigna dig med genom din villighet att förlåta.

Förlåtelse är ett redskap för helande som du kan använda dig av för att rensa bort och rena dig från alla gifter som har orsakats av mentala och emotionella blockeringar.

Försoningens frid som kommer genom din villighet att förlåta kommer skölja över dig, i dig och runt dig när du bestämmer dig för att släppa taget om all ilska som finns kvar i ditt hjärta och ditt sinne.

Änglarna vill påminna dig om att det är Gud, som genom änglarna, som kan skänka dig förlåtelsens effekter.

Ingen annan mänsklig varelse har denna makt och kraft. Men, det vi kan göra är att använda förlåtelsen som ett redskap där vi gör oss själva villiga att ta emot denna välsignelse genom att be om den.

Om vårt hjärtas önskan är ren och fri från "egots begär" och vår bön kommer från djupet av vår själ, då lyssnar änglarna och tar din önskan om förlåtelse vidare till Gud. (Om du vill kan du använda änglabönen nedan).

Änglarna väntar på dig.

De vill att du ska be dem om hjälp.

De vet att du är stark och klarar mycket själv.

Men, det här kan endast en högre makt hjälpa dig med.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att du inte är ensam och att när du är villig till att förlåta så tillåter du samtidigt andra människor att bli fria.

"Det finns ingen anledning för en människa att vara rädd.

Gud har behållit de tre stora makterna; födelsen, döden och beskyddet i sitt Namn. Gud har inte överlämnat dem åt någon människa.

Gud kommer inte att göra det ens i framtiden."

-Baba Muktananda-

Änglabön:

Förlåtelsens helande effekter Tack alla mina änglar för att ni hjälper mig att fylla den här situationen med ljus och kärlek. Mitt syfte är att hela den här situationen med _________________ (namnet på personen/ situationen) i ljus och kärlek. Jag släpper mitt eget behov av att kontrollera situationen och låter er, mina änglar, fylla denna situation med hopp, förståelse och insikt. Jag har tillit till att det finns en djupare mening för den här situationen och jag tackar er, mina änglar, för att ni hjälper mig och _______________ (personen/situationen i fråga) att komma till insikt. Tack, mina änglar, för att ni hjälper mig och __________________ att ha tillit till den gudomliga ordningen och vad som behövs just nu.

Förlåt mig…

Tack för att du finns…

Jag älskar dig…

Jag är så ledsen…

Kärlek är framför mig…

Kärlek är bakom mig…

Kärlek är till vänster om mig…

Kärlek är till höger om mig…

Kärlek är ovanför mig…

Kärlek är under mig…

Kärlek är inom mig…

Kärlek är i min omgivning…

Kärlek till dig och denna situation…

Kärlek till alla…

Kärlek till universum…

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.13

VINGAR

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig att ta ett konstruktivt steg framåt, eftersom just nu är någon form av handling bättre än ingen handling alls.

Änglarna vill att du ska veta att du är beskyddad och att det är dags att stretcha ditt tänkande och kliva utanför din "komfortzon" för att kunna sprida dina vingar fullständigt. Det är dags nu! Vad det än är som du behöver ta tag i, så ber änglarna dig att göra det nu även om det finns ett visst inre motstånd.

Låt motståndet finnas där, men gör det ändå!

Den kreativa energin är just nu med dig och hjälper dig framåt.

Ta små steg kontinuerligt, istället för att vänta med och skjuta upp det du egentligen vet att du borde göra.

När du tar detta steg så frigörs energi som hjälper dig att rensa bort och rena dig från gifter som orsakats av mentala och emotionella blockeringar.

Denna frigöring kommer att ge dig klarhet.

Änglarna vet att det egentligen är klarhet du söker. Men, du kan aldrig tänka dig fram till klarhet.

Du behöver agera.

När du tar steg för steg så kommer klarheten att infinna sig automatiskt.

För att få andra resultat i livet, behöver du göra andra val. Och, dina val styrs av ditt tänkande.

Stretcha därför ditt tänkande och kliv utanför din "komfortzon", så kommer du att göra annorlunda val än du brukar göra vilket ger dig andra resultat.

Änglarna kommer den här veckan att "knuffa" dig framåt och i rätt riktning.

Det kan komma att kännas lite obekvämt i början.

Men, lita på änglarna.

De vet vad de gör och änglarna vet att du har kommit långt på din andliga väg och nu är det dags att ta ytterligare ett steg framåt så att du kan sprida din kunskap och visdom vidare. Kom ihåg att änglarna alltid är med dig!


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.12

DU UPPLEVER DET DU KONCENTRERAR DIG PÅ

Änglarna vill den här veckan att du djupt inom dig ska förstå att där du lägger din koncentration och ditt fokus är det du kommer att uppleva i ditt liv.

Det är den verkligheten du väljer att skapa för dig själv.

Du har alltid ett val och det är endast du som kan göra detta val.

De flesta människor kan teoretiskt förstå detta, men det är väldigt få som utövar det i praktiken.

Nu är vi inne i en tid då alla människor behöver integrera det teoretiska med det praktiska för att kunna få ett hållbart resultat.

Det räcker inte längre att enbart läsa om något, vi behöver integrera information genom att praktiskt utöva den i vårt liv och i vår vardag.

På den nivå där vi spenderar mesta delen av vår tid väljer vi inte frid istället för konflikt och lycka istället för rädsla.

Djupt inom oss har vi människor fortfarande en falsk trosuppfattning om så mycket.

Vi tror exempelvis fortfarande att:

Vi kan bli nöjda genom att hämnas.

Vi kan få rätt genom att visa hur fel andra har.

Vi får "lite lugn och ro" genom att förödmjuka någon som varit svår mot oss.

Vi behöver vara hårda och stränga mot våra barn för att lära dem vänlighet.

Det finns människor som förtjänar att förlora på grund av sitt beteende och att smärtan de får uppleva är rättvis.

Vi kan öka kärleken hos en människa genom att utesluta andra.

Skuldkänslor är något värdefullt, att lidande kan vara behagligt, att vi får genom att ta. Sedan undrar vi varför denna typ utav livsinställning inte ger oss frid, harmoni och balans i våra liv?!

Och, ändå kan vi inte se någon anledning till att vi ska ändra våra grundläggande åsikter och trosuppfattningar.

Detta beror på att vi ännu inte kan se vår egen del i det hela.

De flesta människor ser sig fortfarande som besökare eller som gäster på planeten Jorden, istället för att vara en del av det som skapas.

Detta har kommit till att bli ett normalt tillstånd för oss människor, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd för oss människor.

Alla människor har en inneboende längtan i sin själ att få leva ett så fritt och naturligt liv som möjligt, och allt startar med oss själva. Änglarna vill att du ska förstå och sedan praktisera denna enkla ekvation:

DU UPPLEVER DET DU KONCENTRERAR DIG PÅ. Om du koncentrerar dig på:

Kärlek. Då är det kärlek du får uppleva i ditt liv.

Misstro. Då är det misstro du får uppleva i ditt liv.

Frid. Då är det frid du får uppleva i ditt liv. Rädsla. Då är det rädsla du får uppleva i ditt liv.

Vänlighet och medkänsla. Då är det vänlighet och medkänsla du får uppleva i ditt liv.

Irritation och oro. Då är det irritation och oro du får uppleva i ditt liv.

Lösningar. Då är det lösningar du får uppleva i ditt liv.

Problem. Då är det problem du får uppleva i ditt liv.

Hämnd. Då är det hämnd du får uppleva i ditt liv.

Lycka. Då är det lycka du får uppleva i ditt liv.

Du har mer makt över ditt liv än du tror, eftersom det är DU som har makten över dina egna tankar. Och, visst är det dags att ta tillbaka denna makt och skapa de liv vi så innerligt längtar efter?

Kom ihåg att det är DU som väljer!

"Watch your thoughts. All your experiences come percolating through your thoughts. It is the company of your thoughts that uplifts or degrades you"

-Paramahansa Yogananda-


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.11

UTVECKLANDE MÖJLIGHETER

Änglarna vill den här veckan att du ska träna dig i att se varje situation och person som du upplever som ett problem för dig, som en utvecklande möjlighet istället.

Änglarna vill att du ska förstå att när du upplever ett problem, så har du alltid ett val.

Du kan välja att:

1. Bli ett offer. Ett offer skyller alla omständigheter på någon eller något annat. Ett offer vill inte ta ansvar för situationen (sina egna känslor, tankar och beteenden) och ser inte heller att det finns något annat val att göra. Ett offer identifierar sig fullständigt med invanda tankar, känslor, mönster och gamla trosföreställningar.

2. Bli skaparen av din egen verklighet. Att skapa sin egen verklighet är att ta ansvar för situationen (sina egna känslor, tankar och beteenden) + att alltid vilja förvandla problemet till en utvecklande möjlighet genom att "tänka lite längre". En människa som har valt att bli en skapare av sin egen verklighet väljer medvetet att tänka:

• "Den här människan som "skapar problem" för mig är utsänd för att hjälpa mig se något viktigt i mig själv"

• "Vad kan jag lära mig av den här situationen?"

• "Vad behöver jag öva på?" • "Hur kan jag vara en del av lösningen på det här problemet?"

• "På vilket sätt kan jag hjälpa till?"

Änglarna vill att du den här veckan medvetet övar dig i att alltid välja nr. 2 när "problem" uppstår.

Livet är den allra bästa andliga läraren vi har och livet kommer alltid att ge dig tillfällen att öva på.

Se alla dessa tillfällen som välsignelser från änglarna.

De vill att du ska utvidga din medvetenhet och stretcha ditt tänkande så du kan förverkliga dig själv till fullo.

Ta vara på möjligheten!

Kom ihåg att det är alltid DU som väljer!


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.10

VAD ÄR KÄRLEK?

Änglarna vill att du ska förstå vad kärlek är.

Kärlek är inte en känsla som vi projicerar på andra för att få våra egna behov tillfredsställda. Kärlek är en inneboende drivande kraft, en urkraft, inbyggd i alla människors själar som längtar efter att få uppleva total frihet, som enligt änglarna är detsamma som Gud. Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse av vad kärlek är. Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse av vad kärlek är.

Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din "andliga ryggrad" som också kan kallas dina chakran.

Enligt änglarna kan du ha 7 olika versioner av vad kärlek är.

Om ditt medvetande är bundet till chakra... :

1. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på att uppfylla dina fysiska behov och trygghet genom andra, vilket i sin tur skapar begär, rädsla, kontroll och svartsjuka.

2. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på invanda vanor och begränsade tankemönster, vilket i sin tur skapar osäkerhet, skuld och skam.

3. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på inre och yttre konflikt. Du blir lätt påverkad av yttre saker, människor och platser, vilket i sin tur skapar inre splittring och konflikt i det yttre.

4. När du kommit upp till hjärtchakrat sker en skiftning. Din medvetenhet har då utvidgats så pass mycket och din livsenergi är nu så pass stark att du börjar förstå vad kärlek egentligen är. Du går från att kunna älska EN, till att kunna älska ALLA. Du går ifrån mentaliteten "att få", till mentaliteten "att ge". Din huvudfråga i alla dina relationer blir då: "Vad kan jag ge?", istället för "Vad kan jag få?"

5. Då kan du ha en version av kärlek som bygger och är baserad på vänlighet, konstruktiv kommunikation, frid, harmoni och balans. Det finns en högre förståelse och medkänsla för andra människor och deras beteende.

6. Då kan du ha en version av kärlek som bygger och är baserad på ömhet, helande, helighet och visshet. Du klarar av att skilja på sak och person. Du respekterar alla människor eftersom du förstår att alla människor urspringer ifrån den gudomliga kärleken. Du klarar även av att sätta gränser för andra människors beteende eftersom din integritet är väl utvecklad. Du litar på din egen intuition och bryr dig inte så mycket om vad andra människor tycker, tänker och säger om dig. Du vet vad du vill och vågar gå din egen väg, trots andra människors påtryckningar.

7. Då vet du att DU ÄR KÄRLEK!

Änglarna vill att du ska förstå att hela mänskligheten befinner sig just nu i skiftet mellan chakra 3 och 4.

Det är därför vi upplever så mycket splittring och konflikt i våra relationer.

Desto fler människor som kan klara av att göra detta skifte, desto snabbare går processen för hela mänskligheten.

Om du läser detta just nu och om det är begripligt för dig, då har du en viktig uppgift att utföra.

Då är DU en av dem som redan har gjort detta skifte inom dig och din uppgift nu är att vara en andlig lärare som visar andra vägen.

Våga inta din rätta plats och vara en av dem som andra vill följa.

Använd gärna följande änglabön varje dag:

"Kära Gud, Vart vill Du leda mig idag?

Vad vill Du att jag ska göra?

Vad vill Du att jag ska säga?

Och, till vem?

Amen"


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.9

ATT FINNA DIN LIVSUPPGIFT

Änglarna vet att du längtar efter att finna din livsuppgift.

De vet också att du inte bara längtar efter att finna den, utan även att du vill leva den och få möjligheten till att uttrycka den till andra människor och världen.

Änglarna hedrar dig för det och vill därför hjälpa dig att steg för steg växa in i den DU verkligen ÄR och DIN livsuppgift.

Alla människor har en viktig uppgift och ett viktigt uppdrag att utföra här på jorden, men det är inte alla som vill och är intresserade av att veta vad detta är och har modet att uttrycka den till andra.

Änglarna vet att du innerligt vill veta, och att du även har modet att utföra det du är här på jorden för att göra.

Annars skulle du inte läsa det här just nu. Lita på att änglarna kommer att guida dig rätt. Änglarna vill att du ska komma ihåg att många högt utvecklade själar väljer att leva anonyma liv.

Det finns en falsk föreställning som säger att du automatiskt kommer att bli berömd om du har ett viktigt uppdrag att utföra under din livstid. Men, du kan inte bedöma värdet av det arbete som du gör här på jorden med personlighetens kriterier.

Det är bara genom din själs ögon som du kan se vilken inverkan ditt liv har på mänskligheten.

Du kan vara okänd och verka i det fördolda eller så kan du vara berömd och välkänd, och i båda fallen har du precis lika stor effekt på mänskligheten.

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.8

SYFTET MED RELATIONER

Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas eftersom det är vår enda möjlighet att överleva som art.

Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer. Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna är här för att hjälpa dig med alla dina relationer.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen. Syftet är utveckling och en ökad medvetenhet.

De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring. De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.

Änglarna vet att du har en viss speciell relation i åtanke och att du behöver uttrycka något väldigt viktigt till just den personen som du har i dina tankar just nu.

Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att en av de största gåvorna som du kan ge en annan människa är att du så varmhjärtat som möjligt uttrycker det som är sant för dig.

Det krävs en hel del mod och vishet att veta vad du kan säga och vilket som är rätt tillfälle att säga det.

Änglarna vill därför ge dig några råd och tips:

• Om du inte är säker på om det är rätt att säga en viss sak; avvakta tills du känner dig någorlunda säker.

• Om det känns som om det du tänker säga kommer att hjälpa personen i fråga i hens utveckling; säg så precist, korrekt och varmhjärtat det du har att säga, utan någon personlig åsikt och endast med ren information.

• Om det känns som om det du har att säga inte kommer att tas emot, eller om personen i fråga inte lyssnar; behåll det du har att säga för dig själv tills det är dags.

Kom ihåg att alltid vara medveten om vilken utvecklingsnivå den andre personen befinner sig på (förvänta dig inte att en ”förstaklassare” ska kunna bemästra ”andragradsekvationer”).

• Om du talar utifrån en önskan om personlig vinning, för att få personen i fråga att göra någonting som du vill; säg då inte någonting alls.

Kom ihåg att alltid vara medveten om vilken utvecklingsnivå du själv befinner dig på.

Ibland är det bättre att lyssna än att prata. Personlig vinning kan aldrig vara ditt mål om du verkligen har för avsikt att hjälpa någon annan.

• Om det du har att säga kommer att tjäna den andra personens högsta potential; säg det du har att säga och uttryck dig med vishet. Den som är vis väljer sina ord med precision. När du uttrycker dig med största möjliga visdom och medkänsla drar du automatiskt in mer av samma sak i ditt eget liv.

Änglarna vill påminna dig om att du är fullt kvalificerad att vara den som visar vägen.

Våga vara vis

. Våga vara den som är den mest kärleksfulla, medkännande, öppna och sårbara. Föregå med gott exempel och vänta inte på att andra ska vara öppna och visa först.

Änglarna är här för att säga att du snart kommer att upptäcka hur stor den transformerande kraften hos en enda öppen, vis och kärleksfull människa kan vara.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.7

TACKSAMHET, EFTERTANKE OCH REFLEKTION

Änglarna vet att du just nu har fastnat i ett självsaboterande tankemönster av invanda tankar och känslor som leder till att du får samma resultat om och om igen.

Det är dags att kliva ur detta NU!

Änglarna vill att du ska veta att samma sak upprepar sig om och om igen eftersom du kör samma tankar om och om igen.

Detta är endast invanda tankar, ingenting annat.

Dessa invanda tankar kan du själv välja att förändra i denna stund, utan att anklaga dig själv eller lägga skuld på någon eller något annat.

Detta är att ta tillbaka kraften till ditt eget liv och änglarna vill hjälpa dig med det NU.

Det finns tre nycklar till ett framgångsrikt liv.

Dessa är:

1. Tacksamhet: Vad som än händer så välj alltid att vara tacksam. Tacka allt och alla, och ha alltid en känsla av tacksamhet i ditt inre.

2. Eftertanke: Tänk alltid igenom dagen vid dagens slut. Fanns det något som du kunde ha gjort annorlunda och i så fall, vad och hur?

3. Reflektion: Gör det till en vana att pausa, flera gånger under dagen, för en kort stunds reflektion. Slut ögonen, ta några djupa andetag och reflektera över det innevarande ögonblicket.

Änglarna ber dig att NU, och sedan varje dag framöver använda dig av de tre framgångsnycklarna: tacksamhet, eftertanke och reflektion.

Dessa tre framgångsnycklar blir då din intention och ditt syfte som alltid är den drivande kraften och energin bakom det som händer, vilket i sin tur är den energin som du attraherar in i ditt liv.

Du är så nära att upptäcka varför du har valt att befinna dig här på jorden just nu. Håll ut!

Du är så nära att upptäcka den DU verkligen ÄR bortom alla tankar, känslor, smärta, lidande och självsabotage.

Du är på väg till att förverkliga dig själv. Detta är inte något du kan tänka dig till. Detta är något du behöver uppleva. Och, när du väl har upplevt detta, så vet du vem DU verkligen ÄR och du kommer aldrig att behöva ifrågasätta detta mer.

Din skyddsängel har ett viktigt meddelande till dig. I ditt högra öra viskar din skyddsängel:

"Jag älskar Dig"!


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.6

OLIKA PERSONLIGHETER

Änglarna vet att du ångrar vissa missförstånd som har inträffat med människor.

Änglarna ber dig att inte lägga så mycket fokus på att försöka "rätta till" detta missförstånd. Änglarna ber dig allra ödmjukast att bara släppa taget.

Alla gamla missförstånd kommer att helt upplösas och transformeras av den store Alkemisten Tiden. Ibland kan det vara så att när vi försöker "rätta till" ett missförstånd så skapas bara ännu mer missförstånd.

Detta beror ofta på att vi är olika personligheter, och olika personligheter ser världen från olika perspektiv. När du träffar en personlighet som överensstämmer med dig själv så uppstår sällan några missförstånd. Ni förstår varandra eftersom ni ser världen på ett likartat sätt. Utmaningen som uppstår är när du möter en människa som har en annan typ utav personlighet än vad du har, eftersom ni då kommer att se saker och ting från helt olika perspektiv. Det ena är inte bättre eller mer rätt än det andra. Det är endast en och samma situation som tolkas från olika perspektiv. Oftast är det bara en ökad förståelse som saknas. Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att missförstånd uppstår enbart ur ouppfyllda önskningar. Förvänta dig ingenting från andra och använd inte andra för att uppnå dina egna syften. På så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskemål. "Mina kära änglar,

Jag lägger min relation med __________________ i era händer.

Må min närvaro bli en välsignelse för hen. Må mina tankar om hen vara oskulldsfulla och kärleksfulla. Må allt annat förvisas från vår relation, och må den lyftas till den högsta gudomliga ordningen och ta den form som tjänar era syften. Må allt utvecklas i denna relation och alla andra enligt er vilja.

Amen


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.5

MOD

Änglarna vill att du ska finna mod till att avsluta och stänga dörrar till det som inte längre fungerar för dig.

Det som inte är DU och det som inte längre tillhör DIG kommer att avlägsnas, oavsett om du vill det eller inte.

Änglarna ber dig därför att slappna av, släppa ditt motstånd, acceptera förändringen och överlämna utgången till änglarna.

Du är omhändertagen av änglarna. Oroa dig inte. Gör det du ska och överlämna resten till änglarna. De har en vacker livsplan för dig.

Änglarna ber dig att komma ihåg att när en dörr stängs, öppnas en annan med helt andra möjligheter på en nivå som du inte ännu kan förstå eller tänka dig till.

Det finns mer bakom kulisserna än vad du kan se just nu.

Ha tillit till att den gudomliga vägledningen vet vad den gör och ställ dig inte i vägen för dess framfart.

Det är dags att på ett elegant sätt fullborda för att sedan avsluta allt det som du inte längre behöver ha kvar i ditt liv.

När du finner mod till att göra det så ger du plats och utrymme för din storslagna idé att få uttrycka sig i det yttre.

En ljus framtid väntar dig med en ny inriktning i livet. ❤️


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.4

Framtiden är nu

Änglarna vill be dig om att komma ihåg att du skapar din framtid i nuet, vilket innebär att framtiden är nu.

Änglarna vet att du känner en inre kallelse till att bidra med dina talanger och gåvor för att skapa en mer hållbar värld för oss människor att leva i.

Att skapa något stort börjar alltid i det lilla och enkla.

Varje storslagen idé startar alltid inom en enskild människa.

Änglarna vet att du har en idé i ditt inre som väntar på din tillåtelse att få uttrycka sig i det yttre.

Det är en bra idé och änglarna är med dig.

Ta steget och våga ha modet till att skapa något storslaget.

Du har kanske hört talesättet:

"Många är kallade men få är utvalda".

Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna.

Änglarnas kallelse är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas kallelse.

Änglarna är här för att tala om att du är både kallad och utvald.

Du kommer garanterat att lyckas


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.3

Våga välja att ta nästa steg

Änglarna vill be dig om att ha modet till att våga välja din väg och ta nästa steg framåt i din utveckling.

nglarna vill den här veckan hjälpa dig med att släppa bindningen till rädslan du känner för att göra fel val.

Om det är så att vi skapar oss själva i varje ögonblick, då är det aldrig försent att börja skapa det du vill.

Änglarna vill påminna dig om att det finns inga "fel" val.

Du kan aldrig skapa något som är "fel".

Men, det kan finnas vissa syften som du kanske inte ännu fått insikt om och förstått fullt ut. I varje ögonblick ger änglarna dig alltid de bästa möjligheterna för att kunna göra det högsta valet.

För änglarna existerar inte några "rätt" eller "fel", det är endast i ett begränsat sinne som den benämningen finns.

Änglarna vill därför be dig om att alltid våga välja det "högsta valet". Det högsta valet är alltid det bästa för alla inblandade.

Att göra det högsta valet är att bjuda in änglarna till att vara med när du ska fatta ett beslut. Det enda du behöver göra är att stilla dina tankar, prata med änglarna och be änglarna hjälpa dig

Lyssna sedan på din inre vishet och gör dig mottaglig för änglarnas vägledning.

Då kommer du alltid att göra det högsta valet.

Kom ihåg att det högsta valet är inte alltid det lätta valet.

Men, det kommer alltid att ge dig inre lugn, ro och frid


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.2

Att göra annorlunda livsval

Änglarna vill den här veckan ge dig mod till att våga göra annorlunda livsval, oavsett vad någon annan tycker och tänker.

Änglarna vill ge dig styrka och uthållighet till att stå stadigt i din sanning som i sin tur kommer att ge dig mod till att våga göra livsval som är i linje med din högsta potential.

I takt med att ditt medvetande utvidgas ökar även din förmåga till att göra konstruktiva livsval som stödjer din individuella väg till självförverkligande, eftersom du får en djupare förståelse för dig själv, andra människor och livets olika aspekter.

Detta kan innebära att du behöver göra ett val som ogillas av andra.

Änglarna är här för att säga att detta är något positivt, även om det i stunden upplevs som utmanande. Det är ett positivt tecken på att du börjar bli självständig och har förmåga till att "tänka själv" istället för att bara följa med i vad alla andra tycker, tänker och gör.

Som ett resultat av att människor börjar förändras, utvecklas även nya energier som i sin tur skapar nya möjligheter för människor.

Detta innebär även att nya yrken och arbeten kommer att ta plats i samhället framöver. Dessa nya arbeten kommer att reflektera våra gudomliga uppdrag och som kommer ge uttryck för medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella resurser genom att våga göra annorlunda livsval för att förverkliga sig själv.

Dessa nya arbeten kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika talanger. När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla energier.

Änglarna vill påminna dig om att vi inte kommer att "hitta" dessa arbeten, vi kommer att skapa dem.

Det änglarna undrar nu är om du är redo att öppna denna nya dörr?

Är du redo för en ny inriktning i livet?

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.1

Nytt år, nya möjligheter

Änglarna vill att du den här veckan ger dig själv utrymme till reflektion.

Änglarna vill visa dig att DU har förändrats.

Din inre energi är annorlunda nu än den var för ett år sedan, därför vill änglarna att du medvetet tar de steg som behövs så att även din yttre miljö kan harmoniera med din inre energi.

Änglarna vill att du tittar lite extra på följande frågor:

• Trivs du där du bor? Om inte, var vill du bo? Hur ser det ut där?

• Umgås du med människor som lyfter dig och vill ditt bästa? Om inte, vem vill du umgås med? Hur känns det i deras sällskap?

• Kan du känna glädje i ditt arbete? Om inte, vilken typ av arbete vill du ha? Vad gör du då?

Änglarna vill be dig om att sluta älta det som inte fungerar i ditt liv.

Ta reda på vad du vill och sedan lägger du all fokus och energi på det du vill och dit du vill komma.

Änglarna vill att du ska veta att det nya året bär med sig massor av nya möjligheter.

Ge dig själv ett löfte om att tillvarata dessa nya möjligheter.

 


Veckans Insikt & Änglabudskap

Det du tror på skapar din verklighet

Änglarna vill be dig om att förstå att alla dina beteenden får sin näring av det du tror på.

Den här veckan vill änglarna be dig om att reflektera över dina trosuppfattningar.

Kanske är det dags att skapa nya tankespår (nya trosuppfattningar) som stödjer "det nya" och "ditt nya Jag"?

Änglarna vill tala om för dig att det är fullständigt omöjligt att skapa en hållbar förändring i något beteende utan att ta itu med den trosuppfattning som det beteendet grundar sig på. Du kan ta till vilken handling som helst för att förändra ditt beteende, men om du inte förändrar den trosuppfattning som skapade beteendet kommer du inte att kunna få en hållbar förändring.

Så änglarna undrar:

Vad tror du på?

• Tror du att DU är värd det allra bästa, eller har någon sagt åt dig att det inte finns tillräckligt för alla?

• Tror du att DU kan förändra världen, eller finns där ett motstånd inom dig som säger att du inte har det som krävs?

• Tror du att DU kan bli helt ekonomiskt oberoende, eller finns där en röst inom dig som viskar att andliga människor inte får tjäna pengar och vara rika?

• Tror du att DU kan ha en hälsosam kropp som du trivs med, eller tror du att en expanderande energi och ett utvidgat medvetande är detsamma som att ha en stor kropp? Vad tror DU egentligen på?

Enligt änglarna är det dags nu att gå djupt inom dig själv och transformera om alla dina gamla trosuppfattningar till nya som kommer att stödja dig till en hållbar förändring. Änglarna vill också att du djupt inom dig ska anamma och tillämpa en utav de andliga lagarna:

"Allt som du kämpar emot förstärker du, allt som du gör motstånd mot lever kvar."

Ta ett djupt andetag, slappna av, acceptera allt som det är just nu och fokusera på det du vill få in i ditt liv.

Släpp dina tankar på allt annat.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.52

Kristusenergin

Änglarna vill att du ska veta att just den här veckan är Kristusenergin starkt närvarande och de ber dig att medvetet tona in på den energin för att kunna uppleva den fullt ut.

Änglarna vill att du ska förstå att Kristusenergin och att tona in på denna är att göra en medveten omvandling av mänsklig medvetenhet, en övergång från tänkande till ren medvetenhet där subjekt och objekt smälter samman och blir Ett.

Kristusenergin är sanningen inom dig, den gudomliga närvaron, evigt liv som existerar här och nu och för all evighet.

Låt friden av Kristusenergin strömma in i allt du gör. Kristusenergin är din inneboende gudomliga essens eller ditt högre Jag.

Ge dig hän och överlämna dig själv till Kristusenergin.

Låt nu denna energi fylla hela ditt väsen och öppna dig för en ny slags medvetenhet. Änglarna arbetar alltid genom Kristusenergin och de är här för att hjälpa dig att uppleva den kärlek som existerar i allas hjärta.

Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas eftersom det är vår enda möjlighet att överleva som art.

Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer. Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna är här för att hjälpa dig att hela alla dina relationer.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen.

De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring.

De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.

Eftersom du läser det här just nu så är DU en utav dessa människor som inte bara kommer att födas på nytt, utan även kommer att hjälpa andra att göra det.

 

"Each year at Christmastime there are stronger than usual vibrations of Christ-love and joy that emanate to earth from the heavenly realms.

The ether becomes filled with the Infinte Light that shone on earth when Jesus was born. Those persons who are in tune through devotion and deep meditation feel in a wondrously tangible way the transforming vibrations of the omnipresent consciousness that was in Christ Jesus"

-The Second Coming of Christ; Discourse 3-

❤️

 

ÄNGLABÖNEN

Mina kära änglar! Tack för att ni höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se er välsignelse i allt och alla.

Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner lugn och tröst i sanningen att jag är ett barn av Gud.

Tack för att ni omsluter mig med era beskyddande vingar, vilket gör att jag känner er gudomliga närvaro överallt.

Ta mitt förflutna och planera min framtid. Sänd mig er harmoni så att jag kan bli fri och må jag bli en kanal för er så att jag kan tjäna världen enligt Guds vilja.

Tack! 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.51

Att ha överflöd är att leva i samklang med det kreativa flödet

Änglarna vill den här veckan lära dig att leva i samklang med det kreativa flödet för att du ska kunna skapa överflöd i alla aspekter av ditt liv.

Änglarna vill att du börjar med att fråga dig själv vad kreativitet innebär för dig och hur du kan låta det kreativa skapandet få ta mer plats i ditt liv.

Änglarna vill att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig.

Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet.

Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver. Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist.

Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv, ser du bara brist. Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd. Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv.

Den är en del av Den Du Är.

Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning. Änglarna är här för att hjälpa dig för du kan inte ta emot något som du inte ger.

Utflödet bestämmer inflödet.

Det är en utav de grundläggande universella lagarna. Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem.

Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar. Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig.

Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra. Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, för om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv. En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det.

Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

"If you reason with people who are always in doubt and confused- and especially if your own consciousness is not yet firm in true understanding- your brain will also become infected by doubt and confusion.

The masters cling to truth, not theories"

-Yogananda-


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.50

In med det nya och ut med det gamla

Ett nytt år med ny kraft, ny inspiration och nya möjligheter väntar dig 2021.

Du står på tröskeln till "det nya" och det är bara du som kan öppna dörren till att förverkliga dig själv.

Innan du kan öppna den dörren behöver du släppa "det gamla" och en gång för alla kasta ut det som inte länge stödjer dig i livet.

Nyckeln till den dörren är förlåtelse och försoning.

Det är dags nu att en gång för alla förlåta dig själv och andra, och försonas med alla delar som fortfarande håller dig kvar i "det gamla".

Änglarna är här för att hjälpa dig.

Den här veckan kommer änglarna att hjälpa dig med att rensa bort och rena dig från alla gifter som orsakats av mentala och emotionella blockeringar.

Denna frigöring kommer att befria dig. Försoningens frid som kommer genom din villighet att förlåta kommer skölja över dig när du bestämmer dig för att släppa taget om all ilska som fortfarande finns kvar som rester i ditt hjärta och sinne.

Änglarna vill få dig att förstå att du inte är ensam och när du förlåter, tillåter du samtidigt andra människor att bli fria.

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.49

Våga stå kvar

Änglarna vill be dig om att våga stå kvar i din kraft och i ditt ljus.

Änglarna vet att du just nu står inför en överväldigande uppgift som känns som en riktig utmaning.

Änglarna vet att du undrar om du kan klara av den.

Änglarna är här för att försäkra dig om att du kommer att lyckas. Oroa dig inte.

Försök hålla den positiva energin uppe genom positiva tankar. Gör det du mår bra av och ha ständigt kontakt med änglarna.

Du kan prata med dem om precis vad som helst.

Be dem hjälpa dig! Änglarna vill att du ska veta att Gud har en stor plan för dig.

Och, detta du går igenom just nu ingår i den planen. Du är utvald för den här uppgiften och änglarna ber dig om att inte förminska dig själv.

Alla människor har olika utmaningar att ta sig igenom.

Det är så vi växer och utvecklas. Det är gudomliga lärdomar som tar oss närmre vår högsta potential. Det spelar ingen roll vilka fördelar eller nackdelar du tycker du är född med. Alla får vi olika utmaningar som vi måste ta hand om.

Dessa utmaningar kan du se på två sätt: Som hinder eller möjligheter.

Hur du möter dessa utmaningar är nyckeln till att leva ett tillfredsställande liv.

Detta är ett individuellt ställningstagande som alla måste göra, vare sig vi vill eller inte.

Det är ett val som är oberoende av dina yttre fördelar eller nackdelar.

Detta är ett högst personligt beslut.

Hur väljer du att se dina utmaningar?

Som hinder eller möjligheter?

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.48

Något nytt är på väg in i ditt liv

Änglarna vill att du ska veta att du just nu befinner dig i slutet av en cykel i ditt liv och i början på en helt ny.

Detta innebär att något nytt är på väg in i ditt liv.

Fröna till detta finns redan i jorden och det dröjer inte allt för länge nu innan de börjar växa till nytt liv.

Änglarna vill också att du ska veta att du har tagit ett stort kliv framåt och de hedrar dig för detta.

De är också glada för att du äntligen vågar be dem om hjälp.

Änglarna vill nu att du litar på den gudomliga intelligensen, vilket innebär att inte forcera något men heller inte förhala processen.

Lyssna inåt och lita på din intuitiva röst.

Kom ihåg att den gudomliga intelligensen och vägledningen inte kommer att följa ditt schema.

Den kommer inte att vänta på att komma när det passar dig, utan den gudomliga ordningen har ett eget schema.

Det är din uppgift nu att göra dig redo, och änglarna undrar om Du är redo för det nya?

Om du läser det här just nu så visar det att Du är både villig och redo.

Bra jobbat!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.47

Själens Språk

”Mina kära änglar,

Tack för att ni den här veckan visar hur jag på bästa sätt kan lyssna till min själs röst.

Tack för att ni lär mig tolka min själs språk på ett sätt som jag bäst förstår.

Tack för att ni stänger ute allt annat brus och låter mig vila och omslutas av er gudomliga närvaro.

Låt era vingar vidröra min själ så att endast er visdom upplevs vilket leder mig till min gudomliga kallelse.

Må jag för alltid väcka er kärlek hos varje människa jag möter, och må denna vecka vara en välsignelse för allt och alla.

Amen”

Änglarna vill lära dig att tolka din själs språk den här veckan. För att kunna tolka själens språk behöver du först lära känna din själ.

Änglarna vill visa dig att själen finns på en medvetandenivå som ligger bortom dina tankar och känslor. För att lära känna din själ behöver du förstå att dina tankar inte är detsamma som ditt medvetande. Den medvetandenivån som änglarna pratar om ligger bortom både tankar och känslor.

Den medvetandenivån är rymden där vi bara ”vet”.

Det är mellanrummet och utrymmet mellan våra tankar. När du kan uppleva detta utrymme så är du i kontakt med din själ och har då möjlighet att kunna höra själens röst.

Själen talar ofta till oss på olika ”språk”. Det kan vara i text, bild, ljud, ljus, vetande etc.

När du vet din själs språk så kan du också tolka rösten på ett sätt som bara du kan förstå. Detta är väldigt personligt och ska inte jämföras med andra.

Ingen annan kan tolka din själs språk mer än du.

Här behöver du odla tilliten till dig själv. Det finns många lärare, tekniker och metoder som kan ge dig nycklar till att lära känna din själ.

Men, kom alltid ihåg att tolkningen tillhör endast dig.

Det som håller så många tillbaka är oftast inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja. Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är ”andliga elever”, men utmaningen är att även ta ”den andliga examen”.

Det är inte alltid lätt att tillåta vår andliga potential att födas för att ”komma ut ur den andliga garderoben”.

Dessutom kan det ibland vara arbetsamt och ibland kan vi även behöva en hjälpande hand på vägen. Kom ihåg att änglarna alltid är med dig.

Tona in på deras energi så kommer de alltid att hjälpa dig med det du behöver just nu. Det är inte alltid det du tror att du vill ha, men det är alltid det du behöver för att kunna ta dig vidare. Använd gärna änglabönen ovan.

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.46

Veckans Insikt & Änglabudskap 

Självsabotage eller Självförverkligande?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att medvetet välja att förverkliga dig själv istället för att sabotera för dig själv.

Änglarna undrar vilka tankar och känslor du matar dig själv med?

Är det näringsrika tankar och känslor eller är det dömande tankar och känslor som dränerar dig?

Änglarna ber dig ödmjukast att genast sluta straffa dig själv!

Hur behandlar du din kropp?

Ger du den uppskattning genom sköna promenader, varma bad och god mat eller straffar du den med krävande dieter, utmattande motion och en kylig avsky för hur den ser ut? Änglarna ber dig att sluta med ditt eget självsabotage!

Änglarna vill att du istället lägger fokus på att förverkliga dig själv och lär dig att lyssna på din kropps signaler.

Den här veckan vill änglarna att du gör något njutningsfullt.

Öppna en flaska champagne en tisdagskväll, gå och lägg dig tidigt en lördagskväll och läs en riktigt bra bok.

Stäng av mobilen och datorn för det du söker kommer du inte att finna på "google". Änglarna önskar dig en njutningsfull och själfylld vecka.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.45

Vad är visdom?

Den här veckan vill änglarna att du ska få inblick i vad begreppet visdom innebär.

Receptet för visdom innehåller tre ingredienser:

1. Intelligens

2. Intuition

3. Manifesterad intelligens + intuition Intelligens är inte detsamma som att vara intellektuell.

Att vara intellektuell är att ha kunskap om något, vilket vem som helst kan läsa och studera sig till.

Att vara intelligent går djupare än så.

Intelligens har ingen ålder och går aldrig ur tiden. Det är att ha upplevd kunskap. Det vill säga att ha kunskap om något och även tillämpat detta i sitt liv.

För att ta en liknelse, så låt oss säga att du har ett recept på en tårta. Du kan läsa receptet och få kunskap om alla ingredienser, men du vet fortfarande inte hur den smakar.

Tårtan är ännu inte upplevd kunskap. Du har ännu inte tillämpat kunskapen i ditt liv. För att kunna göra det behöver du faktiskt baka tårtan och smaka på den själv.

När du har smakat på tårtan kan du antingen bestämma dig för om du gillar den eller inte. Om tårtan faller dig i smaken blir det något som du upplevt som gott för dig.

Då är detta din sanning.

Just den tårtan tycker du är god och då kan du också ge receptet vidare för att du i ditt innersta vet att den är god. Intuition är när ditt själsliga behov tillgodoses.

Läs mer om detta i förra Veckans Insikt & Änglabudskap.

Intuition går bortom tankar och känslor.

Det är när vi ger själen andlig näring och vi börjar lita på dess budskap.

När vi gör det börjar vi känna mer frid, medkänsla med oss själva och andra, tillit, beskydd och vi känner oss älskade för den vi är och inte endast för vad vi gör.

Manifesterad intelligens + intuition är att leva som man lär.

Det är att kunna förstå livet och leva därefter. Det räcker alltså inte att endast läsa om något. Man behöver praktisera det man läser. Det räcker inte att endast läsa om exempelvis meditation för att veta vad det är och kunna ta del av dess effekter av lugn, ro, tillit, intuition, medkänsla etc.

Man behöver även sätta sig ner och meditera för att kunna veta vad meditation faktiskt är. Sedan gör man det till en vana och börjar leva sitt liv därefter.

Då har man visdom om något, i det här fallet meditation och hur det påverkar ens liv. Hur når man då visdom? Det gör man genom att ständigt utveckla sin intelligens och intuition genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.

Det kan man göra på många olika sätt.

Du får prova dig fram tills du hittar ett sätt som passar just dig.

Ett sätt är att läsa och tillämpa ”Veckans Insikt & Änglabudskap” i ditt liv.

 

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.

Jag finns här för din skull… Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.44

Ditt själsliga behov

Änglarna vill att du ska veta att människan har olika behov för att kunna tillfredsställa alla delar av sig som utgör en hel mänsklig varelse.

I olika tider har olika behov stått högst upp på prioriteringslistan.

Nu är vi inne i en tid då vi behöver utveckla ytterligare ett lager av behov hos människan. Det är det själsliga behovet.

Vi har kommit till en tidpunkt i evolutionen där varje människa på ett eller annat sätt börjar ifrågasätta sin egen existens.

Det är då frågor som berör våra inre djupaste lager kommer upp till ytan.

Vi börjar ställa frågor så som:

• Vad är meningen med livet?

• Vad är meningen med mitt liv?

• Varför finns jag?

• Det måste finnas ett annat sätt att leva på?

Det här är bara några utav många liknande frågor som kan dyka upp när denna själsliga del inom dig börjar vakna till liv.

Det börjar genom stilla viskningar.

Dessa viskningar kan upplevas som en inre lite obekväm känsla.

Om inte denna känsla uppmärksammas och om inte dessa viskningar lyckas väcka dig så går det vidare till högre och högre rop som till slut blir ett högt skrik av lidande så att du inte står ut längre.

Då äntligen blir du tvungen att titta närmre på denna del av ditt liv.

Du börjar steg för steg att upptäcka ditt själsliga behov och förhoppningsvis börjar du att villigt ge näring till din andliga utveckling.

Alla människor har en kropp, har tankar och känslor men vi är en själ. När vi djupt inom oss börjar förstå denna universella sanning så kan vi väcka det själsliga behovet genom visdom istället för lidande, sedan fortsätter vi att ge själen den näring som den behöver.

Och vi gör det genom visdom.

Änglarna säger att det som du behöver i livet är det som kommer att hjälpa dig att uppnå ditt högsta syfte.

Det som du kanske vill ha men inte behöver kan avleda dig från målet. Bara genom att få allt att tjäna ditt huvudsyfte kan framgången uppnås.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.43

Om ouppfyllda önskningar

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att förstå vad alla människors innersta längtan och önskan är.

Buddha säger att det finns en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar och önskar få uppleva två saker:

1. Att bli fri från allt lidande.

2. Att leva i evig lycksalighet.

Buddha säger också att så länge du har andra kroppsliga ouppfyllda önskningar och begär, kommer du inte att kunna finna total inre frid och lycksalighet eftersom dessa endast kommer att skapa mer lidande.

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att djupt inom dig förstå innebörden av vad Buddha egentligen menar.

Detta går inte att förstå med enbart ditt intellekt.

Du behöver nå själens nivå inom dig för att kunna anamma detta budskap.

Och, änglarna vill hjälpa dig med detta.

För att nå själens nivå inom dig behöver du tysta ditt sinne, dina tankar och din inre ljudliga dialog.

Det gör du lättast genom meditation.

Änglarna vill att du tar dig tid varje dag till meditation.

Meditation är en bra metod för att rensa i ditt inre.

Att meditera är som att dränka in en smutsfläck med tvålvatten och låta den stå över natten för att mjukna upp och sedan sköljas bort.

Änglarna vill att du ska veta att du är så nära att upptäcka varför du har valt att befinna dig här på jorden just nu.

Du är så nära att upptäcka den Du verkligen Är bortom all smärta, allt lidande och allt självsabotage.

Du är på väg att förverkliga dig själv.

Detta är inte något du kan tänka dig till. Detta är något du behöver uppleva.

Och när du väl har upplevt detta, så vet du vem Du verkligen Är och du kommer aldrig att behöva ifrågasätta detta mer.

Änglarna vet att det här är "de modigas väg", och änglarna är här för att meddela att Du är en av de modiga.

Änglarna vill att du med säkerhet ska veta att du är utvald och att du är välsignad till att leva i samklang med de som vandrar "de modigas väg".

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.42

Gör plats åt det nya

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att göra plats åt det nya genom att rensa ut det gamla, både i det yttre som i det inre.

Änglarna vet att du redan har gått en bra bit på den andliga vägen och att det nu är dags att rensa ut det som inte längre är Du och som du inte längre behöver.

Detta gäller både i det inre som i det yttre. Det är dags att rensa och organisera i ditt hem och på din arbetsplats. När du rensar och organiserar i det yttre, så rensar du samtidigt i ditt inre och organiserar på så sätt dina egna tankar och känslor.

Du kommer steg för steg att framöver bli uppmärksam på vad som inte längre stödjer dig i livet.

Änglarna ber dig att inte se detta som ett straff, utan som en välsignelse

. Allt som inte längre har en plats i ditt liv behöver rensas ut eftersom Du har förändrats och något nytt är på väg in.

Det är din uppgift nu att göra plats för det nya. Änglarna ber dig om att starta denna process den här veckan.

Börja med att göra en riktig utrensning i ditt hem.

Tacka varje sak och ting som du rensar ut.

Behåll endast det som ger dig en känsla och en tanke på glädje, kärlek och ljus.

När du rensar ut något så tänk samtidigt på personen som gav dig detta, eller kring situationen som denna sak tog plats i ditt hem.

Välsigna personen och situation.

Släpp sedan taget och ge vidare eller släng.

Varje sak och ting som du rensar från det yttre, rensas även från ditt inre.

Änglarna ber dig att lita på processen och låta den få ta den tid den behöver.

Änglarna ber dig om att ha tillit till att de vet vad de gör och vad de ber dig om att göra. Änglarna ber dig också att komma ihåg att något nytt är på väg in i ditt liv och nu är det din uppgift att göra plats åt det nya.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.41

Uppmuntra istället för att anmärka

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att uppmuntra istället för att anmärka.

Änglarna undrar om du... :

• är omgiven av människor som är "felfinnare" och som hellre anmärker och kritiserar det du gör/tänker/känner/säger, istället för att uppmuntra dig?

• är snabb att anmärka, kritisera och finna fel hos dig själv eller andra, istället för att uppmuntra dig själv och andra?

Bristande självförtroende och självkänsla kan driva oss till att söka en känsla av egenvärde utanför oss själva, vilket ofta tar sig uttryck i någon form av konkurrenstänkande.

Konkurrens och avundsjuka smyger sig ofta in i många relationer, oavsett vilken typ utav relation.

Båda parter kanske har låg självkänsla, och så tävlar de med varandra för att kunna tycka bättre om sig själva.

Så länge ett sådant par ser något värde i att spela det här spelet, stannar de kvar i relationen även om den är problematisk och konfliktfylld.

Änglarna är här för att säga att DU har utvecklats och förändrats, vilket innebär att ditt egenvärde har ökat.

Detta kan skapa förändringar i dina relationer eftersom rollerna i relationen förändras. Hela relationens dynamik håller på att transformeras, eftersom du inte längre har något behov av att tävla.

Den person i relationen som fortfarande är beroende av tävlandet för att må bra kommer att lämnas kvar i det "gamla" för att fortsätta tävla alldeles ensam eller hitta någon annan att tävla med.

Änglarna vill påminna dig om att ingen någonsin kan tävla i kärlek.

Att uppmuntra är kärlek.

Att anmärka, kritisera och ständigt finna fel är inte kärlek.

Änglarna undrar: Är du redo att leva ditt liv i kärlek? Om så är fallet, (eftersom DU läser detta just nu så vet änglarna att du är redo) ber änglarna dig att välja med omsorg de människor som du omger dig med.

Omge dig med människor som uppmuntrar.

Änglarna ber dig också att själva vara denna människa som uppmuntrar andra.

Änglarna viskar:

"Du är välsignad och oerhört älskad".

"Spiritual progress lies in doing what is right, not in receiving recognition for it... The appreciation that really means something comes from within, when we know we have God´s approval"

- Sri Daya Mata - 

Med Kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.40

Någon form av handling är bättre än ingen handling alls

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig att ta ett konstruktivt steg framåt, eftersom just nu är någon form av handling bättre än ingen handling alls.

Vad det än är som du behöver ta tag i, så ber änglarna dig att göra det nu även om där finns ett visst inre motstånd.

Den här veckan är den kreativa energin med dig och hjälper dig framåt.

Oavsett vad det är, så är någon form av handling bättre än ingen alls.

Ta små steg kontinuerligt, istället för att vänta med och skjuta upp det du egentligen vet att du borde göra.

När du tar detta steg så frigörs energi som hjälper dig att rensa bort och rena dig från gifter som orsakats av mentala och emotionella blockeringar.

Denna frigöring kommer att ge dig klarhet.

Änglarna vet att det finns en inre splittring och konflikt inom dig som orsakar ett visst inre motstånd till att ta tag i saker och ting. Låt detta motstånd finnas där, men gör det du behöver göra ändå.

Det är fullt möjligt att låta två olika typer av tankar/känslor/tillstånd/situationer finnas där samtidigt, utan att du behöver bli förvirrad/konflikträdd/splittrad/handlingsförlamad. Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att hela denna inre splittring. Denna inre splittring beror på att dina tankar upptas av en viss situation eller person.

Stressen som uppstår orsakas av att du är "här" men vill vara "där".

Att leva här och nu men vilja vara antingen i det förflutna eller framtiden, skapar inre stress som i sin tur skapar inre splittring och motstånd.

Änglarna vet att det egentligen är klarhet du söker.

Men, du kan aldrig tänka dig fram till klarhet, du behöver agera.

När du tar steg för steg så kommer klarheten att infinna sig.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.39

Ett disciplinerat sinne

Änglarna vill den här veckan att du ska förstå att en person med ett disciplinerat medvetande lever i frihet eftersom de har förmågan att välja innehåll på sina tankar och har utvecklat förmågan till koncentration, vilket gör att de kan rikta all sin energi och sitt fokus på konstruktiva mål som i sin tur skänker den personen frid, harmoni och glädje.

Allt börjar med att bli medveten om vilka tankar du väljer att tänka.

De flesta av oss är odisciplinerade i vårt tänkande där tankarna ofta går i strid mot varandra och skapar motstånd, rädsla, inre konflikt, hjälplöshet och depression.

När vi verkligen lyssnar till vår inre konversation kanske vi förvånas över hur ofta de saker vi säger är negativa budskap i form av kritik mot oss själva eller andra.

Det kan till en början verka som om de negativa tankarna uppstår av en slump, eller som ett resultat av vad någon eller något "därute" har gjort.

Men, sanningen är att det är vi själva som skapar dem. En av de största gåvorna vi människor har fått är vår fria vilja att välja vilka tankar vi vill fylla vårt medvetande med. Kom ihåg att detta är ett val du behöver göra, varje dag.

När vi beslutar oss för detta börjar vi steg för steg att ersätta de negativa tankarna med positiva och konstruktiva tankar.

Detta kan du träna dig till, och änglarna vill den här veckan hjälpa dig med det.

Den här veckan rekommenderar änglarna dig att bli som en betraktare av din egen inre dialog och konversation med dig själv.

Titta och lyssna på dina egna tankar utan att börja analysera. Efter ett tag kommer du märka hur dynamiken i dialogen och konversationen förändras och kanske även avtar. Sedan kan du själv välja vilka tankar du vill ha kvar i ditt medvetande.

Kanske är det inga tankar alls?

Kanske vill du skapa helt nya, fräscha och friska tankar?

Vad vill Du?

Vad väljer Du?

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.38

Yttre fred börjar med inre frid

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att uppleva inre frid så att du kan vara en budbärare för yttre fred.

Om vi vill förändra världen, behöver vi börja med att förändra oss själva.

När vi är grundade i inre frid så skapar vi automatiskt relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla.

Därför att inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går hand i hand.

Änglarna skulle vilja be dig om att, den här veckan, ha inre frid som ditt enda mål. Vad du än gör, säger, känner eller reagerar på så har du inre frid som ditt slutgiltiga mål.

Änglarna vet att de flesta av oss gör så att vårt mål att skapa inre frid blir beroende av att andra människor förändras.

Änglarna vill visa dig en annan väg.

Det finns säkert oändligt många saker vi vill förändra hos vår partner, vän, barn, släkting och arbetskamrat. Vi vet alla hur det känns när de inte beter sig precis som vi vill och tycker att de ska göra. Vi blir irriterade, arga och upprörda för att de inte lever upp till våra mål för dem och vi förlorar vår egen inre frid.

Och när vi förlorar vår egen inre frid så lägger vi skulden på vår partner, vän, barn, släkting eller arbetskamrat för den brist på frid som vi själva upplever.

Känner du igen dig?

Då är du långt ifrån ensam. Det har blivit ett normalt tillstånd för oss människor, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd. När vi har som mål att älska någon precis som hen är och samtidigt har som mål att förändra den personen, kan vi bara uppleva konflikt.

Det blir en inre konflikt med dig själv och en yttre konflikt med personen och situationen som du har att göra med. När vi har som mål att förändra andra människor, ger vi dem makten att bestämma om vi ska uppleva inre frid eller inte. Vår frid blir då beroende av att andra förändras, eller av att de beter sig på ett visst sätt som vi önskar oss. Om de inte förändras för att passa in i våra mallar, blir vi irriterade och frustrerade.

Kom ihåg att alla människor gör alltid så gott de kan enligt deras förmåga, och de beter sig alltid utifrån deras egen medvetandenivå.

Änglarna vill att du, den här veckan, lägger tyngdpunkten på det du kan förändra hos dig själv, och inte på det som du tror att den andra måste ändra på.

För att kunna göra det behöver du släppa taget om bindningen till ditt eget behov av att den andra personen ska förändras.

När du gör det så blir ditt mål, automatiskt, att alltid skapa inre frid som alltid resulterar i yttre fred. Detta händer inte av sig själv. Det är ett val du behöver göra varje dag och inför varje situation.

Detta är något du kan träna dig till genom att öva, öva och åter öva.

Men, allt börjar med din egen villighet.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.37

Kraften i ett enda medvetet andetag

Änglarna vill den här veckan visa dig hur kraften i ett enda medvetet andetag påverkar dig i dina val och beslut.

Andningen är själva länken som binder samman ditt kroppsliga

Jag med ditt själsliga  jag via ditt medvetande.

Den här veckan vill änglarna visa dig, genom praktisk vetskap, hur du kan utvidga ditt medvetande genom din andning.

Detta är något du måste göra för att kunna förstå. Det räcker inte med att endast läsa om det.

Du behöver praktisera det. Det behöver integreras i din kropp för att kunna tillämpas. Och, när du har tillämpat denna kunskap i ditt vardagliga liv så kommer du automatiskt att göra konstruktiva val och produktiva beslut eftersom du då är i kontakt med ditt själsliga Jag.

Änglarna vill be dig om att göra följande övning den här veckan:

• När din telefon ringer. Vänta tre signaler innan du svarar. Under dessa signaler tar du ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv besluta om du vill svara nu, ringa tillbaka om en stund eller bara låta det vara.

• När det "blippar" i din telefon. Motstå frestelsen att titta på telefonen direkt. Ta ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv bestämma om och när du ska titta på telefonen.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att det är du bestämmer över din tid och telefon.

Det är inte din telefon som bestämmer över hur du ska använda din tid.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.36

Vägen till upplysning går via förmågan att kunna vara medvetet närvarande i nuet

Änglarna vill den här veckan visa dig att dina tankar inte är detsamma som ditt medvetande.

Den medvetandenivån som änglarna pratar om ligger bortom både tankar och känslor. Medvetandet är rymden där vi bara "vet".

Det är mellanrummet och utrymmet mellan våra tankar. När du kan känna detta utrymme så är du i kontakt med änglarna och har då möjligheten att leva ditt liv i samklang med änglarna.

Utmaningen ligger i att lära sig att separera ditt tänkande från ditt medvetande. Detta kräver full uppmärksamhet och förmågan till att kunna vara medvetet närvarande i nuet. Änglarna är här för att säga att detta kan du träna dig till.

När du har förmågan att befinna dig i det innevarande ögonblicket, då har du även förmågan att fullt ut kunna leva i samklang med alla delar av dig själv, så även med änglarna eftersom denna energifrekvens finns inom dig.

När du börjar utveckla en högre medvetenhet och utvidga ditt medvetande så innebär det också att du får andra prioriteringar och värdegrunder. I detta skifte mellan det gamla och det nya kan en inre konflikt uppstå.

Kom ihåg att detta tillhör processen. Det som är energilöst och stagnerat kommer ha svårt att anpassa sig till din nya värdegrund och det kan kännas riktigt utmanande. Kanske upplever du till och med att du vill avstanna processen istället för att röra dig vidare framåt. Änglarna är här för att ge dig mod och kraft till att fortsätta på din väg. Det finns en uppsjö av tekniker och metoder för att träna upp en medveten närvaro.

Men, det är också det här som är det kluriga. Vi kan träna oss till att vara medvetet närvarande i nuet, men vi kan inte träna oss i att uppnå upplysning. Medveten närvaro är endast en nyckel eller porten inåt till att nå upplysningens nivåer.

Medveten närvaro är inte målet, utan endast vägen dit. Anledningen till att vi inte kan träna oss till upplysningens nivåer är för att vi har det redan inom oss. Denna vetskap kan komma till vem som helst när som helst.

Det går inte att förtjäna sin upplysning. Vi kan bara vara den. Antingen är vi den eller inte. När vi väl har vaknat upp till att vi redan är den, så börjar vi också förstå ansvaret i den. Av sig självt kommer vi att leva våra liv annorlunda.

Vi vet vad som behöver göras eller inte göras och vi gör det utan någon personlig vinning. Det sista steget kräver mycket mod och det är att leva sin själs funktion. Vi är kanske ännu inte villiga att ge upp vår egen personliga vilja i utbyte mot den gudomliga viljan. Det är oftast här det brister för många.

Vi är inte tillräckligt motiverade att släppa och ge upp det som vi tror att vi är i utbyte mot det vi faktiskt är. I flera år har vi byggt upp en personlighet som vi tror är vi. När vi väl börjar upptäcka att detta inte är den vi faktiskt är, kan vi bli förvirrade och skapa ett inre motstånd. Därför behöver vi oftast låta det ske successivt. Vi släpper lite i taget så vi kan hänga med i processen.

När vi i själ och hjärta vet och förstår att vi i grund och botten är kärlek och inget annat och att Gud och änglarna vill vårt allra bästa, då kan vår riktiga resa börja. Och det är just det vi alla så innerligt längtar efter.

Vi längtar efter att få leva det som är kärnan och källan i oss själva. Det finns många vägar till att nå ett tillstånd av medveten närvaro, vilken genom vi har möjligheten att nå upplysning. Det här är bara en väg av många som har samma mål.

Ta till vara på det som känns bra för dig och lämna resten. När du väl har vandrat länge nog så förstår du att du behöver välja väg och följa denna väg fullt ut, och du vet när du nått dit. Lägg då din energi på den vägen och praktisera och följ denna fullt ut, då kommer du att lyckas.

Du är välsignad!

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.35

Grunden till allt överflöd

 Änglarna vill att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig.

Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet.

Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.

Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv ser du bara brist.

Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och äkta identitet.

Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv.

Den är en del av Den Du Är. Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor.

Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig, för du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna. Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar. Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, men om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv.

En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det. Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet.

Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv.

Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.34

Tre andliga lagar

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå och tillämpa tre andliga lagar.

Dessa är:

1. För in ljuset istället för att bekämpa mörkret.

2. Allt som du kämpar emot, förstärker du och allt som du gör motstånd mot lever kvar.

3. De som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och allt som tillhör Dig kan ingen annan ta ifrån dig.

Den här veckan kommer änglarna att på sitt eget unika sätt visa dig, på ett sätt som du förstår, hur du kan tillämpa dessa tre andliga lagar i ditt liv.

Änglarna kommer att guida dig på ett personligt och unikt sätt och de kommer att använda ett "språk" som du förstår.

Tona in på deras energi, slappna av och tillåt änglarna att få guida dig.

Änglarna vill att du gör utrymme för dem i ditt liv.

När du gör det kommer änglarna att fylla dig med allt ljus som du behöver och du kommer att ge vidare genom att fylla alla du möter med ditt ljus.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.33

Din kropp håller på att helas

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå att det finns en läkande kraft inom dig som är som en sorts gudomlig läkare placerad inne i ditt medvetande.

Denna del av dig kommunicerar med varje cell i din kropp.

Energin i denna kraft är som en slags intelligens som går bortom dina egna tankar och känslor, och som verkar i en dimension som existerar i djupet av din själ.

Änglarna vill hjälpa dig att nå denna dimension inom dig.

Tillåt änglarna att omringa dig med deras energi och låt denna energi omsluta alla delar av din kropp, sinne och själ.

Låt sedan denna energi absorberas där den behövs.

Änglarna är som en slags bro över- från den mänskliga medvetandenivån till den gudomliga medvetandenivån.

När du tillåter änglarna att guida dig över denna bro så kommer de att hjälpa dig med att läka alla dina sår- kroppsliga, mentala, emotionella och själsliga- så att du kan uppleva helandets sanna natur.

Du är inte ensam! Änglarna är alltid med dig! 

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.32

Roll, identitet och relationer

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå hur din roll och identitet påverkar dina relationer.

Mänskligheten i allmänhet befinner sig under stark press att utvecklas och denna energi påverkar alla aspekter av ditt liv, i synnerhet dina nära relationer.

Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna vill hjälpa dig med att förstå varför.

Alla spelar vi olika roller i våra liv.

Vi spelar rollen som förälder, vän, kollega, partner och så vidare. De olika rollerna vi spelar är mentala tankekonstruktioner som vi väljer att visa för andra.

Det blir då en bild av oss själva som vi väljer att spela upp för någon annan.

Det är först när vi identifierar oss med denna självbild som en identitet skapas.

En identitet skapas när du får en känslomässig bindning till din roll.

Denna identifiering kan vara personlig eller kollektiv och kan sitta väldigt hårt fast och vara svår att släppa då vi så länge har övat på att spela denna roll.

Den inre och yttre konflikten som kan uppstå med andra människor när du utvecklas och utvidgar din medvetenhet är att du börjar inse att rollen som du spelat så länge och som andra har identifierat dig med, inte längre är den du vill vara. När du utvecklas så förändras din inre energi vilket gör att hela din varelse förvandlas, så även din gamla roll och identitet. Detta kan vara svårt för andra människor i din närhet att förstå då denna förändring inte alltid syns med blotta ögat men känns och upplevs väldigt tydligt på en subtil energetisk nivå. Andra människor vet då inte riktigt hur de ska förhålla sig till ditt "nya jag", eftersom det blir då en ny bild av dig själv som du visar för andra.

Och denna nya självbild kan utmana andra människor.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att du inte behöver oroa dig för hur andra människor definierar dig.

När andra människor definierar dig begränsar de sig själva, vilket är deras problem och inte ditt.

Änglar vill den här veckan be dig om att öva när du interagerar med andra människor att vara där främst som medvetenheten bortom en roll och identitet.

Då kommer äkta självkänsla automatiskt att infinna sig och vad andra tycker och tänker om dig kommer då inte längre att spela någon roll för dig.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.31

Två viktiga frågor

Den här veckan vill änglarna be dig om att ställa dig själv två viktiga frågor:

1. Vart är jag på väg?

2. Vem vandrar vägen med mig?

Det viktiga här är att du ställer frågorna i den exakta ordningen.

Änglarna vill få dig att inse att om du ställer fråga 2 före fråga 1 finns risken att du följer andra vind för våg och hamnar på ställen i ditt liv som inte är ämnade för dig, utan för någon annan.

Änglarna undrar vart DU är på väg, eftersom de vill visa dig vilken väg som är Din.

När du har ett eget syfte med ditt liv så kan du gå vidare med fråga 2: "Vem vandrar vägen med mig?".

Har du människor i din omgivning som lyfter dig, stödjer dig och hjälper dig? Eller, behöver du sänka dig till deras nivå för att få deras gillande, uppskattning och omtanke?

Kanske är det dags nu att avsluta allt det som inte längre är Du och som inte är i linje med den Du vill vara?

Kanske är du på väg någon helt annanstans än du var för bara ett år sedan, eftersom Du har utvecklats?

Kanske är det dags att börja om på en helt annan plats? Änglarna vill också att du ska veta att om du vet svaret på fråga 1, så löser sig fråga 2 utan att du behöver anstränga dig.

Den här veckan kommer änglarna hjälpa dig med att finna svaret på fråga 1.

Lyssna noga för svaret kan komma på ett sätt som du inte har förväntat dig.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.30

Det andliga ingenmanslandet

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå "det andliga ingenmanslandet".

Änglarna vill att du ska veta att vi alla hamnar emellanåt i "det andliga ingenmanslandet".

Det tillhör utvecklingsprocessen.

Det andliga ingenmanslandet är klyftan vi hamnar i när vi tagit steget ut i det okända men inte ännu landat på andra sidan klyftan.

Det är när vi står i ett vägskäl i livet och kan behöva en hjälpande hand för att ta oss vidare.

Änglarna ber om att få vara din hjälpande hand.

Låt dem vara bron som tar dig från där du befinner dig just nu till dit du vill komma.

Låt änglarna få bygga en hållbar bro över klyftan så du kan ta dig igenom detta andliga ingenmansland tryggt och säkert.

När detta uppträder i ditt liv och du hamnar i det andliga ingenmanslandet kan du vara säker på att ett medvetandeskifte, inom dig, är på väg att inträffa.

Det är inte en fråga om NÄR, utan om HUR.

Ställ inte dig själv i vägen för din egen medvetandeutveckling. Låt det få ske.

Änglarna är med dig.

Lyssna noga för de kommer att guida dig på ett sådant ödmjukt och glädjefyllt sätt att du inte ens märker att det redan har hänt.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.29

Tillämpa meditation till ditt vardagliga liv

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att skapa utrymme för att tillämpa meditation i din vardag.

Änglarna vet att det pågår mycket inom dig just nu och att det känns som om dina tankar lever ett eget liv där den ena tanken avlöser den andra och skapar oordning inom dig.

Det är viktigt just nu att du skapar tid för meditation så du kan få tyst i huvudet. Denna tystnad kommer att hjälpa dig.

I denna tystnad kommer en helt ny lösning att träda fram.

En lösning som du inte kan tänka dig fram till. Den kommer när du är redo. Genom meditation gör du dig redo och villig att ta emot den information som änglarna försöker att ge dig.

Just nu försöker änglarna att nå fram till dig men dina tankar av oro, motstånd och rädsla blockerar deras hjälp.

Änglarna vet att det är klarhet som du söker. Klarhet kan du inte tänka dig fram till. Klarhet kommer när du utvidgar ditt medvetande.

Meditation är ett sätt att utvidga medvetandet på.

Det är mycket viktigare än du tror att du skapar utrymme för meditation i ditt liv. Det är dags nu att börja meditera dagligen och skapa en hållbar rutin för detta som passar dig. Änglarna kommer att hjälpa dig med det.

Nu är det dags att "välja din väg" där du kan gå djupt istället för att hoppa hit och dit och inte komma vidare.

Änglarna kommer att guida dig till "din väg". Var uppmärksam på alla tecken som visar sig så att du med lätthet kan förstå vad änglarna försöker säga dig.

"Spiritual unfoldment is like a green, tender sprout. You must water it daily with meditation and plant a hedge around it so the animals of worry, fear, anger and doubt will not devour it."

-Paramahansa Yogananda-

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.28

Från uppgivenhet till nyfikenhet

Den här veckan vill änglarna be dig om att ha nyfikenhet som drivkraft framåt snarare än uppgivenhet.

Änglarna vet att det just nu råder svåra tider, svårare än många tycks vilja erkänna. Vi omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla som är begriplig men inte alltid så lätt att tala om.

Detta kollektiva moln av oro och rädsla påverkar oss alla även personligt, medvetet eller omedvetet.

Änglarna vill att du ska veta att, just nu, lever vi alla med en "kollektiv depression" som vi inte hanterar utan snarare slätar över och undertrycker.

Det är där vi som mänsklighet befinner oss idag och den utagerade oro, rädsla och ilska vi möter från andra människor beror på att vi inte ännu mött djupet i vår egen smärta.

Att stanna på ytan i våra samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på bekvämt avstånd. De som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet. Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till. Hur vi växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll.

Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går djupt inom oss själva kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global "filmduk". Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka hålls även utvecklingen i stort tillbaka.

I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att det är även nu det vänder. När uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu vi behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta oss vidare.

Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när vi står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och personliga, som vi till sist kan börja skåda ljuset. I den mörkaste natten när vi känner oss som mest sårbara inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.

"Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas."

-1 Kor 15:51-52-

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.27

Glädjande besked

Den här veckan kommer änglarna att ge dig massor av extra energi och glädje.

Änglarna vill guida dig till ditt naturliga tillstånd av glädje och förundran.

Änglarna säger att du tar saker och ting alldeles för personligt just nu. De ber dig att skapa utrymme för att ha roligt därför att glädjande besked är på väg till dig.

Änglarna ger dig, den här veckan, möjligheten till att se ovanliga lösningar på situationen som du är i.

Du kommer att kunna se situationen från ett annat perspektiv och du kommer att finna nya tillvägagångsätt som kommer att förnya dina planer.

Du är på rätt väg!

Änglarna ber dig att tro på dig själv och dina talanger. Genom att du tror på dig själv kommer du att på ett naturligt sätt attrahera människor som kan hjälpa dig.

Du är intelligent, begåvad och attraktiv.

Använd dessa egenskaper för att skapa utrymme till det glädjande beskedet som är på väg till dig.

Med kärlek Jessica

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.26

Den här veckan vill änglarna att du ska gå bortom tanken och känslan på att hitta det rätta valet.

Änglarna ber dig istället om att söka det högsta valet. Änglarna vill också att du ska veta att det finns inga fel val, så de ber dig att släppa rädslan för att göra fel.

Du kan aldrig göra fel, därför att alla människor alltid gör val efter sin medvetandeförmåga.

När du utvidgar ditt medvetande så kommer en ökad förståelse och insikt att infinna sig, vilket gör att du kan gå bortom vad som är "rätt" eller "fel" och istället ta in en tredje faktor: Det högsta valet.

För att kunna göra det högsta valet tar vi in änglarna som rådgivare innan vi tar ett beslut.

Det kan du göra genom att använda följande änglabön:

"Mina kära änglar, Tack för att ni höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se er välsignelse i allt och alla. Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner igen sanningen när jag ser den.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor, problem och val till er, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till er så vet jag att jag får ett gudomligt svar tillbaka.

Tack!

Jag är nu villig att acceptera en gudomlig lösning.

Amen"

Med Kärlek Jessica

 


Veckans Insikt & Änglabudskap

 Medvetenhet skapar klarhet 

Änglarna vill be dig om att vara uppmärksam på allt som händer både i det inre och i det yttre.

Änglarna vill påminna dig om: Att tänka positivt är inte detsamma som att förneka det negativa.

Att vara positiv är att varje dag välja att fokusera på det som är bra i livet, trots det negativa. Att tänka kritiskt är inte detsamma som att vara negativ, dömande eller påpeka och rapportera andras misstag.

Att tänka kritiskt är att lära sig att tänka självständigt med intentionen att bli en så högt utvecklad människa som är möjligt.

Att ge konstruktiv kritik är inte detsamma som att döma och ge människor sin egen personliga åsikt utan att någon bett om den.

Att ge konstruktiv kritik är att ha förmågan att lyfta en annan människa till oanade höjder vid behov och om de ber om det.

Att förneka allt det negativa som händer i världen och vägra titta på nyheterna är inte detsamma som att vara andlig och upplyst.

Att vara andlig och upplyst är att vara insatt i allt som händer inom och utanför en, men att välja att gå bortom det.

Du kan inte höja dig över något och gå bortom något som du inte är medveten om. Medvetenhet skapar klarhet, även om det är smärtsamt.

Den medvetna smärtan är kortsiktig, medan den omedvetna och förnekande smärtan är långsiktig.

Änglarna vet att det är klarheten du söker just nu. Därför ber änglarna dig att uppmärksamma allt som händer både i ditt inre och i ditt yttre.

Omfamna allt och försök att inte sätta etiketten "bra eller dålig" på något eller någon. Fråga dig själv:

"Hur kan jag lära mig att hantera dessa känslor och tankar som dyker upp när jag uppmärksammar just detta?

" Överlämna det till änglarna och lita på svaret du får från dem. Änglarna försäkrar dig om att den här veckan kommer änglarna att ge dig klarhet i en viss fråga.

Vet väl att änglarna är med dig!

Du kan när som helst kalla på änglarna för hjälp och vägledning.

”Tack alla änglar för att ni hjälper mig se min högsta potential.

Tack för att lösningen på mitt problem redan finns här.

Tack för att ni hjälper mig att se denna lösning klart och tydligt.

Tack för att ni alltid finns med mig med all er kärlek”

Jag och änglarna önskar dig en riktigt fin helg.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.24

Från att be änglarna förändra världen till att be änglarna förändra oss

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska veta att för att livet ska förändras behöver vi resa på djupet inom oss själva och låta förändringsprocessen starta där.

Att försöka förändra världen genom att "rätta till världen" är som att försöka förändra en film genom att ändra på filmduken.

Den värld vi känner till är bara en filmduk som vi projicerar vårt medvetande på, och filmen är densamma tills vår medvetenhet om oss själva förändras. Om vi vill ha äkta förändring i livet hjälper det inte att flytta från en stad till en annan, ett arbete till ett annat eller en relation till en annan. Vart vi än går tar vi oss själva med oss.

Förändringen vi söker är inte egentligen någon geografisk förändring utan snarare en medvetandeförändring. Vi kan resa långt bort geografiskt, men den typ utav resa kan aldrig förändra oss i grunden.

För att livet ska förändras i grunden behöver vi först resa på djupet inom oss själva. Änglarna rekommenderar dig att först resa djupt för att sedan (om du fortfarande vill) resa långt. Oavsett så börjar resan med dig själv.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förändra dig själv, så att du kan bli ett verktyg för att förändra världen.

Börja med att be änglarna förändra DIG, be sedan dem om att visa dig vad de vill att du ska göra.

Använd gärna änglabönen nedan:

Mina kära änglar, Jag är villig att låta er förändra mig på djupet så att jag kan bli ett verktyg för er gudomlighet här på jorden.

Vart vill ni leda mig?

Vad vill ni att jag ska göra?

Vad vill ni att jag ska säga?

Och, till vem?

Amen

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.23

Utmaningen i att växa

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå att vi lever i en tid av djupgående förändring, och det handlar inte bara om tillväxt.

Miljontals människor känner sig själsligt kallade att bidra till en global förvandling, till en storslagen övergång från en värld av rädsla till en värld av kärlek.

Vi känner att tiden är kommen och vi vet att det är vi som måste göra det. Det enda problemet är att vi inte är säkra på hur det ska gå till. Hur kan vi bäst bidra till en sådan enorm uppgift?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig att uppleva den nya energin som kan hjälpa dig att leva, tänka och vara på ett mer upplyst sätt. Detta sker alltid på en högst personlig nivå, så var uppmärksam.

Det enda du behöver göra är att vara villig! Var och en av oss får andlig näring från Gud i varje stund genom en så kallad "kosmisk navelsträng". Ändå följer de flesta av oss fortfarande egots rädsla, vilket resulterar i att vi gör motstånd mot den gudomliga näringen istället för att ge efter för den gudomliga näringen. Den mentala förvirringen som orsakas av alla våra tankar är så intensiv, eftersom vi är tränade att gå rädslans ärenden.

Änglarna är här för att säga att det är dags att "lära om" och träna oss i att istället uppmärksamma glimtarna av ljus som existerar mellan våra tankar.

Den här veckan kommer dessa glimtar av ljus att bli fler och starkare.

Änglarna ber dig att inte göra motstånd mot dessa glimtar, utan istället ge efter för dessa glimtar.

Ge dig hän och överlämna dig själv till dessa glimtar av ljus och hela din värld kommer att ljusna.

Med kärlek Jessica


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.22

Alla dina relationer

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas. Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer.

Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna är här för att hjälpa dig med alla dina relationer.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen.

De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring.

De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.

Eftersom du läser det här just nu så är DU en utav dessa människor som inte bara kommer att födas på nytt, utan även kommer att hjälpa andra att göra det. Änglarna vill att du nu, just nu, tar ett djupt andetag och släpper ditt inre motstånd. Ge dig hän och överlämna dig själv till änglarna.

Låt nu änglarna fylla hela ditt väsen och öppna dig för en ny slags medvetenhet.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap För v.21

Mellantiderna

Ibland lever vi i mellantiderna, d.v.s. faser då vi inte längre är den vi var förut men ännu inte kommit fram till nästa stadium heller.

Änglarna vill att du ska veta att just nu befinner sig hela världen i dessa mellantider.

Detta är tider då vi alla på ett personligt plan förbereder oss själva för en inre och yttre förändring.

Vi förbereder vårt hjärta på övergången från det "gamla" till det "nya".

Den stora utmaningen nu är att ta reda på vad det "gamla" resp. "nya" är för just Dig. Kanske känner du en längtan att få upptäcka dig själv,dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?

Kanske vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?

Kanske vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?

Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?

Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?

Kanske känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla, och du vill veta varför?

Kanske känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

Kanske känns det som om du är ensam trots alla dina vänner, och önskar finna mer likasinnade vänner?

Kanske känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner, och har en innerlig önskan att få uppleva detta?

Oavsett vad just DU står inför för vägskäl i livet så kom ihåg att änglarna är med dig. Den här veckan kommer änglarna att ge dig ledtrådar på vad det "gamla" resp. "nya" är för just Dig.


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.20

Den gudomliga vägledningen

Den här veckan vill änglarna att du ska veta att du just nu befinner dig i slutet av en cykel i ditt liv. Du vet, intuitivt, att det är dags att avsluta det som inte längre fungerar i ditt liv. Detta gör att du kan känna ledsamhet, sorg och uppgivenhet.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att dessa känslor tillhör processen. Du har tagit ett stort steg framåt och änglarna hedrar dig för det.

De vill också tacka dig för att du äntligen vågar be dem om hjälp. Änglarna vill allra ödmjukast förmedla till dig att den gudomliga vägledningen som du väntar på kommer inte att följa dina planer och ditt schema. Den kommer inte att vänta på att komma när det passar dig, utan den gudomliga ordningen har ett eget schema.

Lita på den gudomliga intelligensen och släpp dina egna förväntningar på hur det kommer att ske och på ett visst givet resultat. Be om vägledning och släpp sedan taget.

Ha tillit till något som är större än dig själv och var öppen för alla tecken genom vilka den gudomliga vägledningen visar sig.

Den här veckan kommer den gudomliga vägledningen att visa sig för dig på ett sätt som du inte förväntat dig.

Änglarna ber dig att vara uppmärksam och inte ignorera de små tecknen och korta tillfällena.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.19

Dags att tända själens eld 

Den här veckan vill änglarna att du ska göra ett bål av det som inte längre fyller någon funktion i ditt liv.

När du gör det så kommer änglarna att ge dig mod till att göra de förändringar som behövs för att du i trygghet ska kunna arbeta med din gudomliga kallelse.

Änglarna vill hjälpa dig med att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut. Du vet vad du gör och var du är på väg. Du behöver inte försvara dig själv eller förklara varför.

Människor i din närhet kanske inte, just nu, förstår ditt syfte och din vision eftersom du är en av dem som går först i ledet.

Våga vara den som andra människor vill följa. Du kommer att lyckas!

Änglarna är med dig. Stå stadigt och backa inte, för det är viktigt att du står upp för din sanning och övertygelse.

Låt själens eld brinna.

När den väl är tänd så går den inte att släcka. Själens eld ger dig mod och skapar ett upplyst tempel inom dig som för alltid är beskyddat av änglarna.

Låt ditt inre mantra vara:

"Änglarna är inom mig, omkring mig och skyddar mig".

Upprepa mantrat tyst för dig själv så ofta du kan.

Mantrat tänder din själs eld och ger den näring kontinuerligt.

Änglarna vill att du ska veta att det värsta är nu bakom dig och din framtid är nu tryggt skyddad av änglarna.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.18

Att finna en strategi för att kunna hantera svårigheter

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att finna en strategi för att kunna hantera svårigheter.

Det finns fyra huvudnycklar som änglarna menar att varje människa bör lära sig att bemästra. De är:

1. Varje människa bör lära sig att klara av att hantera besvikelser. Detta gör att du kan, utan ansträngning, vända en negativ attityd till en positiv. Du blir en mästare på att förstå din egen attityd och andras.

2. Varje människa bör lära sig att klara av och hantera att bli avvisad. Detta har med integritet att göra. Du blir en mästare på att hålla din integritet och respektera andras.

3. Varje människa bör lära sig att hantera ekonomiska problem. Detta har att göra med flexibilitet. Om du har ett flexibelt och öppet sinne förstår du att pengar i sig aldrig är ett problem. Det som behövs i dessa situationer är din flexibilitet till att finna andra lösningar. Det finns alltid en lösning. Så fort ett problem uppstår, uppstår även lösningen till problemet. Frågan är bara hur flexibel du är till att finna den? Vad väljer du att fokusera dina tankar på? Problemet eller lösningen?

4. Varje människa bör lära sig att bedöma sig själv utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar, och inte utifrån vad andra tycker, tänker och tycks göra. Detta har att göra med självkännedom. Du har en ärlig villighet till att lära känna dig själv och modet att förändra det som inte är DU och som inte tillhör DIG.

Änglarna vill att du ska veta att det finns lika många strategier för detta som det finns antal människor. Den här veckan vill änglarna att du lyssnar noga till deras viskningar, för de vill visa dig vad som är just DIN strategi.

Använd gärna följande änglabön:

"Mina kära änglar,

Lär mig att fokusera på lösningen och inte problemet.

Lär mig att se bortom mina egna och andra människors brister.

Jag ser inte framtiden, men det gör ni. Jag vet inte vad som är bäst för helheten, men det gör ni.

Jag förstår inte det här, men det gör ni.

Fatta det här beslutet åt mig.

Visa mig lösningen så tydligt och klart att jag inte kan missta mig. Ge mig mod till att följa er vägledning.

Jag lägger min tillit i era händer.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor och problem till er därför att jag vet att lösningen redan finns här.

Genom att jag villigt överlämnar allt till er så vet jag att jag får ett gudomligt svar tillbaka.

Jag är nu villig att acceptera en gudomlig lösning. Amen"

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.17

Andliga principer

Änglarna vill den här veckan förmedla några av de "andliga principerna" till dig.

Andliga principer är som universella lagar som gäller i den själsliga världen.

Dessa förändras inte över tid, men vi gör det. När vi mognar, växer och utvecklas får vi tillgång till djupare information som vi kanske endast förstått på ett abstrakt plan tidigare.

Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att varje situation som dyker upp i livet antyder följande fråga som änglarna vill att du ställer dig själv:

”Är jag villig att gå tillräckligt djupt inom mig själv för att finna den klarhet som behövs för att växa och utvecklas av den här situationen?”

Det är den andliga och djupare frågan bakom varje situation som uppstår i livet. Det är inte vad som händer oss, utan snarare vad vi gör med det som händer och vilka människor vi beslutar oss för att bli på grund av det som händer.

Änglarna vet att du redan är djupt förankrad i några av de andliga principerna som änglarna förmedlar.

Och nu anser änglarna att du är redo för några fler.

• När besvärliga situationer uppstår är inte lösningen att delta i det yttre kaoset, utan lösningen är att sakta ner, gå på djupet och skära igenom mörkret med ljuset för att finna stillheten. Endast där finns en hållbar lösning.

• Den värld vi vill skapa för oss själva och våra barn kommer inte att uppstå ur en ökad elektronisk överföringshastighet utan ur en andlig stillhet med rötter i själen.

• Ytliga förändringar hjälper inte. Den tiden är förbi då vi skyller på yttre omständigheter. Med det menar änglarna att det inte är en förändring i rummet och tiden som behövs, utan snarare en förändring i vårt eget sätt att se världen på.

Änglarna vill att du den här veckan ska vara uppmärksam på dina drömmar, människor du möter, filmer du ser, musik du lyssnar på och konstnärliga objekt som du tittar på.

Det kommer att vara en nyckel för dig till ett nytt sätt att se livet på.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap För v.16

Vilka delar du än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu

Änglarna vet att du längtar efter en förändring och de är här för att hjälpa dig att göra dig fri från det som håller dig tillbaka. Änglarna vill att du ska förstå att först när du har tillåtit dig själv att släppa bindningen till den situation eller person som du upplever håller dig tillbaka, kan du omfamna den förändring som kommer.

Förändringen som kommer är av gudomlig natur, så släpp alla dina rädslor och ha tillit till att änglarna vet vad de gör, när det ska göras och hur detta kommer att genomföras.

Släpp alla tankekonstruktioner och känslomässiga förväntningar på ett visst givet resultat.

Detta är större än du, just nu, har förmågan att tänka dig fram till. Vilka delar av dig själv som du än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu.

Det kanske handlar om förhållanden, beroenden, något med jobbet, något med barnen, din familj eller annat.

Vad det än är så vill änglarna ge dig insikten om att du begränsar din egen möjlighet att leva ett storslaget liv så länge du inte tar itu med problemet. Det som håller så många tillbaka från att ta itu med saker är inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja.

Vi känner oftast till många av principerna för det högre medvetandet, men vi tillämpar dem inte i vårt vardagliga liv. Istället förlåter vi när det är lätt, känner tillit när det verkar logiskt försvarbart och älskar när det passar oss och när vi vet att vi är älskade tillbaka.

Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är ”andliga elever”, men utmaningen är att även lyckas ta ”den andliga examen”.

Det är inte alltid lätt att tillåta vår andliga potential att födas för att ”komma ut ur den andliga garderoben”. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt.

Änglarna vill hjälpa dig med att göra dig redo och villig till att ta itu med detta arbete så att du kan vara en dem som går först i ledet och vågar visa andra vägen till befrielse.

Jag och änglarna önskar dig en riktigt Glad Påsk fylld med kärlek, omtanke och tillit!


Veckans Insikt & Änglabudskap För v15

Att rensa ut det förflutna så att framtiden får plats

Änglarna vet att du redan har gått en bra bit på den andliga vägen och att det nu är dags att verkligen överlämna allt det som inte längre är Du, allt det som du inte längre behöver och som inte tillhör Dig.

Detta gäller både i det inre som i det yttre. Du kommer steg för steg framöver att bli mer och mer medveten och uppmärksammad på vad som inte längre stödjer dig i livet.

Änglarna ber dig om att inte se detta som ett straff, utan som en välsignelse. Allt det som inte längre tillhör dig och ditt liv behöver rensas ut eftersom du har förändrats och något nytt är på väg in.

Det är din uppgift nu att göra plats och utrymme för att det nya ska kunna komma in.

Änglarna vill att du startar med en riktig storstädning, både i det inre och i det yttre. Ibland kan det vara lättare att börja i det yttre.

Gör en riktig storstädning hemma och rensa ut allt det som du inte längre vill ha med dig in i framtiden.

Tacka varje sak som du rensar ut med eftertanke, eftersom varje sak som du rensar ut i det yttre rensas också från ditt inre.

Det är nu dags att verkligen kavla upp skjortärmarna och se till att jobbet blir gjort. Ingen mer förhalning!

Sedan är det dags att rensa i det inre. En bra metod för att rensa i ditt inre är meditation. Att meditera är som att dränka in en smutsfläck med tvålvatten och låta den stå över natten för att mjukna upp och sedan sköljas bort.

Änglarna ber dig om att ta dig tid till meditation för att ta itu med rädslans djupaste lager och varsamt skölja bort dess inverkan på dig.

Det är dags nu att inte endast byta ut innehållet, utan även att bygga upp en ny grund och struktur där innehållet kommer att bestå av ljus och kärlek, och inte rädsla, skuld och ångest.

Änglarna vill att du ska känna tillit till att de vet vad de gör.

Lita på processen och låt den få ta den tid den behöver.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för V.14

Den enda väg att gå nu är inåt

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att förstå att det inte går att "fly ifrån" situationen som vi alla befinner oss i just nu.

Vi behöver ta oss igenom den. Och änglarna är här för att visa dig hur.

Änglarna vet att den enda väg att gå nu är inåt. Änglarna vet att det pågår mycket både utanför dig och inom dig. Kanske känns det som om dina tankar lever ett eget liv där den ena tanken avlöser den andra och skapar kaos inom dig.

Änglarna vill be dig om att inte låta dina egna tankar och känslor bli din egen fiende. Änglarna vill be dig om att tysta rösten i huvudet genom att skapa ett mellanrum mellan dina tankar. I dessa mellanrum kommer nya idéer att ta form som i sin tur kommer att hjälpa dig med att ta dig igenom situationen.

Meditation är ett sätt att tysta rösten i huvudet och skapa mellanrum mellan dina tankar.

Ett annat sätt är att ta djupa medvetna andetag så ofta du kan.

Kanske kan du göra det till en vana att ta dessa andetag innan du svarar i telefon?

Kanske kan du ta dessa andetag innan du skriver ett mail?

Kanske kan du ta dessa andetag om du ligger sömnlös på natten?

Kanske kan du ta dessa andetag innan du svarar på en fråga?

Kanske kan du ta dessa andetag när du känner dig frestad att försvara dig verbalt när du upplever att någon är otrevlig mot dig?

Kanske kan du ta dessa andetag för att du vill och för att du längtar efter inre frid, lugn i sinnet och ro i själen?

Oavsett anledning så vill änglarna att du, just nu, tar 3 djupa medvetna andetag.

Visst känns det skönt?

Ta nu väl hand om Dig och kom ihåg att änglarna är med dig och beskyddar dig och dina nära och kära.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för V.13

Din själs visdom

Änglarna vill den här veckan be dig om att vrida ditt medvetandets antenn där den kan fånga upp din själs visdom.

Din själs visdom kommer från hjärtat.

Ett vist hjärta omsluter andra och sig själv med medkänsla och öppenhet.

Din själs visdom har förmågan att veta vad som är viktigt i livet och vad som inte är det.

Din själs visdom leder dig alltid till din inre kallelse. Den har förmågan att sortera igenom alla intryck och all information som kommer in och behåller endast det som bidrar till något ännu bättre och som är i linje med din själs kallelse.

Din själs visdom har förmågan att veta vilka aktiviteter som tjänar ditt högre syfte och vilka som lockar dig bort från din väg.

Din själs visdom vet hur dina tankar fungerar och den lär dig att förstå att DU är den som väljer vilka tankar du ska tänka, vilka känslor, reaktioner och önskningar som stödjer dig och vilka som inte gör det.

Människor med ett tränat sinne kan undvika att dras med i en kollektiv oro och rädsla även när de ställs inför svåra utmaningar.

De vet att ingenting kan finnas i deras värld om det inte finns där på grund av ett medvetet val och en aktiv inbjudan.

Din själs visdom vill bjuda in dig till att istället för att kämpa emot eller göra dig av med lägre tankar kan du placera tankar av en högre natur vid sidan av dem.

Att fokusera på det som är positivt istället för att döma transformerar all negativ energi och oskadliggör den.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att få tillgång till din själs visdom. Änglarna vet att du försöker handskas med en viss situation just nu.

Budskapet bakom denna situation är att änglarna vill få tillåtelse till att leda dig till din själs visdom. Det är detta situationen vill tala om för dig.

Nu är det dags att gå ännu djupare.

Änglarna vet att du har kommit långt i din andliga förståelse och utveckling.

Nu är tiden inne för att ta nästa steg. Du är redo för det nu!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.12

Du är beskyddad

Änglarna vill den här veckan be dig om att varje dag tona in på deras energinivå.

När du gör det så ger du änglarna tillåtelse att ge dig och dina nära och kära skydd och beskydd. Detta är en färskvara, så ge dig själv tid till att, varje dag, prata med änglarna, meditera, reflektera, tända ljus och annat som får dig att tona in på deras energi.

Att tona in på änglarnas energinivå och höra deras röst är som en andlig radio där det är lättast att få bra mottagning sent på kvällen, tidigt på morgonen eller när vi mediterar.

Det är stunder då världen och det kollektiva medvetandet inte tar vår uppmärksamhet i anspråk och våra tankar och känslor tyngs inte lika mycket av orolig energi.

Att medvetet varje dag tona in på änglarnas energi i en värld där rädslans tankar dominerar är inte alltid lätt, men det kommer alltid att ge dig inre frid.

Om vi vill förändra världen är det just ett sådant ställningstagande som behövs. Det finns inget andligt med att undvika världens problem.

Målet är inte att undvika världen, utan målet är att läka den. De gudomliga gåvorna kan bara ges till dem som själva försöker förkroppsliga dem.

Freden och friden måste börja inom oss själva och sprida sig utåt till andra människor. Änglarna vet att du är en av dem som går först i ledet och visar andra vägen, därför ber änglarna dig att, trots motståndet, fortsätta framåt och inte ge upp.

Änglarna vet att du har kommit långt på din andliga väg och ber dig att kliva utanför din "komfortzon" så att du kan sprida din kunskap och visdom vidare.

Kom ihåg att änglarna alltid är med dig!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.11

Ge din själ näring

Änglarna vill den här veckan be dig om att ge din själ mer näring.

Den skriker efter uppmärksamhet. Ett bra sätt att ge sin själ mer näring är att praktisera vänlighet.

Vänlighet är en attityd av ömhet och kärlek till oss själva, andra människor, livet och världen. I vänlighetens kärna ligger en önskan om att inte skada någon eller något och framförallt inte vårt eget inre barn.

Varje gång du tänker en positiv tanke om dig själv eller någon annan ger du din själ näring. Varje gång du tänker en negativ tanke om dig själv eller någon annan dränerar du din själ på näring. Din själs näring är Din Livskraft.

Änglarna ber dig om att från och med idag göra ditt allra bästa för att anamma en postiv livsattityd som kommer att stärka vänligheten till dig själv. När du har anammat en attityd av vänlighet till dig själv, kommer du automatiskt och utan ansträngning att ge detta vidare till andra.

Änglarna vet att det inte alltid är lätt att praktisera vänlighet i en värld som har en "hård yta" med "taggiga" människor.

Änglarna förstår!

Det kräver styrka och mod att ha den självkontroll som vänlighet fordrar i en värld som denna. Men, änglarna är här för att meddela dig att DU har den styrka och det mod som behövs för att gå först i ledet.

Änglarna ber dig om att ta din plats och inta det som är DIN livsuppgift. Det är dags nu!

Änglarna ber dig om att ta dig tid att praktisera vänlighet i allt du gör och med alla du möter. Vänlighet lär oss att omfamna istället för att döma.

Vänlighet är att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, tala lugnt och tänka vänligt. Det är något vi alla kan träna oss till. Det är ett val vi behöver göra varje dag. När du väljer vänlighet kommer du att känna hur din själ blomstrar. När din själ blomstrar sker mirakel automatiskt, utan att du behöver anstränga dig.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.10

Änglarna vet att du djupt inom dig känner att du har ett viktigt uppdrag att utföra i ditt liv. Kanske upplever du det som ett inre kall.

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att fördjupa förståelsen för detta inre kall och uppdrag.

Änglarna vill påminna dig om att ett inre kall inte är detsamma som att vara känd och berömd. Det finns många högt utvecklade själar som väljer att leva mer eller mindre anonyma liv.

Det finns en falsk föreställning som säger att du automatiskt kommer att bli berömd om du har ett viktigt uppdrag att utföra under din livstid. Men, du kan inte bedöma värdet av det arbete som du gör här på jorden med personlighetens kriterier.

Det är bara genom din själs ögon som du kan se vilken enorm inverkan du har på mänskligheten.

Du kan vara okänd och verka i det fördolda eller så kan du vara berömd och välkänd. I båda fallen har du precis lika stor effekt på mänskligheten.

Änglarna vet med säkerhet att DU har ett viktigt uppdrag att utföra här på jorden och änglarna vet med säkerhet att DU redan är i full gång med att utföra det.

Hur kan änglarna veta det? Det vet änglarna, eftersom DU läser detta just nu!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.9

Du kommer få det finansiella stödet du behöver

Änglarna vill påminna dig om att du alltid kommer att få det du behöver, så även det finansiella stödet du behöver för att kunna genomföra den förändring som kommer.

Allt det personliga och andliga arbete du har gått igenom kommer att ge resultat. Du är på rätt väg och förändringarna du längtar efter är inom räckhåll. Att försöka bromsa denna förändring är lönlöst.

Du kommer att få det finansiella stödet som du behöver för att kunna genomföra denna förändring. Släpp dina förväntningar på hur och när detta kommer att ske.

Änglarna ber dig att inte försöka kontrollerna hur detta kommer att ske. Pengarna kommer att komma på oväntade sätt.

Låt änglarna ta hand om inflödet, så kan du ta hand om utflödet. Änglarna vet att ett av skälen till att du oroar dig beror på att du inte vet hur pengarna ska komma till dig.

Desto mer du kan släppa din oro och ha tillit, desto snabbare presenteras lösningen för dig. Tro på dig själv! Detta är inte något du kan tänka dig till.

Ta steg för steg så kommer lösningen att uppenbara sig efter hand. Änglarna är med dig!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.8

Änglarna vill ge dig en riktig "KärleksBoost" idag och alla dagar framöver.

Låt Alla-Hjärtans-Dag fylla dig med så mycket kärlek att det inte finns plats och utrymme för något annat.

Änglarna vill också be dig om att låta Kärlekens dag fylla alla dina dagar. Låt alla dina dagar fyllas med så mycket kärlek att det inte finns utrymme för något annat i ditt liv.

Änglarna vill påminna dig om att: Du kan inte ge något du inte har. Du kan inte få något du inte ger. Därför vill änglarna den här veckan fylla dig med så mycket kärlek, att det enda du har är kärlek.

På så sätt kommer du alltid att kunna ge kärlek som i sin tur gör att du alltid kommer att få kärlek tillbaka. Varje önskan som ditt hjärta bär på finns där för att du ska ge uttryck åt den. Om du önskar bli eller göra något beror det på att du har möjligheten att förverkliga det du önskar. Deepak Chopra säger att: "Inom varje önskan finns maskineriet för dess upplevelse" Goethe sa: "Om vi kan tänka oss det och tro på det kan vi åstadkomma det"

Änglarna undrar: "Vad önskar du dig?" Änglarna viskar till Dig: "Vi älskar Dig" Jag och änglarna önskar Dig en riktigt kärleksfylld Alla-Hjärtans-Dag!

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.7

Änglarna vill att du ska lyckas och vara lycklig

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att avlägsna det som hindrar dig från att fullt ut förverkliga dig själv och din dröm, för änglarna vill att du ska lyckas och vara lycklig.

Änglarna säger att det som så länge har hindrat dig från att lyckas och vara lycklig är ett gammalt invant tankemönster och trosuppfattning som nu börjar avlägsnas.

När vi befinner oss i mellanrummet, mellan det gamla och det nya, kan förvirring uppstå. Kom ihåg att det tillhör processen och betyder inte att något är fel.

Änglarna säger att det är dags nu att titta lite djupare på vad det är som hindrar dig från att förverkliga din dröm och tjäna pengar på att göra det du älskar.

Änglarna vill be dig om att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft.

Kanske kan din hindrande trosuppfattning och gamla tankemönster vara:

Det är inte andligt att tjäna pengar.

Rika människor är inte goda.

Jag kan inte tjäna pengar på att göra det jag älskar.

Livet är inte lätt.

Ekonomisk framgång innebär för mycket extra arbete.

Jag vill inte sticka ut.

Jag vill inte bli kritiserad.

Jag vill inte bli bedömd.

Änglarna vill be dig om att våga titta lite extra på just det som hindrar Dig. Avlägsna sedan den hindrande trosuppfattningen genom att byta ut den mot något mer positivt, konstruktivt och upplyftande.

 

Håll dig borta från människor som förringar dina ambitioner. Småsinta människor gör alltid det, men de riktigt storsinta och framgångsrika får dig att känna att du också kan bli framgångsrik"

-Mark Twain-

Lycka till nu och tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

Med kärlek

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.6

Änglarna hjälper oss aldrig att undvika våra problem - Änglarna förvandlar dem

Änglarna vet att du länge har försökt dölja ditt innersta istället för att låta det läkas.

Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att läka ett djupt känslomässigt sår som du länge har burit.

Änglarna kommer varsamt att visa dig detta och de ber dig om att ha modet att våga titta på det och stå kvar i sanningen. Vår ovilja att titta närmare på våra egna problem beror ofta på att det fortfarande finns en naiv förhoppning att problemen försvinner av sig själva om vi bara ignorerar dem.

Det krävs känslomässigt mod för att se djupt inom oss själva och möta det som finns där.

Änglarna är här för att tala om för dig att DU har det modet som behövs just nu för att se det djupa känslomässiga såret inom dig som så länge förföljt dig. Änglarna vet att du längtar efter en förändring och att helas fullt ut. Det är dags nu! bland kan det tyckas att saker och ting blir värre istället för bättre på vägen mot en andlig transformation. Detta tillhör processen.

Änglarna vill inte att vi endast ska släta över saker och ting, utan de vill att vi går på djupet och förvandlar oss själva så att de yttre förändringar vi söker kan bli hållbara och fylla vårt liv med syfte och mening. Det är dags nu.

Änglarna vill tala om för dig att du är redo! Om du vill kan du använda följande änglabön för att överlämna situationen till änglarna:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar denna situation till er. Tack för att ni visar mig att lösningen redan finns här. Jag är villig att se mig själv och denna situation genom era ögon"

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.5

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig att förstå vad en förhöjd medvetenhet egentligen innebär. När du ändrar fokus från att se din tillvaro genom egots ögon, till att se din tillvaro genom din själs ögon kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra "glasögon".

När det här skiftet har integrerats inom dig, då har du vidgat din medvetna sida och på så sätt fördjupat/förhöjt din medvetenhet. När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras.

Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor och tankar av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt och lyckligt liv.

Det handlar om vad du väljer att prioritera. Den här veckan vill änglarna visa dig hur du kan göra detta... 

En förhöjd medvetenhet är att lära dig välja kärleken Änglarna vill visa dig hur du själv kan lära dig att steg för steg ändra fokus från att se egots perspektiv på tillvaron till att se änglarnas perspektiv på tillvaron.

När du ändrar fokus från rädslans grepp om ditt liv till kärlekens synsätt på ditt liv, kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra ”glasögon”. När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras. Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit.

Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt liv. Det handlar om vad du väljer att prioritera. Dr. Wayne W. Dyer har medverkat i filmen ”The Shift”.

I filmen redovisas en undersökning som utförts på kvinnor och män gällande deras prioriteringar före och efter detta skifte i medvetandet, från rädsla till kärlek. Prioriteringarna visade sig vara olika för kvinnor och män, vilket presenteras nedan. Prioriteringarna är listade från ett till fem, där ett är den viktigaste prioriteringen.

Prioritering för kvinnor före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Familjen

2. Självständighet

3. Karriär

4. Att passa in

5. Skönhet- att vara attraktiv Prioritering

för män före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Välstånd- pengar

2. Äventyr

3. Prestation- ”du är vad du gör”

4. Nöje

5. Respekt- att vara respekterad

Prioritering för kvinnor efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Egen personlig utveckling. Att växa som människa

2. Självvärde, självkänsla och självförtroende

3. Andlighet

4. Att vara lycklig

5. Förmågan att förlåta

Prioritering för män efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Andlighet

2. Inre frid

3. Familjen

4. Att följa Guds vilja

5. Ärlighet och hederlighet

Några tecken på en förhöjd medvetenhet:

•Du accepterar att alla har sin egen väg att följa.

•Du betraktar omvärlden och andra människor på ett icke-dömande sätt.

•Du har lätt att förlåta dig själv och andra. Det som du tidigare såg som misstag ser du nu som erfarenheter.

•Det som du tidigare betraktade som ”fel” ser du nu som en del av den gudomliga planen.

•Du blir mer rofylld.

•Du anklagar inte dig själv och andra längre. •Du har tagit ett inre beslut att göra allt du kan för att vara en så bra människa du bara kan. Du har tagit beslutet att vara fri.

•Du accepterar dig själv precis som du är.

•Du accepterar andra precis som de är.

•Du får tillgång till en inre stillhet och du upptäcker att lycka är ett naturligt tillstånd som kan uppnås utan hjälp av yttre medel.

•Du får lätt att vara dig själv.

•Du finner det skönt att tillbringa tid med dig själv i stillhet.

•Du prioriterar egen tid i stillhet.

•Du finner skönheten i allt.

•Du får allt lättare att lyssna utan att inta försvarsställning.

•Du har tålamod.

•Du omsätter i handling ditt syfte för att vara här på jorden, medveten om att livet ”prövar dig” ibland.

•Du har insikten om att du är unik och inte behöver efterlikna andra.

•Du delar med dig istället för att samla på dig.

•Du misströstar inte vid varje problem för du vet att det finns en ”andlig” och högre lösning på alla problem. Du har insikten att så fort ett problem dyker upp, gör även lösningen det.

•Du tror på en kärleksfull Gud istället för en straffande Gud. •Du känner dig älskad.

•Du är medveten om att det finns en icke-personlig universell kraftkälla som du kan använda dig av.

•Du börjar se universums tecken och de meningsfulla tillfälligheterna i ditt liv.

•Du sluter en ny överenskommelse med livet. Du höjer dig över den sociala ordningen och bryter överenskommelsen som har definierat din personliga verklighet.

•Du förstår innebörden av acceptans och kapitulation. Om inte, gör du allt för att finna denna förståelse.

•Du vet att ensamhet och tomhet är värdefulla andliga gåvor. Några tecken på ett ego- och rädslobaserat beteende:

•Du vill jämföra och tävla.

•Du vill argumentera och konfrontera.

•Du ängslas och oroar dig för allt.

•Du jagar, strävar och stressar. •Du vill att alla ska ”lägga märke” till dig.

•Dina tankar går på högvarv hela tiden. Det finns ett ständigt ”pladder” i ditt huvud hela tiden.

•Du gottar dig i andras problem och lidanden.

•Du pratar illa om andra för att må lite bättre själv.

•Du låter dina känslor styra ditt liv.

•Du pratar hellre än att lyssna och vill gärna övertyga andra om att du har rätt.

•Du går ständigt och tänker på pengar, din kropp och låter dig styras av reklambudskap.

•Det yttre skenet är mer angeläget för dig än ditt syfte och ändamål i livet.

•Du dömer andra efter deras yttre. Några förslag på hur du kan välkomna den förhöjda medvetenheten till ditt liv och få den att stanna där:

•Läs, reflektera och tillämpa Veckans Insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag..

•Prioritera att varje dag gå in i tystnaden, om så bara för ett ögonblick. •Tänd ljus så ofta du kan.

•Omge dig av skönhet.

Njut av blommors skönhet, naturens kraft, havets mäktighet och människans vänlighet.

•Var vänlig mot dig själv och andra.

•Städa ditt hem.

•Starta varje morgon med en bön.

(”Välsigna denna dag och alla jag möter”.) •Avsluta dagen med en bön. (”Tack för denna dag och alla jag mött.”)

•Låt ditt inre mantra vara: ”Jag är villig till att vara villig”.

•Ta ett inre beslut om att förverkliga den du verkligen är. •Var ärlig och sann mot dig själv och andra. "MIna kära änglar! Tack för att ni alltid hjälper mig att ha ett öppet och kärleksfullt hjärta. Tack för att ni alltid finns hos mig. Tack för att ni hjälper mig att se storheten i mig själv och andra på ett icke dömande sätt. Tack för att ni hjälper mig att inse min och andras gudomlighet och att alltid se livet från ert perspektiv.

Tack för att ni hjälper mig avlägsna alla tankar, känslor och handlingar som inte är av gudomlig natur och istället fyller mig med er välvilliga energi. Tack för att ni hjälper mig inse att när jag älskar er, så älskar jag mig själv och när jag älskar mig själv kan jag älska andra."

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap För v.4

Ängla-ambassadören är Den nya människan

Änglarna vill att du ska ta steget till att vara en Ängla-ambassadör.

Det är inte något du egentligen blir, utan något som DU ÄR.

Att vara en Ängla-ambassadör innebär att ta del av en andlig välsignelse som vitaliserar människor och som är en del av Den nya människan som vill födas fram här på jorden.

Det är Den nya människan som kommer att skapa en ny Jord, ”Ett himmelrike på Jorden”. Den nya människan är en Ängla-ambassadör som villigt är med och förnyar världens värderingar på den allra djupaste nivån. Den nya människan byter inte endast ut innehållet, utan bygger upp en ny hållbar struktur med en fast grund att stå på.

Att vara en Ängla-ambassadör betyder inte att du behöver tillkännage detta för alla och envar.

En Ängla-ambassadör behöver inte berätta detta för människor som inte har en aning om vad du pratar om.

En Ängla-ambassadör lär sig att arbeta i det tysta och att hålla sina egna rådslag.

Änglarna vill att du ska veta att när det gäller andlig visdom är det viktigt att känna till att när du talar vid fel tillfälle, på fel plats eller till fel person kan den som talar verka mer som en dåre än en vis människa.

Planen för en Ängla-ambassadör går ut på att hela en människa i taget genom kärlekens kraft.

Denna undervisning har mycket lite att göra med verbal kommunikation. Det handlar mer om en slags kvalitet av mänsklig energi. En Ängla-ambassadör är var och en som väljer att vara det. Det är de som har svarat på änglarnas anrop. Du har kanske hört talesättet: ”Många är kallade men få är utvalda”. Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna.

Änglarnas kallelse är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas kallelse. Änglarna ber dig att, idag, lyssna på ditt eget hjärtas kallelse. Änglarna är här för att tala om att du är både kallad, utvald och välsignad.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.3

Följ med i förändringens riktning

Änglarna vill den här veckan be dig om att ha tillit till att änglarna vet vad de gör och mod till att följa med i förändringens riktning.

Änglarna vill att du ska förstå att det som skapar sådan förvirring i ditt liv just nu är ditt eget motstånd och rädsla till att våga förändra ditt liv.

Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel.

Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.

Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende. Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare.

Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre. Många gånger behöver man foga sig i en förändring, men det är inte den förändringen änglarna pratar om.

Änglarna pratar om en konkret önskan att förändra det som inte gör dig nöjd i vardagen. Denna förändring är en ren viljeakt. Änglarna vill be dig om att ha tillit till att det finns en gudomlig intelligens och en gudomlig ordning som är större än vår egen intelligens och som har en bättre plan än vår egen handlingsplan.

Lita på att det finns änglar som endast vill ditt bästa och som vill se dig lyckas och utveckla din högsta potential. Om du vill kan du överlämna dina bekymmer till änglarna genom att använda följande änglabön:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar nu alla mina problem till er. Tolka den här situationen åt mig. Visa mig vad jag behöver se. Vägled mig till vad jag behöver göra. Hjälp mig att se bortom motståndet och rädslan jag känner.

Tack!"

Med kärlek

 

Om du alltid säger "vi får se", händer det aldrig någonting. -Nalle Puh-


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.2

Mod att kliva utanför din bekvämlighetszon

Änglarna vill den här veckan inspirera dig till att kliva utanför din bekvämlighetszon.

Den här veckan ger änglarna dig allt mod du behöver för att göra något nytt och annorlunda som gynnar din personliga utveckling, även om det till en början känns obekvämt.

"Your comfort zone is not the place where awakening happens" -Eckhart Tolle-

Änglarna vill påminna dig om att du inte kan tänka eller känna dig fram till en lösning.

Just nu behöver du agera.

Planeringsstadiet är över och du behöver ta konkreta steg framåt för att komma vidare. Egentligen är det klarhet du söker och denna klarhet kommer att visa sig efterhand som du tar steg för steg.

Kom ihåg att:

• För att uppleva något nytt och annorlunda behöver du göra något nytt och annorlunda.

• För att få andra resultat i livet behöver du göra andra val.

Du kan börja redan idag med att skapa en bättre miljö runt omkring dig som stödjer dig i det du vill göra och dit du vill komma.

Ta reda på vad du behöver göra för att komma igång, och gör det NU.

Änglarna vet att det värsta ligger bakom dig och att ett nytt lugn och en lättare väg ligger framför dig.

Endast genom att du läser det här nu visar din villighet till att förändras och änglarna lovar dig att de alltid är med dig.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.1

Nytt år, nya möjligheter

Änglarna vill att du den här veckan ger dig själv utrymme till reflektion.

Änglarna vill visa dig att DU har förändrats. Din inre energi är annorlunda nu än den var för ett år sedan, därför vill änglarna att du medvetet tar de steg som behövs så att även din yttre miljö kan harmoniera med din inre energi.

Änglarna vill att du tittar lite extra på följande frågor:

Trivs du där du bor? Om inte, var vill du bo? Hur ser det ut där? Umgås du med människor som lyfter dig och vill ditt bästa? Om inte, vem vill du umgås med? Hur känns det i deras sällskap?

Kan du känna glädje i ditt arbete? Om inte, vilken typ av arbete vill du ha? Vad gör du då?

Änglarna vill be dig om att sluta älta det som inte fungerar i ditt liv.

Ta reda på vad du vill och sedan lägger du all fokus och energi på det du vill och dit du vill komma.

Änglarna vill att du ska veta att det nya året bär med sig massor av nya möjligheter. Ge dig själv ett löfte om att tillvarata dessa nya möjligheter.

Jag och änglarna önskar Dig ett riktigt Gott Nytt År fyllt med nya möjligheter!

Med kärlek,


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.52

Att följa kärlekens direktiv

Änglarna vill att du, speciellt den här veckan, ska veta att följa kärlekens direktiv innebär att följa änglarnas röst.

Änglarnas röst är som en andlig radio där det är lättast att få bra mottagning sent på kvällen, tidigt på morgonen eller när vi mediterar. Det är stunder då världen och det kollektiva medvetandet inte tar vår uppmärksamhet i anspråk och våra tankar och känslor tyngs inte lika mycket av orolig energi.

Änglarna vill att du ska förstå att endast genom att läsa om andliga principer ger ingen upplysning. Du behöver tillämpa dem i ditt liv för att uppleva dem. Egot älskar att använda både religion och andlighet som täckmantel, så var uppmärksam. Ett enda ögonblick av upplyst medvetenhet räcker inte heller för att garantera en transformation av ett helt liv.

Änglarna vill att du ska veta att för de flesta är den andliga vägen långsam och bitvis arbetsam. Andlig utövning är som motion, den måste praktiseras och det är vanan som räknas. Att medvetet ställa sig på kärlekens sida i en värld där rädslans tankar dominerar, är inte alltid lätt men det kommer alltid att ge dig inre frid. Om vi vill förändra världen är det just ett sådant ställningstagande som behövs. Det finns inget andligt med att undvika världens problem. Målet är inte att undvika världen, utan målet är att läka den.

De gudomliga gåvorna kan bara ges till dem som själva försöker förkroppsliga dem.Vi behöver, som Gandhi sa, vara den förändring vi vill se i världen. Freden och friden måste börja inom oss själva och sprida sig utåt till andra människor genom att vi interagerar kärleksfullt med dem.

Änglarna vet att du har kommit långt på din andliga väg och ber dig, trots motståndet, att fortsätta framåt och inte ge upp. Änglarna ber dig att varje dag lyssna på deras röst och följa kärlekens direktiv.

Änglarna ber dig att öppna ditt hjärta, stilla dina tankar och tillåta dig själv att ta emot alla änglarnas välsignelser som kommer att skölja över dig den här veckan.

 

Jag och änglarna önskar Dig en riktigt God Jul!


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.51

Effekten av att betrakta dina tankar

Änglarna vill den här veckan visa dig hur effektfullt det kan vara att lära sig gå in i observatörsrollen för att betrakta dina egna tankar.

På så sätt avbryter du den inre dialogen, och vad du bör göra eller inte göra kommer att framstå som kristallklart för dig tack vare att du har observerat dina egna tankar från en plats vid sidan av dig själv.

Man beräknar att varje människa tänker ungefär sextiotusen tankar varje dag under den vakna delen av dygnet. Problemet är inte det enorma antalet tankar utan att vi huvudsakligen tänker samma sextiotusen tankar som vi tänkte igår, i förrgår och dagen före det. Vår inre värld upprepar sig själva i det oändliga.

Och, änglarna vill påminna dig om att vår inre värld speglar vår yttre värld. Detta innebär att det som hindrar dig från att ta dig över bron från där du befinner dig just nu till dit du vill komma spärras av denna frenetiska inre aktivitet av upprepandet av samma tankar som du kanske har tänkt i flera år. Änglarna är här för att hjälpa dig.

Den här veckan vill änglarna råda dig till att dra dig undan och söka tystnaden medan du övar dig i att gå in i observatörsrollen för att betrakta dina tankar. När du gör detta kommer du att upptäcka hur en tanke dyker upp i huvudet och hur några ögonblick senare en helt motsatt tanke stiger upp till ytan.

Betrakta tankarna som kommer och se dem sedan försvinna igen. När du har utfört detta i minst 20 minuter så överlämnar du situationen och alla dina tankar till änglarna.

Det kan du göra genom att använda följande änglabön:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar allt jag tänker och känner till er. Ta mitt förflutna och planera min framtid. Sänd mig frid och harmoni så jag kan bli fri. Må jag vara en kanal för er så att jag kan tjäna världen. Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus. Tack för att ni tar mig bortom rädslan jag känner. Må jag bli den som ni vill att jag ska vara så att jag kan göra det ni vill att jag ska göra.

Amen"

På detta sätt hjälper änglarna dig att växla över din uppmärksamhet till de tankar som förser dig med en lösning.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.50

Mod till att förverkliga din dröm

Änglarna kommer den här veckan att fylla dig med kraft och mod till att förverkliga din dröm.

Änglarna vill be dig om att ha mod till att dela med dig av din gudomligt inspirerade idé till världen.

Det är dags nu!

Du har väntat tillräckligt länge! Världen väntar och behöver Dig och Din idé! Därför vill änglarna nu hjälpa dig med att förverkliga din dröm.

Gudomligt inspirerade idéer är änglarna som knackar på din inre dörr och frågar: "Får vi komma in?"

Änglarna vill be dig om att släppa all din rädsla för vad andra ska tycka och tänka. Lita på dig själv och den gudomliga inspirationen.

Att förverkliga din dröm är detsamma som att svara:

"Varmt välkommen" till änglarna när de knackar på din dörr.

Gör dig redo för Ditt livs bästa resa! Det är Du värd! Eftersom du läser detta just nu, betyder det att du är redo.

Du förstår precis vad änglarna menar, eller hur?

Med kärlek  


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.49

En nyckel till att utvidga ditt medvetande.

Änglarna vill den här veckan guida dig med hjälp av "Änglaguiden" till att utvidga ditt medvetande och ge dig en djupare förståelse för din äkta identitet.

Kanske känns det som om:

• det finns en gnagande känsla av att du inte lever det du är här för att göra?

• du inte använder dina talanger och gåvor?

• du inte kan uppleva en samhörighetskänsla med andra?

• där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla?

• du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

• du är ensam trots alla dina vänner?

• du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner?

• du längtar efter att få fly iväg och ”starta om” i en annan stad eller annat land?

• alla missförstår dig. Du kan känna dig missförstådd av både familj, vänner och arbetskamrater?

Kan du känna igen dig?

Du är inte ensam. Många känner detta just nu. Det finns en frustration över livet och fler börjar ställa sig frågan: Det måste finnas ett annat sätt att leva livet på? det en ny bok "Änglaguiden" är till för dig som befinner dig i ett vägskäl i livet och behöver en hjälpande hand som guidar dig över bron från där du befinner dig just nu till dit du vill komma.

När detta uppträder i ditt liv kan du vara säker på att ett medvetandeskifte, inom dig, är på väg att inträffa. Det är inte en fråga om NÄR, utan om HUR. Änglaguiden är en nyckel till att utvidga ditt medvetande för att skapa en ökad förståelse för din äkta identitet. Genom änglarna blir du vägledd på ett ödmjukt och glädjefyllt sätt. Vill du få ytterligare guidning av änglarna, så kan jag rekommendera dig "Änglaguiden som änglapaket

Veckans Insikt & Änglabudskap för V.48

Ett nödvändigt steg

Änglarna vet att du står inför ett val.

Detta val är ett nödvändigt steg i din personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

Det är ett inre val du behöver göra för att kunna ta dig vidare. Det kommer en tid i varje människas liv då det är nödvändigt att göra ett val.

Den tiden är NU!

Kom ihåg att även om du inte gör ett aktivt val själv, så är även det ett val som livet kommer att välja åt dig.

Änglarna ber dig om att medvetet själv, istället, göra detta val. Änglarna vill be dig om att släppa rädslan för att göra "fel" val.

Det finns inga "fel" val. Du kan aldrig skapa något som är "fel". Men, det kan finnas vissa syften som du kanske inte ännu fått insikt om eller förstått fullt ut. Detta är i sin ordning, acceptera då att det är så just nu. Innan du gör ett aktivt val kan du titta lite djupare på din intention och ditt syfte bakom detta val.

Om ditt syfte till varför du gör detta val är för allas bästa, då ber änglarna dig att gå vidare och genomföra det du tänkt. Om ditt syfte till varför du gör detta val är endast för ditt eget bästa, då ber änglarna dig att tänka om och välja igen. Den här veckan är änglarna med dig och guidar dig till det som är rätt för dig och alla inblandade.

Kom ihåg att det "rätta" valet inte alltid är det lätta. Men, det kommer alltid att ge dig lugn, ro och inre frid.

Vill du få ytterligare guidning av änglarna, så kan jag rekommendera dig att läsa min nya bok "Änglaguiden". Se mer nedan

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.47

Gåvan från änglarna

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att i alla andliga läror finns kodade budskap från Gud som innehåller den absoluta sanningen och kärnan i dess lära gäller för alla eftersom de representerar en djupare metafysisk sanning.

Änglar representerar Guds tankar och änglarna talar till oss hela tiden, men de flesta lyssnar inte. Vi ber om vägledning, men när den kommer så kanske vi säger: "Nej tack, en annan gång kanske" eller "Inte nu, jag har inte tid".

Änglarna vill den här veckan be dig om att verkligen lyssna. De har hört dina böner om vägledning och de är här för att vägleda dig. Den här veckan är början på något nytt och änglarna är här för att ge dig denna gåva.

Varje situation innebär ett val: föredrar vi att stanna kvar i de egobaserade mönstren av tankar och handlingar, eller väljer vi att leva på ett mer kärleksfullt sätt med ett utvidgat medvetande? Slår vi in på en väg av rädsla och begränsningar eller väljer vi att uttrycka oss på en högre nivå? Väljer vi att ta oss tid för att släppa in änglarna i vårt liv eller väljer vi att inte lyssna?

Vilket vi än lyssnar på förvandlas vi själva till. Det största verktyget Gud har givit oss för att förändra världen är makten att ändra vårt sätt att betrakta den, och änglarna skänker dig just nu detta vertyg.

Detta är gåvan från änglarna till just DIG. Änglarna kan lova dig att om du använder denna gåva väl och inställer både kropp och själ i kärlekens och änglarnas tjänst kan vi en dag få uppleva en upplyst värld, här på jorden.

Änglarna kan lova dig detta för de vet att DU är upplysningens elev som vill förstå änglarnas budskap och tillämpa dem i livet.

Du Är Välsignad! Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.46

Tillämpa meditation i ditt vardagliga liv för där finner du svaren på alla dina frågor

Änglarna vet att du gärna vill ha svar på en fråga som du länge har ställt dig.

För att du ska komma vidare vill nu änglarna hjälpa dig. Du har länge letat efter ett tecken och här är tecknet du har letat efter.

Änglarna vet att det pågår mycket inom dig just nu och det kan kännas som om dina tankar lever ett eget liv där den ena tanken avlöser den andra och skapar kaos inom dig.

Det är viktigt just nu att du skapar tid för meditation så du kan få tyst i huvudet.

Denna tystnad kommer att hjälpa dig. I denna tystnad kommer en helt ny lösning att träda fram. En lösning som du inte kan tänka dig fram till.

Det är viktigare än du tror att du skapar detta utrymme i ditt liv. Och låt detta utrymme få ta plats i ditt liv, varje dag. Det är dags nu att börja meditera dagligen och skapa en hållbar rutin för detta som passar dig.

Svaret på din fråga är JA. JA, du är på rätt väg och JA, du kan lita på din egen intuition.

Du har kommit långt på din väg och nu är det dags att fördjupa och inte bredda.

Nu är det dags att ”välja din väg” där du kan gå djupt, istället för att hoppa hit och dit och inte komma vidare. Änglarna kommer att guida dig till Din Väg. Var uppmärksam på alla tecken som visar sig så att du med lätthet kan förstå insikten.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.45

Förändringen som kommer är av gudomlig natur

Änglarna vet att du längtar efter en förändring och de är här för att hjälpa dig att göra dig fri från det som håller dig tillbaka.

Det är dags att släppa taget om det som inte är du och som inte tillhör dig. Tillåt dig själv att ömsa skinn. Först när du har tillåtit dig själv att släppa bindningen till den situation eller person som just nu håller dig tillbaka, kan du omfamna den förändring som kommer.

Förändringen som kommer är av gudomlig natur, så släpp alla dina rädslor och ha tillit till att änglarna vet vad de gör, när det ska göras och hur detta kommer att genomföras. Släpp alla tankekonstruktioner och känslomässiga förväntningar på ett visst givet resultat.

Detta är större än du, just nu, har förmågan att tänka dig fram till. Detta är en förändring av en glädjefylld natur. Ibland skjuter vi människor upp och undan vissa saker som vi innerst inne vet att vi borde ta hand om. Vilka delar av oss själva som vi än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu. Det kanske handlar om förhållanden, beroenden, något med jobbet, något med barnen, vår familj eller annat.

Vad det än är så är det egentligen inte själva situationen som är den viktiga utan ditt medvetandetillstånd när du tar hand om situationen.

Det viktiga här är insikten att vi begränsar vår egen möjlighet att leva ett storslaget liv så länge vi inte tar itu med problemet. Det som håller så många tillbaka från att ta itu med saker är inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja.

Vi känner oftast till många av principerna för det högre medvetandet, men vi tillämpar dem inte i vårt vardagliga liv. Istället förlåter vi när det är lätt, känner tillit när det verkar logiskt försvarbart och älskar när det passar oss och när vi vet att vi är älskade tillbaka.

Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är ”andliga elever”, men utmaningen är att även lyckas ta ”den andliga examen”.

Det är inte alltid lätt att tillåta vår andliga potential att födas för att ”komma ut ur den andliga garderoben”.

Det är egentligen väldigt enkelt, men det betyder inte att det alltid är lätt. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt.

Änglarna vill hjälpa dig med att göra dig redo och villig till att ta itu med detta arbete så att du kan vara en av dem som går först i ledet och vågar visa andra vägen till befrielse.

Att förändras, och förändras till det bättre kan vara två helt olika saker. Änglarna ber dig om att inte göra en förändring för att du vill fly ifrån något, någon och din nuvarande situation. Utan änglarna ber dig om att göra en förändring till något bättre.

Allt handlar om ditt syfte till varför du vill göra en förändring.

Vill du ifrån något eller till något?

Och, i så fall, vad och varför?

Med kärlek, 

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.44

Din äkta identitet, sanna livsuppgift och överflödet inom dig

Änglarna vill den här veckan att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du upplever att andra behandlar dig. Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet.

Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver. Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv ser du bara brist. Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och äkta identitet.

Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Den är en del av Den Du Är. Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig. De vill få dig att förstå att du inte kan ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna. Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det, och kan då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande den här veckan: Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, då kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd. Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattningen av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar. Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd. Om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv. En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det. Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet.

Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv. Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.

Med kärlek,

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.43

Några vägledande livsprinciper från änglarna.

Änglarna vet att du har bett dem om vägledning och de vill att du ska veta att de är här för att hjälpa dig. Vilken livssituation du än är i så kan du tillämpa följande livsprinciper: ~

Det du gör motstånd mot växer. Det du gör motstånd mot växer eftersom din känslomässiga energi koncentreras till det du fokuserar på.

Försök att ändra fokus från det du inte vill ha till det du vill ha in i ditt liv. På så sätt växer istället det du vill ha in i ditt liv. ~ Du kan inte hjälpa dig själv, andra och världen genom att ägna dina tankar åt det negativa.

När du riktar din uppmärksamhet på världens negativa händelser så förstärks din fokus på det negativa. Försök att vara medveten om det som händer i världen, och medvetet ändra fokus till det som är positivt och kreativt. Kom ihåg att när du gjort detta till en vana i ditt liv så kräver det inte lika mycket energi från dig. ~

Det finns tillräckligt åt alla. Bristtänkande skapar brist. Kom ihåg att livets goda aldrig tar slut eftersom det finns mer än tillräckligt åt alla. Det är meningen att livet ska vara rikt. Låt ditt liv fyllas av kärlek, tillit, medkänsla och överflöd och du kommer allt att ha ett rikt liv. ~

Dina tankar och känslor är dina redskap, din nyckel och porten in till ett rikt liv. När du väl har tagit till dig den djupa insikten att källan till allt överflöd ligger bortom dina tankar och känslor kan du låta dina tankar och känslor vara ett redskap för källan att visa dig hur du kan skapa det liv som du är ämnad till att leva och hur det automatiskt och utan ansträngning från din sida dras till dig och kommer in i ditt liv. ~

Välsigna allt och alla. När du börjar välsigna allt och alla, så även dig själv, så kommer du automatiskt och ansträngningslöst att lösa upp negativitet och missämja. På så sätt kommer du att komma i samklang med änglarnas energi och leva ditt liv enligt denna höga frekvens.

Ett tips är att starta dagen med följande änglabön:

”Mina kära änglar, Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra? Vad vill ni att jag ska säga? Och, till vem? Låt mig välsigna allt och alla jag möter mer er kärleksfulla energi. Amen”

Med kärlek,

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.42

Tacksamhetens gåva!

Änglarna vill den här veckan påminna dig om kraften i tacksamhetens gåva.

Änglarna vill hjälpa dig med att skifta fokus ifrån allt det som inte är bra med ditt liv och allt det som du inte har, till allt det som är bra med ditt liv och allt det som du redan har. Att fokusera på det du har och det som är bra i ditt liv är ett konstruktivt sätt att skifta perspektiv från självsabotage till självförverkligande.

Änglarna vet att du just nu har fastnat i ett självsaboterande tankemönster av invanda tankar och känslor som äter upp dig inifrån.

Änglarna vill att du ska veta att detta är endast invanda tankar som du själv kan välja att förändra i denna stund, utan att anklaga dig själv eller lägga skuld på någon eller något annat. För in ljuset, istället för att försöka ta bort mörkret. Då kommer automatiskt mörkret att avlägsnas, eftersom mörkret inte kan befinna sig på samma plats där ljuset är starkt närvarande. Detta är att ta tillbaka kraften till ditt eget liv.

Änglarna vill hjälpa dig med det NU.

Änglarna ber dig att NU, och sedan varje dag framöver, skriva ner en sak i ditt liv som du är tacksam för. Sedan skriver du tre anledningar till varför du är tacksam för just detta. De tre anledningarna blir då din intention och ditt syfte som alltid är den drivande kraften och energin bakom det som händer, vilket i sin tur är den energin som du attraherar in i ditt liv.

Jag är tacksam för______________

Därför att:

• _______________________

• _______________________

• _______________________

Det här hjälper dig att styra om din inre kompass från självsabotage till självförverkligande genom att du för in tacksamhetens gåva i din vardag.

Änglarna tackar Dig för att Du har valt att finnas här på jorden just nu.

Därför att:

• Du är kärleken…

• Du är tilliten…

• Du är modet som behövs här på jorden just nu.

Änglarna viskar: ”Jag älskar Dig”! Du är så nära att upptäcka varför du har valt att befinna dig här på jorden just nu.

Håll ut! Du är så nära att upptäcka den Du verkligen Är bortom all smärta, allt lidande och allt självsabotage. Du är på väg till att förverkliga dig själv. Detta är inte något du kan tänka dig till.

Detta är något du behöver uppleva.

Och när du väl har upplevt detta, så vet du vem Du verkligen Är och du kommer aldrig att behöva ifrågasätta detta mer. Fram tills dess så ber änglarna dig att praktisera tacksamhetens gåva.

Och när du minst anar det så kommer alla Guds välsignelse att skölja över dig, i dig och runt dig och du kommer att förstå vad änglarna försöker visa dig.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.41

Skillnaden mellan en personlig åsikt och ren information

Änglarna vill den här veckan lära dig förstå skillnaden mellan en personlig åsikt och ren information.

Änglarna vet att du försöker handskas med en viss situation just nu.

Änglarna är här för att ödmjukt tala om för dig att du tar saker och ting alldeles för personligt just nu. Ta ett steg tillbaka och betrakta situationen utifrån innan du agerar till att ta nästa steg. Änglarna vet att du redan har kommit långt i din andliga förståelse och utveckling.

Nu är det dags att gå ännu djupare. Du är redo för det nu! Det är detta situationen vill tala om för dig! Det är oerhört viktigt i din andliga utveckling att du lär dig att separera dig själv från situationer som uppstår i ditt liv och dina egna tolkningar (tankar och känslor) kring och om situationer som uppstår i ditt liv.

En situation i sig självt är endast ren information till dig. Det är när du tolkar situationen genom dina egna tankar och känslor som det övergår till en personlig åsikt om situationen. Änglarna ber dig om att försöka separera den rena informationen och din personliga åsikt kring situationen.

Änglarna vill få dig att förstå att du kan endast uppleva ren information om en situation när du släpper dina egna tankar, känslor, etiketter, behov av att ha "rätt" och dömande om situationen. När du har förstått denna djupa andliga insikt så förstår du också att när en situation uppstår har du alltid ett val.

Du kan välja i stunden att antingen se och tolka situationen genom ditt ego, dvs. invanda tanke- och känslomönster.

Eller, så kan du i stunden ta ett djupt andetag och kalla in änglarna genom att säga "Mina kära änglar! Jag är villig till att se situationen genom era ögon". Änglarna vet att det här är på en djupt andlig avancerad nivå.

Men, änglarna vet att du är redo till att avancera i din utveckling. Den här veckan vill änglarna att du övar när olika situationer uppstår. Gör ett medvetet mellanrum mellan själva situationen och din egen tolkning av den.

I det mellanrummet kallar du in änglarna. På det sättet kommer du alltid att kunna se alla situationer genom änglarnas ögon och du kommer därefter att alltid göra dina val som är det högsta bästa för alla inblandade.

Kom ihåg att änglarna alltid är med dig!

 

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.40

Håll ut! Du är så nära!

Änglarna vill den här veckan be dig om att inte ge upp!

Du är endast ett steg ifrån att manifestera det du behöver för att uppnå ditt mål. Vad du än gör så fortsätt att vandra framåt.

Änglarna vet att du har kämpat länge, är trött och på väg att ge upp. Änglarna ber dig att tänka om. Håll ut! Du är så nära!

Änglarna vet att du har bett dem om att ge dig ett tecken så du vet att du är på rätt väg och att detta är det "rätta" för dig att göra. Här har du ditt tecken som du väntat på. Änglarna tror på dig, älskar dig och de vet att du kommer att lyckas. Ha tillit! Håll fokus!

Koncentrera dig på en sak i taget och gör det med full koncentration, fokus och tillit. Det är receptet för framgång. Du är så nära... Änglarna vill också påminna dig om att varken dina tankar, känslor eller beteenden kan fullt ut definiera den Du Är, så identifiera dig inte med dem. Allt negativt som du tänker är konstruerat av ditt sinne och dina tankar. Dessa tankar kommer och går.

Ta det inte personligt. Det är inte den du verkligen är. All ilska, oro, tristess, trötthet och nedstämdhet som du känner är tillfälliga känslor skapade av ditt ego, det vill säga dina egna tankar som du identifierar dig med och gör till din bild av dig själv.

Dessa känslor kommer och går. Ta det inte personligt. Det är inte den du verkligen är. Alla självsaboterande val du gör är projicerade dolda egenskaper skapade av din "skugga"*. Dessa egenskaper kommer och går. Ta det inte personligt. Det är inte den du verkligen är. Det är dags nu att släppa taget om gamla tankar, känslor och beteenden som inte gagnar dig längre.

Nu är tiden inne för att verkligen släppa fram den Du Är. Den Du Är, är inte något som kommer och går. Den Du Är, är något som består och som är mycket mer än så.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.39

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att förstå mänsklighetens nuvarande medvetandetillstånd och dit vi är på väg.

När du ändrar fokus från egots perspektiv på tillvaron till själens perspektiv på tillvaron kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra "glasögon".

När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras. Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt och lyckligt liv.

Det handlar om vad du väljer att prioritera och var du lägger din fokus och grad av koncentration. När du går under ytan och bortom dina tankar och känslor så börjar du förstå att allt hänger samman med den källa av liv som det/den/du kommer ifrån.

När du tittar på något eller någon och låter det vara som det är utan att påtvinga det ett begrepp eller sätta någon etikett på det, uppstår en känsla av frid, djup vördnad och förundran inom dig.

Du har då klivit bortom egots domäner och dömandets värld och tagit ett steg in i änglarnas värld och den förhöjda medvetenheten. Då kommunicerar änglarna tyst med dig och återspeglar ditt innersta väsen, ditt själsliga Jag.

När du täcker över världen, saker, ting, situationer och andra människor med ord, benämningar och olika dömande etiketter så föder du egot.

Ditt själsliga Jag ligger bortom alla mentala och verbala etiketter på saker, ting, situationer och andra människor. Att ta ett steg in i änglarnas värld är att först uppmärksamma tystnadens mellanrum mellan dina tankar.

Sedan låter du detta mellanrum få ta mer och mer plats i ditt liv. När mellanrummen mellan dina tankar är fler än dina tankar, då har du tagit dig över bron till själens perspektiv på tillvaron och du är då en del av den förhöjda medvetenheten som är på väg att födas in i den här världen.

Du blir då en utav dem som går först i ledet och visar andra vägen. Det är din sanna livsuppgift. Våga anta utmaningen som änglarna har välsignat dig med. Våga gå igenom dina egna personliga blockeringar så att du även kan bryta de kollektiva barriärerna.

När du har tagit dig igenom dina egna personliga blockeringar, då är det dags att även bryta igenom de kollektiva barriärerna. Då har du blivit en andlig lärare som visar andra vägen. Om du har läst så här långt och förstår innebörden av texten (det du läser känns meningsfullt inom dig), då är du redan en andlig lärare som visar andra vägen. Du upplever redan inom dig en upplösning av egots tankemönster och du känner redan inom dig hur en ny dimension av en föhöjd medvetenhet växer fram.

Änglarna ber dig då att våga gå först i ledet och anta utmaningen till att bli mer aktiv med att sprida din visdom till världen. Änglarna kommer att visa dig hur du kan göra detta. Om du inte har orkat läsa hela texten (du har hoppat direkt ner till slutet av texten) eller om du upplever att du inte alls förstår vad texten handlar om (det du läser känns som ett helt annat språk) då behöver du lite mer tid för att väcka den slumrande potentialen inom dig. Du är på rätt spår och du behöver låta processen få ta den tid den behöver.

Änglarna är med dig och vägleder dig under hela denna process.

Fortsätt att vecka för vecka läsa "Veckans Insikt & Änglabudskap" tills du en dag upplever att texten börjar bli mer levande för dig och du inte längre endast läser budskapen, utan även tillämpar dem i ditt liv.

En förhöjd medvetenhet är inte något du endast läser om, det är något du upplever. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något. Jag och änglarna finns här för Dig.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.38

Problem är endast en mental konstruktion av en situation

Änglarna vill hjälpa dig förstå att du inte är dina tankar och känslor.

Du är medvetenheten bortom dina tankar och känslor som betraktar och iakttar dessa.

Det är när du identifierar dig med dina tankar och känslor som problem uppstår. Tankar och medvetande är inte samma sak.

Dina tankar är endast en liten del av medvetandet som inte kan existera utan medvetandet. Däremot kan medvetandet existera utan några tankar.

Känslor är kroppens reaktion på olika tankar, dina eller någon annans, och de uppstår i skärningspunkten mellan kroppen och sinnet. En fientlig tanke av något slag, din egen eller någon annans, leder till en viss ansamling energi i kroppen som uttrycker sig som oro, rädsla, negativitet etc.

Dina tankar och känslor är alltid präglade av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det som är välkänt för dig, även om det är smärtsamt. Därför kan du aldrig lösa ett problem på den nivå där problemet har uppstått, för du kommer då bara att upprepa det förflutna. Änglarna vill att du ska komma ihåg att problem är inget annat än mentala konstruktioner av situationer som uppstår.

När en situation uppstår behöver den hanteras, inget annat. Det är när du går in med dina tankar och känslor och dömer situationen som "bra" eller "dålig" som ett problem kan uppstå. Du tappar då kontakten med medvetenheten bakom dina tankar och känslor och du upplever då obehag, rädsla, oro, missnöje, skuldkänslor etc.

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att stanna kvar i medvetenheten bortom dina tankar och känslor när olika situationer uppstår. När en situation uppstår nästa gång så ber änglarna dig och stanna upp och be dem om hjälp innan du hinner sätta en mental etikett på situationen.

Sedan bestämmer du dig för att villigt hantera situationen. Du kan hantera en situation på följande sätt: 1. Agera. När en situation uppstår kan du välja att agera, det vill säga lämna situationen eller förändra den.

Att förändra den innebär att du transformerar om den. Det gör du genom att ta tag i den direkt, ringa det där samtalet, prata med den där personen, skicka det där brevet etc.

Du är villig till att göra det som situationen kräver. Du är villig till att förändras, så att en transformation kan bli möjlig.

2. Acceptera. När en situation uppstår och du inte kan varken lämna situationen eller förändra den så behöver du acceptera den. Att acceptera den är ett val du gör i stunden, vilket innebär att ibland behöver du acceptera att du för tillfället inte klarar av att lämna situationen eller förändra den. Då inväntar du modet till att klara av att agera, utan att döma situationen.

Änglarna existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas och där bearbetar änglarna medvetandet. När du ber änglarna om hjälp så hjälper de dig genom att leda dig bortom dina tankar och känslor till det rena medvetandet där du kan finna konstruktiva lösningar på de situationer som uppstår, utan att du behöver upprepa det förflutna.

Använd gärna änglabönen nedan:

"Mina kära änglar, Jag överlämnar denna situation till er.

Jag förstår inte det här, men det gör ni.

Jag ser inte framtiden, men det gör ni.

Jag vet inte vad som är bäst för alla, men det gör ni.

Jag lägger min tillit till er.

Tack för att ni visar att lösningen redan finns här.

Jag är villig att se situationen genom era ögon.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.37

 En viktig insikt genom en person du möter

Änglarna älskar att skicka andra människor med budskap till dig.

Och, den här veckan kommer du att få ett budskap med en viktig insikt genom en person du möter.

Lita på att änglarna ger dig bästa möjliga tillfälle till vägledning.

Släpp dina egna förväntningar på hur, var och på ett visst givet resultat.

Kom ihåg att vägledningen kommer inte att komma när det passar dig, utan den gudomliga ordningen har ett eget schema och kommer inte att följa dina förväntningar.

Änglarna ber dig om att vara uppmärksam och inte ignorera något eller någon.

Änglarna vill också påminna dig om att DU kan vara en budbärare med en viktig insikt till någon annan.

Starta gärna varje morgon med följande änglabön:

"Mina kära änglar, Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra? Vad vill ni att jag ska säga? Och, till vem?"

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.36

Slösa din tid eller investera i din tid!

Den här veckan vill änglarna utmana dig med att tänka nya tankar och göra något annorlunda.

Änglarna är här för att tala om för dig att DU har utvecklats och förändrats.

Din inre energi är annorlunda nu än den var för ett år sedan, därför vill änglarna be dig om att utmana dig själv med att tänka nya tankar och göra något annorlunda.

Änglarna vill påminna dig om att: • För att uppleva något annorlunda, behöver du göra något nytt och annorlunda

. • För att få andra resultat i livet, behöver du göra andra val.

• För att kunna göra andra val, behöver du tänka nya tankar.

• För att tänka nya tankar, behöver du förstå att det är din intention och ditt syfte som ligger bakom dina val som är det viktiga.

Änglarna vill att du ärligt, inom dig själv, svarar på följande frågor:

• Var vill jag vara om ett år, och varför?

• Om jag fortsätter att göra det jag gör nu, kommer jag då att kunna ta mig dit?

• Vad tänker jag göra åt det, och hur ska jag gå till väga?

Änglarna vill också påminna dig om att alla har vi lika mycket tid till vårt förfogande.

Vi kan antingen slösa vår tid eller investera i vår tid. Oavsett, så kommer tiden att gå.

Den här veckan kommer änglarna hjälpa dig med att på ett konstruktivt sätt investera i din tid.

De kommer hjälpa dig med att skifta perspektiv så du kan se dig själv och ditt liv genom kälekens ögon, istället för rädslans ögon.

 

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.35

Följ med i förändringens riktning

Den här veckan vill änglarna be dig om att ha mod att följa med i förändringens riktning.

Det som skapar så stort lidande i våra liv är vårt eget motstånd och rädsla till att förändra våra liv. Den svåraste stunden i en människas liv är när man känner att man inte klarar av att förändra sitt liv och ge sig in i förändringens riktning.

Många gånger behöver man foga sig i en förändring, men det är inte den förändringen änglarna pratar om.

Änglarna pratar om en konkret önskan att förändra det som inte gör dig nöjd i vardagen, och denna förändring kräver ren viljekraft.

Änglarna är här för att lyfta bort bördan från dina axlar och transformera om den stagnerade energin till viljekraft. Den här veckan kommer du att känna kraft och motivation till att göra en förändring i din vardag.

Följ med i den riktningen så kommer det att bli en hållbar förändring och en ny grund att stå på.

Änglarna vill att du ska veta att de ser att du hedrar och följer ditt hjärtas vägledning och att du är på väg att materialisera det som du behöver och önskar.

Änglarna försäkrar dig om att du i en nära framtid kommer att manifestera din inre längtan.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.34

Mod att avsluta det som inte längre fungerar.

Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig finna det mod som behövs för att avsluta något som inte längre fungerar för dig.

Det som inte är DU och det/den som inte tillhör dig och din livsväg kommer att avlägsnas från ditt liv.

Änglarna ber dig att se det här som en välsignelse och inte som ett straff. Änglarna vill påminna dig om att det som tillhör dig kan ingen annan ta ifrån dig och de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Ha tillit till att Universums intelligens vet vad den gör och ställ dig inte i vägen för dess framfart för det finns mer bakom kulisserna än vad du kan se just nu.

Helt andra möjligheter, på en nivå som du ännu inte kan förstå eller tänka dig till, håller på att öppnas för dig. Det är dags att på ett elegant sätt avsluta det som inte längre fungerar i ditt liv för att sedan starta om på nytt, kanske någon helt annanstans.

Änglarna är här för att hjälpa dig finna det mod som behövs för denna förändring.

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.33

Nya möjligheter

Änglarna är här för att säga att goda nyheter är på väg in och nya möjligheter kommer att presentera sig för dig den här veckan.

Änglarna vet att du har bett dem om vägledning och de vill att du ska veta att de hört dig och är med dig. De kommunicerar hela tiden med dig, så lyssna väl och lita på informationen du får.

Du är på rätt spår och du gör framsteg även om du själv kanske upplever att du vandrar i motvind och att allt verkar ta mycket längre tid än vad du tänkt dig.

Änglarna vill att du ska komma ihåg att du följer en väg med en vision som andra kanske inte förstår just nu, och det tar alltid mycket mer energi att skapa nya vägar än att följa de gamla. Du är en av dem som har energin, modet och kraften till att gå först i ledet och skapa nya vägar som andra sedan kommer att följa.

Ha tillit, håll hoppets låga brinnande och stå kvar i din sanning.

Du kommer att komma segrande ut på andra sidan.

Öppna upp och gör dig mottaglig, den här veckan, för att ta emot de nya möjligheterna som kommer att komma din väg.

 

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.32

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

 

Änglarna vet att det är din längtan efter att få lära känna din egen gudomliga gnista inom dig som gör att du läser detta just nu.

Änglarna existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas och där bearbetar änglarna medvetandet.

Den här veckan kommer änglarna hjälpa dig med att fördjupa din förståelse av vad en förhöjd medvetenhet innebär för att tända din gudomliga gnista inom dig.

En förhöjd medvetenhet- Vad är det?

 

En förhöjd medvetenhet är att lära dig välja kärleken Änglarna vill visa dig hur du själv kan lära dig att steg för steg ändra fokus från att se egots perspektiv på tillvaron till att se änglarnas perspektiv på tillvaron.

När du ändrar fokus från rädslans grepp om ditt liv till kärlekens synsätt på ditt liv, kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra ”glasögon”. När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras.

Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt liv. Det handlar om vad du väljer att prioritera.

Dr. Wayne W. Dyer har medverkat i filmen ”The Shift”. I filmen redovisas en undersökning som utförts på kvinnor och män gällande deras prioriteringar före och efter detta skifte i medvetandet, från rädsla till kärlek.

Prioriteringarna visade sig vara olika för kvinnor och män, vilket presenteras nedan.

Prioriteringarna är listade från ett till fem, där ett är den viktigaste prioriteringen.

Prioritering för kvinnor före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Familjen

2. Självständighet

3. Karriär

4. Att passa in

5. Skönhet- att vara attraktiv

Prioritering för män före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Välstånd- pengar

2. Äventyr

3. Prestation- ”du är vad du gör”

4. Nöje

5. Respekt- att vara respekterad

Prioritering för kvinnor efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Egen personlig utveckling. Att växa som människa

2. Självvärde, självkänsla och självförtroende

3. Andlighet

4. Att vara lycklig

5. Förmågan att förlåta

Prioritering för män efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Andlighet

2. Inre frid

3. Familjen

4. Att följa Guds vilja

5. Ärlighet och hederlighet

Några tecken på en förhöjd medvetenhet:

•Du accepterar att alla har sin egen väg att följa.

•Du betraktar omvärlden och andra människor på ett icke-dömande sätt.

•Du har lätt att förlåta dig själv och andra. Det som du tidigare såg som misstag ser du nu som erfarenheter.

•Det som du tidigare betraktade som ”fel” ser du nu som en del av den gudomliga planen.

Du blir mer rofylld.

•Du anklagar inte dig själv och andra längre.

•Du har tagit ett inre beslut att göra allt du kan för att vara en så bra människa du bara kan. Du har tagit beslutet att vara fri.

•Du accepterar dig själv precis som du är.

•Du accepterar andra precis som de är.

•Du får tillgång till en inre stillhet och du upptäcker att lycka är ett naturligt tillstånd som kan uppnås utan hjälp av yttre medel.

•Du får lätt att vara dig själv.

•Du finner det skönt att tillbringa tid med dig själv i stillhet.

•Du prioriterar egen tid i stillhet.

•Du finner skönheten i allt.

•Du får allt lättare att lyssna utan att inta försvarsställning.

•Du har tålamod.

•Du omsätter i handling ditt syfte för att vara här på jorden, medveten om att livet ”prövar dig” ibland.

•Du har insikten om att du är unik och inte behöver efterlikna andra.

•Du delar med dig istället för att samla på dig.

•Du misströstar inte vid varje problem för du vet att det finns en ”andlig” och högre lösning på alla problem. Du har insikten att så fort ett problem dyker upp, gör även lösningen det.

•Du tror på en kärleksfull Gud istället för en straffande Gud.

•Du känner dig älskad.

•Du är medveten om att det finns en icke-personlig universell kraftkälla som du kan använda dig av.

•Du börjar se universums tecken och de meningsfulla tillfälligheterna i ditt liv.

•Du sluter en ny överenskommelse med livet. Du höjer dig över den sociala ordningen och bryter överenskommelsen som har definierat din personliga verklighet.

•Du förstår innebörden av acceptans och kapitulation. Om inte, gör du allt för att finna denna förståelse.

•Du vet att ensamhet och tomhet är värdefulla andliga gåvor. Några tecken på ett ego- och rädslobaserat beteende:

•Du vill jämföra och tävla.

•Du vill argumentera och konfrontera.

•Du ängslas och oroar dig för allt.

•Du jagar, strävar och stressar.

•Du vill att alla ska ”lägga märke” till dig.

•Dina tankar går på högvarv hela tiden. Det finns ett ständigt ”pladder” i ditt huvud hela tiden.

•Du gottar dig i andras problem och lidanden.

•Du pratar illa om andra för att må lite bättre själv.

•Du låter dina känslor styra ditt liv.

•Du pratar hellre än att lyssna och vill gärna övertyga andra om att du har rätt.

•Du går ständigt och tänker på pengar, din kropp och låter dig styras av reklambudskap.

•Det yttre skenet är mer angeläget för dig än ditt syfte och ändamål i livet.

•Du dömer andra efter deras yttre. Några förslag på hur du kan välkomna den förhöjda medvetenheten till ditt liv och få den att stanna där:

•Läs, reflektera och tillämpa

Veckans Insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag..

•Prioritera att varje dag gå in i tystnaden, om så bara för ett ögonblick.

•Tänd ljus så ofta du kan.

•Omge dig av skönhet.

•Njut av blommors skönhet, naturens kraft, havets mäktighet och människans vänlighet.

•Var vänlig mot dig själv och andra.

•Städa ditt hem. •Starta varje morgon med en bön. (”Välsigna denna dag och alla jag möter”.)

•Avsluta dagen med en bön. (”Tack för denna dag och alla jag mött.”)

•Låt ditt inre mantra vara: ”Jag är villig till att vara villig”.

•Ta ett inre beslut om att förverkliga den du verkligen är. •Var ärlig och sann mot dig själv och andra.

 

MIna kära änglar! Tack för att ni alltid hjälper mig att ha ett öppet och kärleksfullt hjärta.

Tack för att ni alltid finns hos mig.

Tack för att ni hjälper mig att se storheten i mig själv och andra på ett icke dömande sätt.

Tack för att ni hjälper mig att inse min och andras gudomlighet och att alltid se livet från ert perspektiv.

Tack för att ni hjälper mig avlägsna alla tankar, känslor och handlingar som inte är av gudomlig natur och istället fyller mig med er välvilliga energi.

Tack för att ni hjälper mig inse att när jag älskar er, så älskar jag mig själv och när jag älskar mig själv kan jag älska andra.

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.31

 

Ge situationen utrymme Änglarna vet att du just nu försöker finna en lösning på en viss situation. Situationen kan vara arbetsrelaterad, ha med pengar att göra eller så handlar det om en relation. Relationen kan vara med en vän, kollega, familj eller en kärleksrelation. Oavsett, så är änglarna här för att hjälpa dig att komma vidare med situationen.

Änglarna vet att du söker klarhet i situationen för att kunna ta ett viktigt beslut. Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig att ta nästa steg. Änglarna vet att du känner dig förvirrad just nu och de vill att du ska veta att det tillhör processen.

Börja med att acceptera förvirringen. Ta sedan ett djupt andetag och ge situationen utrymme, det vill säga släpp dina tankar och förväntningar kring situationen. Låt situation bara vara som den är och sätt ingen etikett på den, så som "bra" eller "dålig". Klarheten kommer inte genom att tänka fram en lösning.

Just nu behöver du ta ett steg tillbaka från situationen och ge den utrymme att andas. Låt situationen bara vara för några dagar. Änglarna ber dig att under dessa dagar planera in något riktigt trevligt, något som du länge har längtat efter att göra. Kanske vill du läsa en bra bok?

Kanske vill du ta en riktigt skön och lång promenad? Kanske vill du ge dig själv tillåtelse att sova riktigt länge? Kanske vill du se en riktigt bra och rolig film?

Kanske vill du besöka den där vännen? Oavsett vad du gör, så se till att njuta riktigt ordentligt och ha tillit till att änglarna kommer att hjälpa dig att komma till insikt om vad ditt nästa steg är.

Var uppmärksam, för klarheten kan komma på ett sätt som du inte förväntar dig. Kom ihåg att änglarna alltid är med dig! Om du vill kan du använda änglabönen nedan: "Mina kära änglar, Jag överlämnar denna situation till er.

Tack för att ni visar att lösningen redan finns här. Jag är villig att se situationen genom era ögon."

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.30

 

Meditationens gåva

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att få in en stunds meditation varje dag, därför att änglarna vet att det kommer att förändra ditt liv.

De andliga vägledarna från Indien har rätt när de säger att lösningen alltid är att meditera, oavsett vad problemet än är. Anledningen till att de har rätt är att du, som Einstein sa, inte kan lösa ett problem utifrån samma tänkande som du använde när du skapade problemet.

Meditation förändrar ditt sätt att tänka, och därför förändrar det också ditt liv. Varje gång du mediterar skapar du ett tryggt "skyddsrum" dit du kan dra dig tillbaka när det stormar för mycket. När du mediterar om morgonen, om så bara fem minuter, inställer du dina tankar, känslor och hela nervsystemet i änglarnas tjänst. Det är som om du varje morgon anmäler dig till din större uppgift i livet och ber om att få vägledning igenom hela dagen.

Då inser du också att den i särklass viktigaste faktorn för världens frälsning är att visare, starkare, intelligentare och mer medkännande människor stiger fram. Då kommer du också att inse att DU är en utav dessa människor.

Änglarna vet redan detta. Nu vill änglarna att även du ska veta detta djupt inom dig och sedan leva ditt liv därefter.

Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig med att skapa utrymme för en stunds meditation varje morgon.

Varje morgon kan du även be följande änglabön:

"Mina kära änglar,

Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra?

Vad vill ni att jag ska säga?

Och, till vem?"

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.29

 

Ditt tempel finns inom dig Änglarna vill den här veckan påminna dig om att ditt tempel finns inom dig.

De flesta av oss får en känsla av frid när vi befinner oss i en kyrka eller ett tempel av något slag.

När vi tänder ett ljus där, i det yttre templet, så tänder vi även ljuset inom oss.

När vi sitter i kontemplation, i det yttre templet, så påminner vi oss själva om vår inre frid.

Alla människor har en längtan efter denna inre frid. De flesta människor tror att vi endast kan nå denna inre frid genom något utanför oss själva.

Änglarna är här för att påminna dig om att det du letar efter där ute, finns redan inom dig.

Änglarna vill be dig om att starta varje morgon med att tända ett ljus. På så sätt påminner du dig själv om ditt eget inre ljus och skapar en dag med inre frid. Sitt en stund och titta på ljuset, ta några djupa andetag och använd gärna änglabönen nedan.

Genom att varje dag göra en sådan enkel handling som att tända ett ljus, räcker för att du varje dag ska komma i kontakt med ditt eget inre tempel och ljus.

Kom ihåg att storheten finns i det enkla.

”Mina kära änglar, Tack för att ni höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se er välsignelse i allt och alla. Tack för att ni hjälper mig att uppleva den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att ni avlägsnar allt som inte tillhör mig och ger mig tillit till att det Gud har givit mig och som tillhör mig kan ingen annan ta ifrån mig.

Tack för att ni ger mig vissheten till förståelse att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Tack för att ni höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus. Jag är ett barn av Gud och med er hjälp sprider jag detta budskap till världen.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor och problem till er, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till er så vet jag att jag får ett gudomligt svar tillbaka. Tack!

Jag är nu villig att acceptera en gudomlig lösning.”

Med kärlek

Veckans Insikt & Änglabudskap för v.28

 

Stå upp för dig själv och det du tror på Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut.

Den här veckan kan du komma att bli utmanad att stå upp för dig själv, det du tror på och dina beslut. Någon i din närhet kommer att ifrågasätta dina beslut.

Även om det kan kännas lockande att ge med sig för någon annans vilja, så ber änglarna dig att stå fast vid ditt beslut. Du vet vad du gör och var du är på väg.

Du behöver inte försvara dig själv eller förklara varför. Människor i din närhet kanske inte, just nu, förstår ditt syfte och din vision eftersom du är en av dem som går först i ledet. Våga vara den som andra människor vill följa.

Änglarna är med dig och hjälper dig. Du kommer att lyckas! Stå stadigt och backa inte, för det är viktigt att du står upp för din övertygelse. Änglarna ber dig också om att vara vaken och uppmärksam, trots att du är på rätt väg för någon i din närhet kan just nu avundas dig och det du gör.

Håll ut och stå stadigt i kärlekens ljus. Tänk ljusa tankar, känn kärlek och agera med övertygelse.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.27

 

Självsabotage eller Självförverkligande?

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att medvetet välja att förverkliga dig själv istället för att sabotera för dig själv.

Änglarna undrar vilka tankar och känslor du matar dig själv med?

Är det näringsrika tankar och känslor eller är det dömande tankar och känslor som dränerar dig?

Änglarna ber dig ödmjukast att genast sluta straffa dig själv!

Hur behandlar du din kropp? Ger du den uppskattning genom sköna promenader, varma bad och god mat eller straffar du den med krävande dieter, utmattande motion och en kylig avsky för hur den ser ut?

Änglarna ber dig att sluta med ditt eget självsabotage!

Änglarna vill att du istället lägger fokus på att förverkliga dig själv och lär dig att lyssna på din kropps signaler.

Den här veckan vill änglarna att du gör något njutningsfullt.

Öppna en flaska champagne en tisdagskväll, gå och lägg dig tidigt en lördagskväll och läs en riktigt bra bok.

Stäng av mobilen och datorn för det du söker kommer du inte att finna på "google".

Änglarna önskar dig en njutningsfull och själfylld vecka.

Med kärlek


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.26

 

 

Du är på rätt väg Änglarna är här för att tala om att DU är på rätt väg. Änglarna vill be dig om att slappna av i vissheten att du är på DIN rätta väg. Änglarna vet att du har tvekat och undrat om du verkligen är på rätt väg i livet. Änglarna vet att du har tvekat och undrat om du har gjort de rätta valen i livet. Änglarna vet att du har tvekat och undrat om det du gör verkligen har ett värde för dig och för mänskligheten. Änglarna vill att du ska förstå att du gjort de rätta valen, att du är på rätt väg och att DU är värdefull. Den här veckan vill änglarna att du ska vila i denna visshet, och de vill samtidigt utmana dig till att överlämna det förflutna i det förflutna. Du är inte ditt förflutna. Du är mycket mer än så. Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att: För att skapa något nytt, behöver du göra något nytt. För att kunna uppleva något annorlunda, behöver du göra något annorlunda. För att få andra resultat i livet, behöver du göra andra val. Änglarna undrar; Vad väljer du att göra just nu? Använd gärna änglabönen nedan. "Mina kära änglar, Vart vill ni leda mig idag? Vad vill ni att jag ska göra? Vad vill ni att jag ska säga? Och, till vem?"

Trevlig Midsommar!

Med kärlek

 


Veckans Insikt & Änglabudskap för v.25

 

Det är aldrig för sent att börja om Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att djupt inom dig förstå att du kan börja om med precis vad du vill när som helst. Änglarna vet att du har en viss speciell situation i dina tankar som inte blev precis så som du önskade. Situationen kan vara en relation, vänskap, arbetssituation etc. som fick en annan riktning än du hade hoppats på. Änglarna är här för att tala om för dig att allt sker av en högre anledning, där du just nu inte kan se hela bilden. Inom sinom tid kommer du att förstå och också inse att situationen är en öppning för dig till något annat och mer storslaget än du just nu kan förstå. När saker och ting inte blev så som vi önskade kan vi antingen se situationen som ett problem eller som en möjlighet. Änglarna kommer den här veckan hjälpa dig med att se situationen från ett annat perspektiv, på så sätt kommer du att kunna förstå att situationen är en möjlighet för dig att nå storslagna höjder. Allt startar med din villighet. Först behöver du bestämma dig för att kliva ur din identifikation med rollen som offer och sedan ta kontroll över ditt eget sätt att se på situationen. Då kommer du utan ansträngning att kunna börja om från början som en ”vinnare”. En vinnare har tagit beslutet att alltid se alla yttre händelser ur ett högre perspektiv och tar chansen att se det som händer i det yttre som en möjlighet att höja sin egen medvetenhet. En vinnare vet att Livet är dess bästa, största och högsta andliga lärare. Sedan tar du änglarna till hjälp. Det finns en gudomlig intelligens och en gudomlig ordning som är större än vår egen intelligens och som har en bättre plan för oss än vår egen handlingsplan för vårt liv. Lita på att det finns människor och änglar som endast vill dig väl och som vill se dig lyckas och utveckla din högsta potential. Överlämna allt det som bekymrar dig till änglarna så du kan uppleva, om så bara för en kort stund, hur det känns att leva på en ängels medvetandenivå. Du kan överlämna allt det som bekymrar dig till änglarna genom följande änglabön: ”Mina kära änglar, Jag överlämnar nu alla mina problem till er. Tolka den här situationen åt mig. Låt mig bara se kärlek inom mig själv och andra. Visa mig vad jag måste se. Vägled mig till vad jag måste göra och hjälp mig att se bortom rädslan jag känner. Tack!”

Med kärlek